Godne życie – baza fundacji udzielających pomocy potrzebującym

Smutek/fot. Fotolia
Znajdziesz tu bazę kontaktową fundacji i organizacji pomagających potrzebującym: biednym, osobom w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, uzależnionym i ciężko chorym.
/ 12.10.2012 09:46
Smutek/fot. Fotolia
  • Fundacja VOTUM

ul. Wyścigowa 56 i
53-012 Wrocław
tel.: +48 71 33 43 800
fax: +48 71 33 43 803
e-mail: biuro@fundacjavotum.org

Celem fundacji jest udzielanie pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej, w szczególności ofiarom wypadków komunikacyjnych oraz osobom z wrodzonymi i nabytymi uszkodzeniami neurologicznymi. Fundacja realizuje swój cel poprzez organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia oraz pomoc finansową i rzeczową.

  • Fundacja Hospicyjna

80-208 Gdańsk
ul. Chodowieckiego 10
tel./fax: (58) 345 90 60
e-mail: fundacja@hospicja.pl
www.fundacjahospicyjna.pl

Celem fundacji jest prowadzenie działalności charytatywnej, edukacyjno-szkoleniowej i marketingowej związanej z pozyskiwaniem środków na opiekę hospicyjną i szkolenie pracowników służby zdrowia, wolontariuszy oraz pacjentów i ich rodzin.

  • PCK (Polski Czerwony Krzyż)

Biuro Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża
ul. Mokotowska 14
00-561 Warszawa
tel.: (22) 326-12-86
fax: (22) 628-41-68
Centrala telefoniczna: (48 22) 326-12-00
Sekretariat: info@pck.org.pl, zarzad.glowny@pck.org.pl, head.office@pck.org.pl
www.pck.pl

Podstawową misją Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca jest zapobieganie cierpieniom ludzkim i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności bez jakiejkolwiek dyskryminacji dotyczącej narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych. W wypełnianiu swojej misji Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc podejmuje przede wszystkim takie zadania jak: ochrona życia i zdrowia, zapewnienie poszanowania istoty ludzkiej, zwłaszcza podczas konfliktów zbrojnych i w innych krytycznych sytuacjach, praca na rzecz zapobiegania chorobom i rozwijanie pomocy społecznej.

  • Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
ul. Dominikańska 19c,
02-738 Warszawa,
tel.: (22) 852 32 14, (22) 852 32 15
fax: (22) 852 07 52
Pracujemy: poniedziałek-piątek w godz. 8.15-16.15
e-mail: wosp@wosp.org.pl
www.wosp.org.pl/fundacja

Celem fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Cel ten realizuje poprzez zbiórki finałowe, zakup sprzętu na oddziały medyczne szpitali w całej Polsce, a także przez prowadzenie sześciu ogólnopolskich programów medycznych i jednego edukacyjnego.

Zobacz też dział Opieka i pielęgnacja

  • Fundacja TVN „Nie jesteś sam”

ul. Wiertnicza 166
02-952 Warszawa
Zadzwoń:
dokumentalistki (022) 453 57 31, 856 66 74, 856 64 83,
w sprawie umów (022) 856 63 53
księgowość (022) 856 63 85, 856 66 75
(022) 856 63 99
e-mail: fundacja@tvn.pl
www.fundacjatvn.onet.pl

Fundacja pomaga bohaterom TVN-owskich programów. W drugiej kolejności reaguje na indywidualne prośby przychodzące do telewizji za pośrednictwem listów lub maili.

  • Fundacja Godne Życie

ul. Biernackiego 22
20-089 Lublin
e-mail: gz@fundacja.org.pl
www.fundacja.org.pl

Celem fundacji jest działanie na rzecz godnego życia jednostek i rodzin w społeczeństwie, a w szczególności pomoc humanitarna i społeczna, działalność charytatywna, ochrona zdrowia i życia.

  • Stowarzyszenie „Serce Dzieciom”

ul. Dworcowa 10 a
73-110 Stargard Szczeciński
tel./fax: 0 91 578 52 52
e-mail: stowarzyszenie@sercedzieciom.pl
www.sercedzieciom.pl

Celami stowarzyszenia są pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, organizacja wolontariatu i inne.

  • Stowarzyszenia MONAR

ul. Nowolipki 9B
00-151 Warszawa
tel.: (22) 635 95 09
(22) 635 13 26
(22) 635 94 37
fax: (22) 530 62 81
e-mail:biuro@monar.org
www.monar.org
godziny otwarcia biura: poniedziałek - piątek 8.00-17.00

Stowarzyszenie MONAR realizuje swoją misję stwarzając warunki do godnego życia osobom uzależnionym, bezdomnym, chorym, samotnym, biednym i bezradnym, żyjącym z HIV, dzieciom ze środowisk społecznie zaniedbanych, uchodźcom politycznym i wszystkim tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji.

Zobacz też serwis Senior i zdrowie

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA