Jakie są czynniki leczące w psychoterapii?

Jakie są czynniki leczące w psychoterapii?
W psychoterapii indywidualnej i grupowej wyodrębnić można pewne czynniki, które pozytywnie wpływają na proces leczenia. Zaliczane są do nich naśladowanie, podobieństwo czy odreagowanie.
/ 01.03.2011 03:58
Jakie są czynniki leczące w psychoterapii?

Nadzieja na poprawę

Nadzieja, że poczujemy się lepiej, nabędziemy umiejętności, które poprawią codzienne funkcjonowanie i radzenie sobie z przeciwnościami, stanowi silny czynnik motywujący do rozpoczęcia i wytrwania w procesie psychoterapii.

Poszerzenie świadomości

Poszerzenie świadomości, określane jako wgląd pozwala na lepsze poznanie własnych uczuć i pragnień oraz motywów postępowania. Poznanie może również dotyczyć takich kwestii jak sens życia czy doświadczanego cierpienia.

Kontrola zachowań

Kontrola własnych zachowań następuje dzięki świadomemu wpływowi na dokonywane wybory i przejawiane zachowania przez stosowanie wzmocnień pozytywnych i negatywnych – kar i nagród.

Polecamy: Dawno temu w psychiatrii

Odreagowanie, katharsis

Powtórne odtworzenie i przeżycie traumatycznych doświadczeń pozwala na uświadomienie i odreagowanie tłumionych emocji.

Naśladowanie, interpersonalne uczenie się

Terapeuta lub w przypadku terapii grupowej inni członkowie grupy, stanowić mogą model zachowań. Pozwalają na bezpieczne „testowanie rzeczywistości”, uzyskanie i udzielanie informacji zwrotnych dotyczących własnej osoby oraz członków grupy.

Podobieństwo

Poczucie podobieństwa z innymi osobami doświadczane w grupie psychoterapeutycznej zmniejsza poczucie wyjątkowości własnego nieszczęścia i problemów na rzecz przynależności do szerszego grona osób znajdujących się w podobnej sytuacji.

Altruizm

Uczestniczenie w grupie terapeutycznej daje poczucie bycia potrzebnym i pomocnym dla drugiej osoby przez dzielenie się własnymi doświadczeniami i przeżyciami.

Polecamy: Co to są elektrowstrząsy?

Jedność grupy

Poczucie przynależności do grupy, jedności, dającej siłę stanowić może czynnik wspomagający proces leczenia, gdy jest ona atrakcyjna dla wszystkich członków grupy.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Najlepsze Promocje i Wyprzedaże

REKLAMA