Jakie jest stężenie pyłu PM2,5 w powietrzu, którym oddychasz?

Drobinki pyłu PM2,5 powstają m.in. w wyniku palenia w piecach domowych węglem i drewnem. Mogą powodować zachorowania na nowotwory płuc i choroby układu oddechowego, np. astmę i POChP. Co wykazały pomiary stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 w 8 miejscowościach w różnych regionach Polski wykonane przez patrole „Tropicieli cząstek stałych”?
/ 17.04.2014 12:55

płuca

fot. Fotolia

Drobinki pyłu PM2,5 powstającego m.in. w rezultacie palenia w piecach domowych węglem i drewnem, są tak małe, że przedostają się nie tylko do układu oddechowego, ale również krwionośnego. Zwiększają tym samym zachorowalność na nowotwory płuc i choroby układu oddechowego, w tym astmę i POChP (przewlekłą obturacyjną chorobę płuc).  

Za pomocą przenośnego sprzętu pomiarowego patrole „Tropicieli Cząstek Stałych” dokonały w dniach 10-19 marca br. poglądowych pomiarów stężenia pyłu PM2,5 w 8 wybranych miastach Polski. Wśród wybranych lokalizacji największe zanieczyszczenie powietrza odnotowano w Wieliczce, a najmniejsze w Łapach. Szczegółowe wyniki przedstawiają się następująco:

– Pomiary i oceny stężenia pyłu PM2,5 prowadzone przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska wskazują, iż w okresie chłodnym, od października do końca marca, stężenia dobowe pyłu PM2,5 na obszarach miast często przekraczają wartość  25 µg/m3 i jest to spowodowane głównie spalaniem paliw stałych (węgiel, drewno) w piecach indywidualnych oraz wzmożonym ruchem samochodowym  ̶  komentuje Barbara Toczko, główny specjalista z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, który objął Honorowy Patronat nad kampanią „Tropiciele Cząstek Stałych”.  ̶  Ze względu na zwiększoną gęstość zaludnienia i niższe średnie prędkości wiatru na południu Polski, stężenia pyłu zawieszonego na tych obszarach są znacznie wyższe niż w Polsce północnej. Wyniki pomiarów uzyskane w ramach kampanii potwierdzają ten stan rzeczy.  Zaznaczyć jednak należy, iż zgodnie z polskim i unijnym prawem poziom dopuszczalny dla pyłu PM2,5  - 25 µg/m3 – jest  normą średnioroczną, a nie dobową, tak więc dobowe przekroczenie tej wartości nie oznacza przekroczenia normy.

Mieszkańcy miejscowości, w których odbywały się patrole, zostali zaproszeni na specjalne akcje informacyjno-zdrowotne, które odbyły się 15 marca lub 22 marca. Podczas akcji studenci medycyny wykonywali bezpłatne badania medyczne. Akcje cieszyły się sporym zainteresowaniem – wzięło w nich udział prawie 1500 osób. Wykonano 109 badań spirometrycznych, pozwalających  na wczesne zdiagnozowanie chorób oskrzeli, takich jak astma czy POChP. Dodatkowo przeprowadzono łącznie 541 badań glikemii (pomiaru stężenia cukru we krwi), 600 pomiarów ciśnienia tętniczego krwi i 185 obliczeń BMI (wskaźnika masy ciała). Wszyscy zainteresowani mogli także skorzystać z bezpłatnych porad medycznych oraz otrzymać materiały informacyjne o kampanii „Tropiciele Cząstek Stałych” i problemach zdrowotnych związanych z zanieczyszczonym powietrzem.

I edycja patroli „Tropicieli Cząstek Stałych” odbyła się przy wsparciu partnerów kampanii: Koła Naukowego Ochrony Środowiska przy Politechnice Warszawskiej i firmy 3M, które udostępniły odpowiedni sprzęt pomiarowy, Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę Alergię i POCHP, która przekazała materiały informacyjne, oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland, którego członkowie wchodzili w skład patroli.

Organizatorem kampanii „Tropiciele Cząstek Stałych” jest Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE), które działa na rzecz rozwoju nowoczesnej i niskoemisyjnej energetyki na terenach wiejskich. Zdaniem organizacji wymiana źródła ogrzewania z węglowego na niskoemisyjne (gazowe lub odnawialne) zdecydowanie przyczyni się do poprawy jakości powietrza i zmniejszy ryzyko zachorowania na choroby płuc.

Zdjęcia z patroli oraz akcji informacyjno-zdrowotnych dostępne są na profilu Facebook „Tropicieli Cząstek Stałych”: https://www.facebook.com/TropicieleCzastekStalych. Więcej informacji nt. kampanii znajduje się pod adresem www.tropicieleczastekstalych.pl oraz www.forumfree.pl.

Zobacz też: Zanieczyszczenie powietrza w Polsce – czym oddychamy?

Źródło: materiały prasowe Fleishmane Europe/mn

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!