Czy jesteś współuzależniony?

Czy jesteś współuzależniony?
Uzależnienie to choroba, która dotyczy całej rodziny. Współuzależnienie natomiast nie jest chorobą – jest zespołem cech i zachowań, wynikających z nieprawidłowego przystosowania się do sytuacji problemowej (alkoholizmu, narkomanii, lekomanii, hazardu, pracoholizmu).
/ 25.05.2009 15:00
Czy jesteś współuzależniony?

Współuzależnienie oznacza całkowite podporządkowanie swojego życia drugiemu człowiekowi oraz wynikające z tego tytułu liczne cierpienia. Polega na uznaniu czyjegoś życia za priorytet, dopasowanie do niego swojego zachowania i sposobu funkcjonowania. Codzienne życie w relacji z osobą uzależnioną może być sytuacją na tyle trudną, że uniemożliwia samorealizację poszczególnych członków rodziny.

Polecamy: Czy kobiety są skazane na posiadanie osobowości zależnej?

Sprawdź, czy jesteś współuzależniony

Jeżeli pozostajesz w bezpośredniej bliskości z osobą uzależnioną możesz sprawdzić, które z poniższych stwierdzeń odnoszą się do Ciebie:

 • ciągły lęk, poczucie winy i wstydu,
 • chaos i zamęt emocjonalny,
 • niepewność i poczucie bezradności,
 • unikanie sytuacji konfliktowych,
 • koncentrowanie się na osobie uzależnionej kosztem siebie i rodziny,
 • ochrona osoby uzależnionej i łagodzenie skutków nałogu,
 • ukrywanie przed otoczeniem konsekwencji, problemów związanych z uzależnieniem,
 • kłopoty z odpowiedzialnością: nadmierne podejmowanie odpowiedzialności lub całkowite uchylanie się od niej,
 • szukanie "obiektywnych" powodów nałogu i usprawiedliwianie,
 • nadmierna zależność emocjonalna od osoby uzależnionej,
 • nieumiejętność podejmowania w rodzinie jawnych rozmów o faktach związanych z uzależnieniem,
 • problem z obroną swoich praw i zdrowych interesów pozostałych członków rodziny,
 • nieświadome wspieranie osoby uzależnionej przez przejmowanie za nią odpowiedzialności za skutki nałogu.

Polecamy: Syndrom DDA - kiedy przeszłość nie daje o sobie zapomnieć...

Przerwanie bycia w roli osoby współuzależnionej jest trudne, ponieważ żadna zmiana nie jest prosta. Przede wszystkim warto wiedzieć, że wiele osób zmaga lub zmagało się z podobnym problemem. Często czynnikiem leczącym jest udział w grupach dla osób współuzależnionych. Warto więc zgłosić się do terapeuty uzależnień i podjąć własną terapię.

Autorem artykułu jest Anna Baran - www.psychoterapeutyczni.pl

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA