2 październik – Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego

2 października obchodzimy Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Porażeniem Mózgowym chce w tym roku rozpocząć dyskusję na temat swoich podopiecznych od projekcji filmu „Chce się żyć”.
/ 01.10.2013 13:32

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Porażeniem Mózgowym zwraca uwagę na sytuację osób z porażeniem mózgowym, ich rodzin i opiekunów. Okazją do przedstawienia problemów osób z PM jest Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego obchodzony w tym roku 2 października.

W tym roku Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Porażeniem Mózgowym postanowiło rozpocząć dyskusję na temat jakości życia osób z porażeniem mózgowym oraz sytuacji ich rodzin przedpremierową projekcją prasową filmu „Chce się żyć” oraz spotkaniem z twórcami filmu, opiekunami oraz specjalistami zajmującymi się osobami z PM. Spotkanie, organizowane przez  Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Porażeniem Mózgowym oraz firmę dystrybucyjną „Kino Świat”, odbędzie się 2 października w Światowym Dniu Mózgowego Porażenia Dziecięcego.

W Polsce wciąż brakuje skutecznego, kompleksowego programu opieki dla rodzin wychowujących dzieci dotknięte porażeniem mózgowym. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z PM od lat zabiega o stworzenie w ramach systemu opieki zdrowotnej takich rozwiązań, które zapewniłyby rodzinie dostęp do kompleksowego i długookresowego programu wsparcia dla rodziny i dziecka w kolejnych etapach jego rozwoju. Powinien on uwzględniać zarówno aspekty stricte zdrowotne (w tym zwalczanie bólu), właściwą rehabilitację, rozwój intelektualny (nauczanie), jak i wsparcie dla rodzin, które często muszą decydować się na poświęcenie jednego z etatów na całodobową opiekę nad dzieckiem. Kolejnym złożonym aspektem jest wsparcie państwa dla dorosłych osób cierpiących na PM – w tym wypadku także większość pacjentów zostawiona jest swojemu losowi.

Jednym z bieżących problemów jest pogorszenie dostępu do wszczepiania i napełniania pomp baklofenowych (które znoszą dolegliwości bólowe u dzieci cierpiących na spastyczność). W projekcie skierowanym do konsultacji społecznych uprawnienia do wszczepienia i napełnienia lekiem pomp otrzymały jedynie neurochirurgiczne oddziały szpitalne oraz lekarze neurochirurdzy. Pominięto po raz kolejny chirurgów ortopedów, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie i możliwości realizacji tej procedury. Dzięki nim może ona być także stosowana efektywniej, z korzyścią dla najmłodszych pacjentów. Latem bieżącego roku Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z PM wystosowało w tej sprawie stosowny apel do Ministra Zdrowia.

Mózgowe porażenie to rodzaj zaburzeń centralnego układu nerwowego, charakteryzujący się różnorodnymi zaburzeniami ruchu i postawy, a także zaburzeniami intelektu. Dotychczas nie opracowano jednolitej definicji określającej schorzenie ze względu na ogromną rożnorodność objawów. Na świecie liczba osób z porażeniem mózgowym szacowana jest na 17 milionów, w Polsce przybliżona liczba chorych to 20-25 tysięcy. Osoby z porażeniem mózgowym w naszym kraju stanowią ponad połowę niepełnosprawnych ruchowo.

Zaburzeniom ruchowym w porażeniu mózgowym towarzyszą zwykle kłopoty z mową (25% osób z PM nie może mówić), dolegliwości bólowe (3 na 4 osoby), niedorozwój umysłowy (połowa osób z porażeniem mózgowym). Napady padaczkowe oraz problemy z kontrolowaniem pęcherza dotykają 1/4 osób cierpiących na PM, a u około 70-80% osób występuje spastyczność mięśni.

Na MPD cierpi w Polsce około 20-25 tysięcy dzieci. Jest to ponad połowa całej liczby dzieci niepełnosprawnych ruchowo, którą w naszym kraju szacuje się na około 40-50 tysięcy.

Spastyczność to stan wywołujący sztywność i napięcie mięśni, zwłaszcza rąk i nóg, powodujący ich szarpany i niekontrolowany ruch. Spastyczność ma różne nasilenie i przybiera u każdego inną postać.

Spastyczność może być bardzo bolesna i może wpływać na funkcjonowanie lub komfort jednostki. Codzienne czynności takie jak chodzenie, jedzenie, ubieranie lub kąpiel mogą stać się dla osób ze spastycznością i ich opiekunów czasochłonne i trudne. Jeśli spastyczność długotrwale ogranicza ruch, mogą pojawić się dodatkowe problemy zdrowotne, takie jak: sztywność stawów, odleżyny czy zapalenie płuc.

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z PM działa od 13 kwietnia 2008 r. Powstało z inicjatywy rodziców dzieci z porażeniem mózgowym w Warszawie. Do wspólnych działań skłoniła ich potrzeba zapewnienia lepszej opieki, odpowiedniego leczenia (w tym dostępu do terapii za pomocą pomp baklofenowych) oraz dostępu do kształcenia dzieci, które wymagają indywidualnego podejścia.

Zobacz też: Dziecięce Porażenie Mózgowe

Źródło: materiały prasowe Star PR/mn

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!