Które leki na receptę są refundowane?

Które leki na receptę są refundowane?
Leki refundowane oraz wyroby medyczne można zakupić na podstawie wystawionej recepty. Jakie leki podlegają refundacji?
/ 17.12.2009 13:53
Które leki na receptę są refundowane?

Receptę może wystawić lekarz, który nie jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, ale posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawarł z NFZ umowę upoważniającą do wystawienia recept podlegających refundacji.

Dane dotyczące placówki oraz lekarza wystawiającego receptę muszą być naniesione na recepcie w formie pieczęci lub nadruku. Pieczątka imienna lekarza musi zawierać imię i nazwisko oraz numer prawa wykonywania zawodu.

Pieczątka nagłówkowa placówki musi zawierać: nazwę jednostki, adres, numer telefonu i identyfikator jednostki, którym jest dziewięć pierwszych cyfr numeru REGON + trzycyfrowa, siódma część resortowego kodu identyfikacyjnego (jeśli został placówce nadany).

Farmaceuta może jedynie poprawić informacje na recepcie (adres pacjenta, nr PESEL, nr oddziału wojewódzkiego NFZ). Nie może jednak dopisywać danych.

Zaniedbanie ze strony lekarza wystawiającego receptę może oznaczać trudności w uzyskaniu leku przez pacjenta.

Błędnie lub niekompletnie wypisana recepta skutkuje odesłaniem pacjenta do lekarza wystawiającego receptę.

Przeczytaj: Jak może objawiać się alergia na leki?

Refundacji podlegają

  • Podstawowe leki ratujące życie lub niezbędne do odpowiedniej terapii. Odpłatność za nie jest ryczałtowa i wynosi 3,20 zł do wysokości limitu (górna granica kwoty refundowanej za dany lek).
  • Leki wspomagające lub uzupełniające działanie leków podstawowych, odpłatność za nie wynosi 30% lub 50% ceny leku do wysokości limitu.
  • Leki i wyroby medyczne stosowane w przypadku wybranych chorób przewlekłych, które są najczęściej bezpłatne.
  • Leki recepturowe sporządzane z surowców farmaceutycznych oraz leków gotowych zamieszczonych w wykazach leków podstawowych i uzupełniających, jeżeli ich dawka przepisana przez lekarza jest mniejsza od najmniejszej zarejestrowanej dawki leku gotowego w formie stałej stosowanej doustnie. Odpłatność za nie jest ryczałtowa i wynosi 5 zł.

Przeczytaj: Bezpłatna opieka stomatologiczna

Farmaceuta ma obowiązek poinformować pacjenta o możliwości nabycia innego leku niż przepisany na recepcie (leku o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej i o tym samym wskazaniu terapeutycznym), którego cena nie przekracza limitu ceny. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy lekarz dokonał na recepcie adnotacji: „nie zamieniać”.

Termin realizacji recept

  • Nie może przekroczyć siedmiu dni od daty jej wystawienia w przypadku recepty na antybiotyki oraz recepty wystawionej w ramach pomocy doraźnej.
  • Nie może przekroczyć 30 dni od daty jej wystawienia dla pozostałych recept.
  • Nie może przekroczyć 120 dni od daty jej wystawienia w przypadku realizacji recepty na leki sprowadzane z zagranicy dla użytkowników indywidualnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jak również na preparaty immunologiczne wytwarzane dla indywidualnego pacjenta.
  • Nie może przekroczyć 90 dni od daty jej wystawienia w przypadku realizacji recepty na preparaty immunologiczne dla indywidualnego pacjenta.l

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA