Do czego służy wysiłkowe badanie EKG?

Do czego służy wysiłkowe badanie EKG?

Jest to test wysiłkowy, w trakcie którego rejestrowana jest czynność serca za pomocą elektrod przyczepionych do klatki piersiowej. Ma on na celu ocenę pracy serca w warunkach zwiększonego obciążenia, jakim jest wysiłek fizyczny. Kiedy powinno być wykonane wysiłkowe EKG?
/ 08.01.2011 00:54
Do czego służy wysiłkowe badanie EKG?

Wysiłkowe badanie EKG jest szczególnie przydatne w diagnozowaniu choroby niedokrwiennej serca. Może być wykonane na bieżni ruchomej lub na specjalnym rowerze. W trakcie wysiłku powinno się osiągnąć częstotliwość pracy serca wynoszącą przynamniej 85% limitu maksymalnego tętna pacjenta, wyliczanego ze wzoru: 220 - wiek badanego.

Jak przygotować się do badania?

Badanie wykonywane jest albo w trakcie hospitalizacji chorego albo w warunkach ambulatoryjnych. Chory powinien mieć ubiór niekrępujący ruchów, wygodny i najlepiej sportowe obuwie. Przykleja się do klatki piersiowej chorego elektrody oraz zakłada mankiet sfingomanometru i co jakiś czas mierzy ciśnienie tętnicze w trakcie testu. Przed badaniem należy odstawić niektóre leki, dlatego należy skonsultować się ze swoim lekarzem prowadzącym.

Kiedy wykonujemy EKG wysiłkowe?

Wskazania do tego badania są ściśle określone. Wykonuje się go u chorych z rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca, w celu oceny rokowania, skuteczności leczenia i kwalifikacji do badań inwazyjnych. Ma ono na celu potwierdzenie lub wykluczenie choroby niedokrwiennej serca u osób z typowymi lub nietypowymi bólami w klatce piersiowej i umiarkowanym prawdopodobieństwem choroby wieńcowej, ustalonym na podstawie płci, wieku i objawów. Wykonuje się go także u chorych po zawale serca w celu oceny ryzyka ponownych incydentów sercowych.

Zobacz także: Jakie badania są pomocne w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca?

W jakich sytuacjach należy odstąpić od badania?

W niektórych przypadkach test jest przeciwwskazany. Najczęstsze z nich to: świeży zawał serca (pierwsze 2 doby), niestabilna choroba wieńcowa – do ustąpienia objawów, ciężka niepoddająca się leczeniu arytmia komorowa, objawowe, ciężkie zwężenie zastawki aorty, niewyrównana, objawowa niewydolność serca, ostra zatorowość płucna, ostre zapalenie mięśnia sercowego, rozwarstwienie aorty. Wykonanie testu w tych przypadkach stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia pacjenta.

W niektórych sytuacjach test należy przerwać. Wskazania bezwzględne do zakończenia testu to: umiarkowany lub silny ból wieńcowy, objawy neurologiczne jak zawroty głowy czy omdlenie, utrwalone zaburzenia rytmu typu częstoskurczu komorowego, spadek ciśnienia skurczowego o więcej niż 10 mmHg, gdy towarzyszą objawy kliniczne, uniesienie odcinka ST, żądanie pacjenta by przerwać badanie.

Jak ocenia się badanie?

W trakcie wysiłku ocenia się sam zapis EKG, ale bardzo ważne są także objawy zgłaszane przez chorego. Odnotowuje się wystąpienie bólu w klatce piersiowej, spadek lub wzrost ciśnienia tętniczego, znaczne zmęczenie z niemożnością kontynuowania testu. Interpretując zapis EKG zwraca się uwagę na obniżenie lub uniesienie odcinków ST, zmianę kierunku wychylenia załamka T, komorowe zaburzenia rytmu.

Wydaje się, że jeszcze długo test wysiłkowy pozostanie podstawowym badaniem diagnostycznym w chorobie niedokrwiennej serca. Wartość testu wzrasta istotnie po uzyskaniu informacji z innych badań, takich jak echokardiografia, 24-godzinna rejestracja metodą Holtera, itp. Kompleksowa diagnostyka pacjenta pozwala, bowiem ustalić rozpoznanie i wybrać sposób postępowania.

Polecamy: Co może ujawnić badanie lekarskie w chorobach serca?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!