Jakie rodzaje dodatkowych badań serca możemy wykonać?

Elektrokardiogram, holter EKG, próba wysiłkowa czy koronarografia – na czym dokładnie polegają te badania serca?
/ 30.06.2015 10:39

serce

fot. Fotolia

Podstawowymi, najważniejszymi badaniami kardiologicznymi są badania podmiotowe i przedmiotowe, które zostały opisane w artykule pt. „Na czym polega wizyta u kardiologa?”, do którego przeczytania zachęcamy. Tym razem skupimy się na badaniach dodatkowych (pomocniczych), na jakie możemy zostać skierowani przez lekarza w celu szczegółowego poznania naszego schorzenia.

Wyniki takich badań mogą się czasem okazać fałszywe, tzn. wskazywać chorobę, której w rzeczywistości nie ma lub wykluczyć taką, która faktycznie istnieje. Dlatego tak ważne są badania podstawowe, a także nasz staranny udział w ich przeprowadzeniu.

Badania dodatkowe dzielą się na badania laboratoryjne, nieinwazyjne i inwazyjne. Wśród badań laboratoryjnych możemy wyróżnić takie, jak: morfologia krwi, badanie ogólne moczu, poziomu glukozy i kreatyniny. Ważnym badaniem jest lipidogram, który mówi o poziomie i frakcjach cholesterolu, który jest czynnikiem ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej.

Jakie są rodzaje badań nieinwazyjnych?

  • Elektrokardiogram (EKG) – jest to graficzny zapis rejestrujący zmiany potencjału elektrycznego serca w czasie, z powierzchni ciała, przy pomocy umieszczonych na nim elektrod. Elektrody te są podłączone do urządzenia, zwanego elektrokardiografem. EKG umożliwia sprawdzenie rytmu pracy serca, którego normalna wartość wynosi około 70 uderzeń na minutę. Za pomocą tego badania można także wykryć niedokrwienie mięśnia sercowego i inne nieprawidłowości w jego działaniu. Jest to badanie bezbolesne i łatwe do przeprowadzenia.
  • Holter EKG – badanie zwane holterem polega na rejestrowaniu zapisu EKG w ciągu całej doby. Wykonuje się je podczas normalnych, codziennych czynności, za pomocą przenośnego rejestratora, który nie utrudnia naszego funkcjonowania. Holter jest szczególnie pomocny, jeśli w jego trakcie wystąpią zaburzenia rytmu pracy serca, na które się skarżymy.
  • Holter ciśnieniowy – jest to badanie podobne do holtera EKG, jednak tutaj mierzone i zapisywane są wartości ciśnienia tętniczego krwi. Pomiar odbywa się automatycznie w określonych odstępach czasu i pozwala wykryć nadciśnienie tętnicze i skorygować ewentualne odchylenia, mogące wystąpić podczas pomiarów ciśnienia wykonywanych przez pielęgniarkę lub lekarza.
  • Próba wysiłkowa EKG – polega na badaniu pracy serca podczas i zaraz po przeprowadzeniu testu wysiłkowego na ruchomej bieżni lub rowerze stacjonarnym. Próbę wysiłkową wykonuje się ze względu na to, że nie wszystkie objawy chorobowe występują podczas spoczynku. Badanie to pozwala ocenić wydolność układu krążenia i jest pomocne w rozpoznawaniu choroby wieńcowej, a także przy ocenie skutków jej leczenia.
  • Echokardiografia –  w tym badaniu rekonstruuje się obraz pracującego serca w czasie rzeczywistym przy pomocy wiązki ultradźwięków. Najczęściej wykonuje się je przez ścianę klatki piersiowej (echokardiografia przezklatkowa), ale jest też możliwość przeprowadzenia badania przezprzełykowego, które jest częściowo inwazyjne, ze względu na umieszczenie w przełyku głowicy badającej. Echokardiografia jest przydatna w wielu chorobach układu sercowo-naczyniowego.

Zobacz też: Serce noworodka

Na czym polegają badania inwazyjne?

  • Koronarografia – celem tego badania jest ocena miażdżycowych zwężeń tętnic wieńcowych i stopnia zaawansowania choroby niedokrwiennej serca. Odbywa się przez wprowadzenie do serca i dużych naczyń cewnika pomiarowego i podanie płynu kontrastującego, który umożliwia radiologiczną rejestrację obrazu.
  • Badanie elektrofizjologiczne – służy do rozpoznania różnego rodzaju zaburzeń rytmu serca. Polega na wprowadzeniu przez żyły elektrod diagnostycznych umożliwiających diagnostykę wybranych miejsc mięśnia sercowego, a także stymulację struktur serca.

Przedstawione wyżej badania są powszechnie stosowane, a w razie potrzeby możemy wykonać także inne, w zależności od zaleceń lekarza. Pamiętajmy jednak przede wszystkim o profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego, czyli regularnych badaniach ciśnienia krwi, cholesterolu, cukru we krwi, kontrolowaniu wagi ciała i zdrowym stylu życia (odpowiednia dieta, ruch, brak nałogów).

Zobacz też: Jak podróżować po zawale serca?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA