Jak oczyścić układ oddechowy z zalegających w nim pyłów?

Zanieczyszczenia powietrza, wdychane na co dzień, dostają się do naszego układu oddechowego – w tym płuc – i mogą powodować rozmaite choroby. Jak oczyścić płuca z pyłów? Na pomoc przychodzi haloterapia!

płuca

fot. Fotolia

Zanieczyszczenia powietrza – czy jest się czego bać?

Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że emisja pyłów do środowiska w 2010 roku wyniosła 445 tys. ton, co w przeliczeniu daje 1,2 ton pyłu dziennie. Ta ogromna ilość pyłu każdego dnia oddziałuje na nasze zdrowie. Czy możemy ją zbagatelizować?

Środowisko fizyczne wpływa na zdrowie średnio w 20%. W porównaniu ze stylem życia, którego wpływ na zdrowie szacuje się na ok. 50%, na czynnik ten mamy ograniczony wpływ. Przez środowisko fizyczne rozumiemy zarówno środowisko naszej pracy, środowisko domowe, jak również wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia środowiska obecne na zewnątrz.

Współcześnie obserwujemy rosnące zanieczyszczenie środowiska, które powoduje, że jesteśmy wciąż narażeni na kontakt z wieloma substancjami szkodliwymi dla organizmu. Jednymi z najbardziej niebezpiecznych, ze względu na możliwość łatwego rozprzestrzeniania się, są zanieczyszczenia powietrza.

Co wdychamy wraz z powietrzem?

Powietrze traktujemy zwykle jako coś naturalnego, najczęściej nie zastanawiając się nad jego składem czy wpływem na nasze zdrowie. Mając na uwadze, że statystycznie każdego dnia do środowiska emitowanych jest 1,2 ton pyłu, z każdym oddechem przyjmujemy substancje znajdujące się w powietrzu, mające różny wpływ na nasze zdrowie. W zależności od wielkości osadzają się one w różnych częściach dróg oddechowych.

Mogą to być pyły, gazy, zarodniki grzybów, leki, substancje żrące i inne szkodliwe związki.

Drogi oddechowe mają dużą powierzchnię pokrytą błona śluzową. Szybkość wchłaniania substancji przez drogi oddechowe jest porównywalna do iniekcji dożylnych. Wykorzystując tę właściwość układu oddechowego powszechnie stosuje się wziewne metody przyjmowania leków.

Zanieczyszczenie cząstkami jest skutkiem ubocznym procesów mechanicznych lub chemicznych. W trakcie procesów mechanicznych następuje rozdrobnienie większych cząstek na mniejsze bez zmiany składu chemicznego. W trakcie procesów chemicznych natomiast powstają nowe związki. Substancje te mogą wchodzić w reakcje z powietrzem atmosferycznym, w wyniku czego tworzą się zanieczyszczenia wtórne o różnym, zwykle nieznanym oddziaływaniu na organizm człowieka.

Podczas wdechu do naszych dróg oddechowych dostaje się powietrze razem z cząsteczkami, które się w nim znajdują. Cząstki, przepływając przez układ oddechowy, po drodze, w zależności od wielkości, osadzają się w różnych miejscach dróg oddechowych. Większe cząstki osadzają się w górnych drogach oddechowych, skąd są usuwane przy pomocy ruchu rzęsek. Mniejsze cząstki przenikają do pęcherzykowych części płuc, gdzie ma miejsce wymiana gazowa między powietrzem a krwią. Cząstki, które tutaj docierają, są najbardziej niebezpieczne, gdyż płuca, w odróżnieniu od górnych dróg oddechowych, nie posiadają rzęsek, przez co nie mogą usuwać nagromadzonych cząstek. Cząstki rozpuszczalne w wodzie przenikają do krwiobiegu, natomiast cząstki nierozpuszczalne pozostają w pęcherzykowej części płuc i w zależności od składu chemicznego rożnie oddziałują na organizm. Najmniejsze z nich mogą przedostać się dzięki procesowi dyfuzji do krwiobiegu, a następnie do innych narządów wewnętrznych, powodując wiele chorób. Badania epidemiologiczne wskazują, że narażenie na działanie pyłu może powodować dziesiątki tysięcy zgonów i stanów chorobowych rocznie.

Zobacz też: Zanieczyszczenie powietrza w Polsce – czym oddychamy?

Jak oczyścić płuca?

Haloterapia w formie inhalacji suchym aerozolem solnym pozwala na oczyszczenie układu oddechowego z nagromadzonych pyłów. Inhalacje działają nie tylko na błonę śluzową, ale także na cały ustrój. Płuca mają dużą powierzchnię i dzięki temu umożliwiają wchłanianie inhalowanych substancji w bardzo krótkim czasie.

Działanie aerozolu jest ściśle uzależnione od stopnia oraz wielkości rozproszenia substancji czynnej oraz od warunków panujących w pomieszczeniu haloterapii. NaCl jest substancją higroskopijną, dlatego wilgotność względna powietrza w inhalatorium nie powinna przekraczać 60%.

W czym pomagają inhalacje?

Halogenerator umożliwia rozdrobnienie soli na drobne cząsteczki aerozolu solnego, które docierają do najgłębszych partii płuc. W celu zapewnienia terapeutycznej skuteczności wytwarzanego aerozolu konieczne jest uwzględnienie różnorodnych czynników i odpowiednie dobranie parametrów zabiegowych.

Rozwój zagadnień związanych z wytwarzaniem aerozoli leczniczych uzależniony jest między innymi ściśle od postępu technicznego w budowie aparatury. Aparatura będąca obecnie w użyciu umożliwia uzyskiwanie aerozoli o parametrach dostosowanych do zmiennych wymogów terapii i kierowanie mgły w każdy odcinek i na każdą głębokość układu oddechowego. 

Inhalacje aerozolu solnego poprawiają funkcję drenującą oskrzeli, zmniejszają reakcję zapalną śluzówki górnych i dolnych dróg oddechowych oraz dzięki działaniu bakteriobójczemu eliminują patogenne mikroorganizmy. Skutkuje to podwyższeniem ogólnej niespecyficznej odczynowości immunologicznej organizmu.
Tylko obecność suchego aerozolu solnego zapewnia antybakteryjne środowisko, ponieważ wilgotny aerozol chlorku sodowego, otrzymywany w wyniku rozbijania roztworu soli, nie jest bakteriobójczo aktywny.

Zobacz też: Jak leczyć zaburzenia oddychania?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA