Jakie są rodzaje stymulatorów serca?

W zależności od konkretnej choroby serca i rodzaju stwierdzanych zaburzeń rytmu lekarz podejmuje decyzję o zastosowaniu jednego z dwóch rodzajów układów stymulujących serce: układu jednojamowego lub dwujamowego. Czym się różnią?
/ 30.10.2013 10:20

Układ jednojamowy

Układ jednojamowy – stymulator połączony jest z jedną elektrodą umieszczoną w prawym przedsionku albo w prawej komorze.

Elektrodę umieszcza się w przedsionku przy niewydolności węzła zatokowego, kiedy naturalny rozrusznik serca nie spełnia w sposób wystarczający swojej funkcji. Sztucznie wytworzony impuls rozprzestrzenia się dalej naturalną drogą.

Pojedynczą elektrodę umieszcza się w prawej komorze serca wtedy, kiedy powstające w węźle zatokowym pobudzenia nie docierają do komór – blok w węźle przedsionkowo-komorowym lub nieco niżej. Warunkiem zastosowania takiego układu jest również nieuporządkowana, chaotyczna i szybka czynność przedsionków serca, kiedy nie ma możliwości skoordynowania z nimi pracy komór.

Zobacz też: Jak działa stymulator serca?

Układ dwujamowy

Układ dwujamowy składa się ze stymulatora i podłączonych do niego 2 elektrod, z których jedna umieszczona jest w prawym przedsionku, a druga – w prawej komorze. Układ monitoruje pobudzenia powstające w obydwu miejscach.

W zależności od potrzeb pobudzana jest jedna z jam serca albo obydwie, z zachowaniem właściwego opóźnienia komory w stosunku do przedsionka tak, aby naśladować w możliwie wierny sposób naturalną pracę serca.

Układy dwujamowe stosuje się najczęściej dlatego, że zaburzenia rytmu i przewodzenia rzadko występują w izolowanej formie i niewydolności węzła zatokowego często towarzyszą bloki przewodzenia. Istnieje również ryzyko ich rozwoju w przyszłości, w miarę postępującej degeneracji układu bodźcoprzewodzącego serca.

Zobacz też: Czym jest bradykardia?

Źródło: dobre-serce.pl/mn

Strona www.dobre-serce.pl skierowana jest do pacjentów, którzy zostali lub mają być poddani zabiegowi elektroterapii. Informacje zgromadzone w serwisie są przydatne dla pacjentów, ich rodzin oraz wszystkich zainteresowanych najnowszymi wiadomościami na temat postępów w profilaktyce i leczeniu w zakresie arytmii sercowych, migotania przedsionków, nagłych omdleń o podłożu kardiologicznym.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!