Jakie kryteria powinna spełniać krew pobrana od dawcy?

Jakie kryteria powinna spełniać krew pobrana od dawcy?
Oddawanie krwi jest bezpiecznym procesem. Na wszystkich etapach oddawania krwi używa się wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku, w związku z czym ryzyko zakażeń przenoszonych drogą krwionośną jest małe. Potocznie mówi się, że dawcą może zostać każdy, jednak procedura pobierania krwi i sama pobrana krew musi spełniać odpowiednie kryteria.
/ 15.05.2017 14:09
Jakie kryteria powinna spełniać krew pobrana od dawcy?

Dawcą może zostać osoba, która jest w wieku od 18 do 65 lat. Krew mogą oddać także 17-latkowie po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Nie oznacza to, że osoba, która skończyła lat 65 nie może zostać dawcą. Decyzja o dopuszczeniu do oddania krwi należy do lekarza. Poza tym masa ciała dawcy musiała być większa niż 50 kg, a temperatura ciała mierzona pod pachą nie powinna przekraczać 37°C.
Krew musi również spełniać odpowiednie parametry. Tuż przed pobraniem dawca jest badany przez lekarza, pobierana jest próbka krwi w objętości 5-10ml. Na jej podstawie określane są parametry krwi, które powinny spełniać następujące kryteria; stężenie hemoglobiny we krwi dawcy: dla kobiet powinno wynosić: 125 g/l, dla mężczyzn: 135 g/l. Liczba krwinek płytkowych we krwi dawcy powinna wynosić przynajmniej 150 x 10[9]/l, a liczba krwinek białych 4-10 x 10[9]/l, dopuszczalna aktywność transaminazy alaninowej (ALAT) ALAT < 2 x górna granica normy danej metody.

Dyskwalifikacji stałej podlegają te osoby, które mają, aktualne lub przebyte, poważne choroby układu krążenia, skłonność do patologicznych krwawień i zaburzenia krzepnięcia w wywiadzie, nawracające omdlenia albo napady drgawkowe i inne poważne choroby układu nerwowego. Dawcy mający poważną chorobę przewlekłą lub nawracającą również nie mogą oddać krwi. Wylicza się tutaj choroby układu: pokarmowego, oddechowego, moczowo-płciowego i nerek, układu immunologicznego, a także choroby metaboliczne, choroby krwi i układu krwiotwórczego, choroby układowe.

Nie mogą być również dawcami osoby, które są nosicielami chorób zakaźnych: WZW typu B,
WZW typu C, HIV-1/2, HTLV I/II, choroby Kala Azar (leiszmanioza trzewna), trypanosomozy (gorączka Chagasa), babeszjozy, promienicy, tularemii. Stałej dyskwalifikacji podlegają również osoby, które przebyły żółtaczkę o niejasnej etiologii .Wykluczone są również osoby podejrzewane o choroby nowotworowe w tym: nowotwory złośliwe poza rakiem in situ, pod warunkiem całkowitego wyleczenia, gąbczaste zwyrodnienie mózgu (np. choroba Creutzfelda-Jakoba). Osoby przebywające łącznie przez 6 miesięcy lub dłużej w Wielkiej Brytanii, Francji lub Irlandii w okresie od 01.01.1980 do 31.12.1996, które chorowały na kiłę lub osoby o ryzykownych zachowaniach seksualnych.

Dyskwalifikacji tymczasowej podlegają osoby po szczepieniach, kobiety w ciąży i będące sześć miesięcy po porodzie, kobiety miesiączkujące - 3 dni po jej zakończeniu. Osoby po małym zabiegu chirurgicznym - 1 tydzień, oraz osoby po leczeniu stomatologicznym (np. ekstrakcji zęba, leczeniu przewodowym.)

Dawca musi również odczekać sześć miesięcy, jeżeli poddał się w ostatnim czasie następującym zabiegom: akupunkturze, przekłuwaniu uszu lub innej części ciała, po zrobieniu tatuaży, po zabiegach diagnostycznych, zabiegach endoskopowych, takich jak: gastroskopia, panendoskopia, artroskopia, laparoskopia. Okres 6 miesięcy muszą odczekać też osoby, które miały kontakt z krwią lub były nią leczone lub poddały się zabiegom chirurgicznym, jak również te osoby, które odbywały karę więzienia lub przebywały w Afryce Środkowej i Zachodniej lub w Tajlandii.

Przed każdym pobraniu krwi dawca wypełnia ankietę, na podstawie której zbierane są informacje o aktualnym stanie zdrowia, przebytych chorobach, szczepieniach, podróżach. Po konsultacji lekarskiej i badaniu krwi, dawca następnie udaje się do pokoju pobrań. Tam jednorazowo można oddać 450 ml krwi.
Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne, gdyż sprzęt używany w punkcie krwiodawstwa jest jednorazowy i sterylizowany. Oddając krew możemy się dowiedzieć, jaką grupę krwi mamy, jaki jest aktualny stan morfologii naszej krwi. Poza tym oddawanie krwi daje poczucie satysfakcji i świadomość zrobienia czegoś dobrego dla innych. Krew ratuje życie, bez niej medycyna często bywa bezsilna, dlatego warto zostać honorowym dawcą krwi.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA