Jak wygląda profilaktyka uzależnień w szkołach?

Jak wygląda profilaktyka uzależnień w szkołach?
Programy profilaktyczne stosowane w placówkach oświatowych mają na celu zmniejszenie ilości dzieci sięgających po papierosy, alkohol czy narkotyki. Przyjmują formę bloków zajęciowych, wykładów lub warsztatów.
/ 29.09.2016 16:22
Jak wygląda profilaktyka uzależnień w szkołach?

Zajęcia mają jasno wyznaczone, choć ambitne i trudne do zrealizowania, cele. Do najważniejszych należą – przekazanie informacji o środkach uzależniających, związanym z ich przyjmowaniem ryzykiem, zaproponowanie alternatywnych form aktywności i zainteresowań, kształtowanie umiejętności interpersonalnych i asertywnych, a w konsekwencji – dojrzałej, odpowiedzialnej postawy. Propagowanie zdrowego stylu życia (pozytywny wzorzec), zachęta do aktywności sportowej oraz animacja życia szkolnego pod kątem profilaktyki i promowania wartości (wycieczki, konkursy, spektakle) - to niektóre z możliwości wspomagania programów profilaktyki szkolnej.

Plan zajęć

Kształt zajęć zależy głównie od zaangażowania dyrekcji szkoły, ale także doświadczenia pedagoga, jego inwencji i przygotowania dobrego planu programu. Pedagog odpowiedzialny za prowadzenie zajęć profilaktycznych powinien być bardziej otwarty niż inni nauczyciele i indywidualnie podchodzić do każdego z wychowanków. W ten sposób ma szansę wytworzyć w grupie poczucie zaufania i grunt dla swobodnej, szczerej rozmowy na ważne tematy. Zajęcia, zamiast klasycznych wykładów, mogą przyjąć formę warsztatów, stymulujących dzieci do zaangażowanej pracy w małych grupach. Połączone z pokazami filmów i dyskusjami mają większą szansę przynieść spodziewane efekty. Prowadzona jest także obserwacja zachowania uczestników, zakończona ankietą i podsumowaniem wyników zajęć. Jeśli pedagog zdiagnozuje indywidualny problem, może zostać zorganizowana fachowa pomoc (np. terapia).

Czytaj więcej: Problemy alkoholowe nastolatków

Udział rodziców

W zależności od programu zajęć, w profilaktykę włączani są także rodzice – począwszy od ankiet i rozmów, mających na celu ustalenie ich opinii na temat stosowania przez uczniów środków odurzających, przez zapoznanie ich z problematyką uzależnienia i profilaktyki domowej, po organizowanie spotkań z pracownikami instytucji (np. poradni psychologicznej) w celu udzielenia pomocy. Często, by dziecko mogło uczestniczyć w zajęciach, wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna, zwłaszcza, jeśli zajęcia z założenia przygotowane są dla osób z rodzin patologicznie zagrożonych. Po skończonych zajęciach pedagog może urządzić spotkanie z rodzicami, aby podzielić się spostrzeżeniami i osiągnięciami wychowawczymi.

Czytaj też: Jak rozpoznać, czy dziecko sięga po alkohol lub narkotyki?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Najlepsze Promocje i Wyprzedaże

REKLAMA