W drugim półroczu życia dziecka, jego relacja z matką bardzo się zmienia

Jakie są najczęstsze wrodzone wady serca?

Wrodzone wady serca mogą powstać na różnym etapie rozwoju embrionalnego serca oraz naczyń i mogą prowadzić do różnych defektów. Niektóre stanowią zagrożenie dla życia i wymagają interwencji chirurgicznej, inne natomiast mogą być całkowicie bezobjawowe.
/ 05.01.2011 15:46
W drugim półroczu życia dziecka, jego relacja z matką bardzo się zmienia

Najczęstsze wrodzone wady serca to ubytek w przegrodzie międzykomorowej i międzyprzedsionkowej, przetrwały przewód tętniczy, a także koarktacja aorty i zwężenie zastawki pnia płucnego.

Na czym polega koarktacja aorty?

Zwężenie cieśni aorty, inaczej koarktacja aorty, stanowi 5-10% wszystkich wrodzonych wad serca. Jest na ogół rozpoznawana w dzieciństwie. U większości pacjentów rozwija się utrwalone nadciśnienie tętnicze, często już w dzieciństwie i chorzy ci są narażeni na przedwczesne występowanie choroby wieńcowej. Wada ta jest częstsza u pacjentek z zespołem Turnera.

Na jakiej podstawie stwierdzimy u dziecka koarktację aorty?

Objawy u pacjentów, którzy dożywają do wieku dorosłego są zwykle minimalne i nieswoiste. Mogą to być bóle głowy, krwawienia z nosa, chłodne kończyny lub osłabienie kończyn dolnych. Do poważniejszych objawów należą dławica piersiowa i niewydolność serca. Zauważalny jest gorszy rozwój dolnej połowy ciała.

Osłuchując okolicę serca można wysłuchać szmer wyrzutu. Na kończynach górnych stwierdza się nadciśnienie tętnicze, a na kończynach dolnych osłabione tętno. W zdjęciu radiologicznym klatki piersiowej można rozpoznać powiększenie sylwetki serca, poszerzenie aorty wstępującej.

Zobacz też: Do jakich powikłań może dojść w przebiegu nadciśnienia tętniczego?

Co można zrobić po rozpoznaniu koarktacji aorty?

W wieku 4-12 lat pojawiają się ubytki żeber, wynikające z krążenia obocznego przez poszerzone tętnice międzyżebrowe. Na pełne rozpoznanie z pomiarem ciśnień w komorze lewej i aorcie oraz gradientów ciśnień pozwala badanie echokardiograficzne. Leczenie może polegać na przezskórnej angioplastyce balonowej. Po tym zabiegu obserwuje się dużą częstość nawrotów. Inna metoda to przezskórna implantacja stentu. Metodą z wyboru u noworodków i niemowląt pozostaje korekcja chirurgiczna.

Jak objawia się zastawkowe zwężenie tętnicy płucnej?

Zwężenie zastawkowe tętnicy płucnej jest zazwyczaj wadą wrodzoną. Prowadzi do zwiększenia obciążenia prawej komory i w rezultacie do jej przerostu. Objawy zależą od stopnia zwężenia. U pacjentów z ciężkim zwężeniem występuje duszność, łatwe męczenie się, omdlenia lub objawy niewydolności prawokomorowej z obrzękami obwodowymi. U dorosłych kobiet pierwsze objawy mogą pojawić się dopiero w ciąży. W badaniu EKG typowe cechy to odchylenie osi elektrycznej serca w prawo, cechy przerostu prawej komory i powiększenie prawego przedsionka. Dokładną ocenę wady umożliwia badanie echokardiograficzne.

Przeczytaj: Co zrobić, gdy ktoś zemdleje?

Dorośli pacjenci z tego typu zwężeniem zwykle czują się dobrze, jeśli nie doszło u nich do niewydolności prawej komory serca. Tylko ciężkie zwężenia wymagają korekcji. Stosuje się walwuloplastykę balonową lub chirurgiczną.

Pozostałe wady serca, jak przełożenie wielkich pni tętniczych, anomalie tętnic wieńcowych czy tetralogia Fallota są zdecydowanie rzadsze.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!