Gruźlica także rozsiewa się przez krew

Gruźlica także rozsiewa się przez krew

Szacuję się że około 70% populacji miało w swoim życiu kontakt z gruźlicą, nawet o tym nie wiedząc. Gruźlica jest bardzo niebezpieczną chorobą zakaźną przenoszoną głownie drogą kropelkową. Według szacunków jedna nielecząca się osoba może w ciągu roku zarazić około 15 innych.
/ 31.01.2011 18:15
Gruźlica także rozsiewa się przez krew

Kiedy zarażamy się gruźlicą?

Kontakt z prątkami gruźlicy (Mycobacterium Tuberculosis) nie jest jednoznaczny z zakażeniem i nie każda osoba będzie tez mieć pełnoobjawową chorobę (gdyż wirus może przez długi czas pozostawać w uśpieniu). Zachorowaniu sprzyjają takie czynniki jak: obniżona odporność choroby przewlekłe jak cukrzyca pylica, niedożywienie.
Miejscem rozwoju gruźlicy są w 90% płuca. Początkowo choroba przebiega bezobjawowo, potem pojawia się suchy kaszel, a następnie wilgotny (trwający około 3 tygodnie), duszność, nocne poty, ból w klatce piersiowej, krwioplucie.

Rodzaje gruźlicy

Wśród innych postaci gruźlicy płuc, warto wspomnieć o gruźlicy prosówkowej, będącej następstwem rozsiewu prątków przez krew. Przebieg kliniczny jest niezwykle ciężki, z silna dusznością i wysoka gorączką.

Serowate zapalenie płuc jest kolejną odmianą obrazu gruźlicy płucnej, gdzie dominują objawy toksemii i wysoka gorączka.

Wśród lokalizacji pozapłucnej, można wyróżnić gruźlicę opłucnej, która rozwija się na kilka miesięcy po pierwotnym zakażeniu; gruźlicę węzłów chłonnych powstającą głównie u dzieci i młodych dorosłych; gruźlicę kości i stawów (przede wszystkim u osób starszych); gruźlicę ośrodkowego układu nerwowego, która podobnie jak gruźlica węzłów chłonnych, częściej jest spotykana u dzieci, jako gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Rozpoznanie gruźlicy

Rozpoznanie gruźlicy zawsze opiera się na potwierdzeniu bakteriologicznym, polegającym na hodowli i rozmazie pobranej plwociny. Gdy na tej podstawie nie udaje się wykazać obecności Pratków, wówczas w rozpoznaniu bierze się pod uwagę obraz kliniczny, RTG klatki piersiowej oraz odczyn tuberkulinowy (czy IGRA). Należy pamiętać, że ziarniaki gruźliczopodobne występują także w innych chorobach.

Leczenie

Ogólne zasady leczenia obejmują stosowanie kombinacji 4 leków z pośród poniższych: izoniazydu, ryfampicyny, etambutol.

Istnieje szczepionka, która w Polsce jest obowiązkowo podawana u każdego noworodka. Nie stosuję się dawek przypominających. Osoby które miały kontakt z gruźlicą powinny się poddać badaniom wykluczającym (obserwacja, RTG klatki piersiowej, odczyn tuberkulinowy). Leczenie profilaktyczne powinno w takich przypadkach stosuję się u dzieci i osób z obniżona odpornością. Obejmuje ono podanie izoniazydu przez okres 6-9 miesięcy w przypadku dzieci i 9-12 miesięcy u osób z obniżoną odpornością.

Każdy zdiagnozowany przypadek powinien być zgłoszony do Rejonowego Rejestru Gruźliczego.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!