Jak rozpoznać współuzależnienie?

Długoletnie życie z alkoholikiem sprawia, że osoba współuzależniona odczuwa lęk, bezradność i niepokój. Cierpi i próbuje pomóc bliskiemu pokonać nałóg, ale nie jest w stanie zmienić jego postępowania. W efekcie przystosowuje się do patologicznej sytuacji. Jakie są objawy współuzależnienia?

Współuzależnienie nie jest chorobą

Długoletnie życie z alkoholikiem jest źródłem zaburzeń emocjonalnych. U takiej osoby pojawiają się:  cierpienie, lęk, niepokój czy bezradność.

Współuzależnienie nie jest chorobą – nie zostało wpisane do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, pomimo tego że wielu specjalistów od dawna pracuje nad tym problemem. Mówimy zatem o pewnych „objawach”, czyli zachowaniach cechujących współuzależnienie.

Jest ono szkodliwą formą adaptacji do stresora, czyli alkoholika i jego zachowań. W związku z długotrwałym byciem w bliskiej relacji z osobą uzależnioną u osoby współuzależnionej występują pewne cechy przystosowania do trwania w związku, które z kolei utrudniają zmiany.

Jak rozpoznać współuzależnienie?

O współuzależnieniu możemy mówić, kiedy występują następujące zachowania:

 1. Nieudane próby zmiany sytuacji:
 • zachowania kontrolujące picie alkoholu przez partnera,
 • zachowania nadopiekuńcze wobec partnera,
 • wciąganie innych członków rodziny w kontrolowanie osoby pijącej.
 1. Nieudane próby wycofania się z sytuacji:
 • zachowania demonstracyjne, np. straszenie odejściem, szantaże,
 • zachowania wzmacniające poczucie bezradności: użalanie się, narzekania,
 • brak zachowań zmierzających do usamodzielnienia się.
 1. Szkodliwe formy przystosowania się do sytuacji:
 • izolowanie się od osób spoza najbliższej rodziny,
 • branie na siebie całej odpowiedzialności za rodzinę,
 • dbanie o zachowanie pozorów idealnej rodziny za wszelką cenę,
 • branie na siebie konsekwencji picia partnera,
 • brak skutecznej samoobrony w przypadkach przemocy,
 • zaniedbywanie własnych potrzeb na rzecz potrzeb partnera.

Zobacz też: Rozwój uzależnienia od alkoholu – fazy choroby

Co powinna zrobić osoba współuzależniona?

Pozostawanie w sytuacji chronicznego stresu powoduje zaburzenia, które z kolei nie pozwalają na zmianę sytuacji i powodują coraz większą frustrację i zniechęcenie. Czym więcej energii osoba współuzależniona wkłada w zmianę zachowań alkoholika, tym odczuwa większe cierpienie i lęk, ponieważ tylko osoba uzależniona ma wpływ na swoje picie. Oczekiwania wobec pijącego partnera stają się rozczarowaniami i zaburzają życie emocjonalne osoby współuzależnionej.

Dlatego ważne jest, aby osoba pozostająca w związku z alkoholikiem poszukała pomocy dla siebie. Taka osoba musi skoncentrowała się na swoich planach i marzeniach, a nie na zaspokajaniu potrzeb alkoholika czy całej rodziny. Koncentracja na sobie pozwoli na zmianę sytuacji oraz poprawę jakości życia.

Jeśli zauważasz u siebie symptomy współuzależnienia, możesz zwrócić się o profesjonalne wsparcie do specjalisty psychoterapii uzależnień i współuzależnienia.

Zobacz też: Jakie cechy charakteryzują rodzinę alkoholową?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA