Jak prawidłowo zmierzyć ciśnienie?

Profilaktyka rozwija się nam z dnia na dzień. Chyba nie ma domu, w którym zabrakłoby ciśnieniomierza; czy to klasycznego mechanicznego, czy półautomatycznego. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi, jest jednym z ważnych parametrów. Jest brany pod uwagę przy diagnozowaniu nadciśnienia, omdleń, bólów głowy, poziomu nawodnienia i wielu innych stanów...
/ 06.11.2010 08:16

Profilaktyka rozwija się nam z dnia na dzień. Chyba nie ma domu, w którym zabrakłoby ciśnieniomierza; czy to klasycznego mechanicznego, czy półautomatycznego. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi, jest jednym z ważnych parametrów. Jest brany pod uwagę przy diagnozowaniu nadciśnienia, omdleń, bólów głowy, poziomu nawodnienia i wielu innych stanów...

Ciśnienie tętnicze krwi to siła, z jaką krew działa na naczynia. Zmienia się ono w zależności od aktywności organizmu. Podczas odpoczynku i snu, jest ono niższe, natomiast podczas marszu, biegania i ćwiczeń – zwiększa się. Mierząc ciśnienie, warto o tym pamiętać, by fałszywie nie zawyżyć sobie wyniku pomiaru.

Otrzymany wynik pomiaru, przedstawia się w jednostce milimetra słupa rtęci – mmHg. Pierwsza otrzymana wartość, to wartość ciśnienia skurczowego, druga wartość, to ciśnienie rozkurczowe.

Zapis wyniku przedstawia się następująco:

120/80 mmHg; czyli 120 mmHg skurczowego na 80 mmHg rozkurczowego

Aktualnie prawidłowe wartości ciśnienia tętniczego krwi, są ujęte w klasyfikacji ESH/ESC:

Optymalne ciśnienie tętnicze krwi:
<120/<80mmHg

Prawidłowe ciśnienie tętnicze krwi:
120-129/80-84mmHg

Wysokie prawidłowe ciśnienie tętnicze krwi:
130 -139/<85-89mmHg

Nadciśnienie tętnicze:

 • łagodne: 140-159/90-99mmHg
 • umiarkowane: 160-179/100-109mmHg
 • ciężkie:  ≥180/≥110mmHg

Izolowane skurczowe nadciśnienie tętnicze (stopniowane jak nadciśnienie):
≥140/≥90mmHg

Zasady prawidłowego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi:

 1. 1. Pomiar ciśnienia należy przeprowadzić po 5-minutowym odpoczynku w pozycji siedzącej lub leżącej; godzinę po posiłku w spokojnym, cichym miejscu.
 2. 2. Zrezygnowanie z alkoholu i papierosa przed pomiarem ciśnienia.
 3. 3. Ogrzanie organizmu w razie wychłodzenia lub ochłodzenie, w przypadku „zgrzania”.
 4. 4. Założenie ciśnieniomierza nadgarstkowego 1,5cm od dłoni.
 5. 5. Założenie mankietu na ramieniu, na poziomie serca, na tej kończynie, na której stwierdzono wyższe ciśnienie; sprawdzenie tętna w odległości około 3cm od dołu łokciowego i założenie mankietu około 2 cm od dołu łokciowego; mocne zawinięcie mankietu wokół ramienia.
 • ważne by dostosować mankiet do własnych gabarytów: szerokość balonu w mankiecie powinna odpowiadać około 0,4 obwodu ramienia, a długość ¾ obwodu ramienia.
 1. 6. Swobodne ułożenie ręki na podłożu – nie napinamy mięśni i nie pompujemy mankietu ręką na której dokonujemy pomiaru, odwracamy dłoń do góry.
 2. 7. Powstrzymanie się od rozmów i poruszania się podczas pomiaru.
 3. 8. Przeprowadzenie 2 pomiarów rano i 2 wieczorem, przez 3 dni robocze – do celów diagnostycznych nadciśnienia.
 4. 9. Zapisywanie pomiaru w dzienniczku samokontroli lub zachowywanie wydruków z ciśnieniomierza.
 5. 10. Interpretacja wyniku z wytycznymi, a także wykonanie adnotacji, co do samopoczucia przed i podczas pomiaru ciśnienia.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!