„Elektroniczna dokumentacja medyczna w gabinecie i małej przychodni – bezpiecznie i praktycznie”

Konferencja odbędzie się 25 maja 2013 roku w Poznaniu i została zaplanowana z myślą o mniejszych placówkach medycznych, w których konieczność zorganizowania całej pracy i śledzenia wszystkich adekwatnych przepisów spada na niewielki zespół pracowników. Zdrowie.wieszjak.polki.pl jest patronem medialnym konferencji.
/ 11.04.2013 11:45

Konferencja „Elektroniczna dokumentacja medyczna w gabinecie i małej przychodni – bezpiecznie i praktycznie” odbędzie się 25 maja 2013 roku w Poznaniu w sali konferencyjnej kompleksu biurowego PGK Centrum przy ul. Marcelińskiej 90. Organizatorzy zapraszają do uczestnictwa lekarzy, administratorów, informatyków i innych przedstawicieli gabinetów lekarskich oraz małych i średnich przychodni.

Podczas konferencji w sposób przystępny i praktyczny zostaną przedstawione ogólnopolskie projekty informatyzacji służby zdrowia związane z wejściem w życie Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz zapisanego w niej obowiązku prowadzeniu dokumentacji medycznej w formie elektronicznej już od 1 sierpnia 2014 r.

Wydarzenie jest przygotowywane z myślą o mniejszych placówkach medycznych, w których konieczność zorganizowania całej pracy i śledzenia wszystkich adekwatnych przepisów spada na niewielki, często jednoosobowy zespół.

Program konferencji:

09:30 - 10:00 - Rejestracja

10:00 – 11:30 - Gromadzenie i wymiana dokumentacji medycznej w formie elektronicznej po 1 sierpnia 2014 r.
Prelegent: Marcin Mikołajczak, Prezes Zarządu, Mediporta Sp. z o. o. Tematyka: Podczas prezentacji przedstawione zostaną postanowienia Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, której pierwsze przepisy weszły już w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., a pozostałe – najważniejsze, stanowiące o obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej – wejdą w życie z dniem 1 sierpnia 2014 r.

Zaprezentowane zostaną:

  • zalecenia dotyczące formatu i zasad prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM),
  • organizacja Systemu Informacji Medycznej (SIM), który pozwoli na wymianę dokumentacji pomiędzy świadczeniodawcami oraz na jej udostępnianie pacjentom poprzez Internetowe Konto Pacjenta,
  • obowiązki raportowania związane z działaniem Systemu Informacji Medycznej,
  • plany Narodowego Funduszu Zdrowia związane z uruchomieniem Rejestru Usług Medycznych w wersji drugiej, opartej o karty chipowe lekarzy i pacjentów,
  • oraz inne zagadnienia związane z Elektroniczną platformą gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych (tzw. Projekt P1) oraz Platformą udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych (tzw. Projekt P2).

Celem prezentacji jest odpowiedź na najbardziej nurtujące pytanie: jak ze zmianami ma poradzić sobie gabinet i mała przychodnia?

11:30 - 11:45 - Przerwa kawowa

11:45 - 12:45 - Bezpieczeństwo danych osobowych i medycznych w ujęciu prawnym i organizacyjnym
Prelegent: FilipiakBabicz. Kancelaria Prawna Tematyka: Przedstawiciele kancelarii zaprezentują główne akty prawne obowiązujące podmioty wykonujące działalność leczniczą w kontekście ochrony danych osobowych i ich szczególnego przypadku – danych medycznych oraz najważniejsze postanowienia tych aktów, tj.:

  • niezbędne do opracowania zasady pracy z danymi i dokumenty je opisujące,
  • przykładowe podziały obowiązków związanych z ochroną danych pomiędzy pracowników małych podmiotów,
  • a także wskazówki co do sposobów sformalizowania przestrzegania poufności tych danych.

Omówiona zostanie m.in. polityka bezpieczeństwa, instrukcja przetwarzania danych, a także upoważnienia dla pracowników i zewnętrznych firm usługowych.

12:45 - 13:00 - Przerwa kawowa

13:00 - 14:30 - Narzędzia i rozwiązania informatyczne dedykowane mikro i małym placówkom medycznym
Cześć 1: Backup, macierz, chmura - Informatyka w służbie bezpieczeństwa danych medycznych
Prelegent: Caliper Sp. z o. o.
Część 2: Aplikacje webowe, które zawsze działają – również dla gabinetu i przychodni
Prelegent: Mediporta Sp. z o. o.

14:30 - 14:45 - Zakończenie konferencji

Warunkiem wzięcia udziału w konferencji jest przesłanie zgłoszenia uczestnictwa za pomocą poniższego formularza oraz wniesienie opłaty za udział w wydarzeniu za każdą osobę w wysokości:

  • 99 zł +VAT 23% - przy zgłoszeniu do dnia 19 kwietnia 2013 r.
  • 199 zł +VAT 23% - przy zgłoszeniu od dnia 20 kwietnia 2013 r.

Zarejestrowanie na konferencję zostanie potwierdzone wiadomością e-mail przesłaną na adres podany w formularzu. Organizator zastrzega prawo odmówienia rejestracji bez podania przyczyny. Liczba miejsc jest ograniczona. Rezygnacja z udziału po 11 maja 2013 r. lub nieobecność na konferencji zobowiązuje do pokrycia pełnych kosztów udziału uczestnika w wydarzeniu.

Więcej informacji na stronie: http://www.mediporta.pl/konferencje

Zobacz też serwis Prawa pacjenta

Źródło: materiały prasowe Mediporta/mn

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!