Jakie zespoły padaczkowe występują u dzieci?

Choroba dziecka zawsze prowadzi do spadku jego aktywności fizycznej/fot. Fotolia
Wymienia się aż 60 zespołów padaczkowych, które mogą występować w wieku dziecięcym i młodocianym. Podstawą jest dokładna diagnostyka i prawidłowe rozpoznanie takiego zespołu, ponieważ od niego zależeć będzie dobór schematu leczenia, a także rokowanie co do remisji i nawrotów napadów.
/ 13.04.2011 21:19
Choroba dziecka zawsze prowadzi do spadku jego aktywności fizycznej/fot. Fotolia

Jakie zespoły padaczkowe występują najczęściej?

Najczęściej występującymi zespołami padaczkowymi u dzieci są: zespół Westa, Lennoxa-Gastauta, dziecięca padaczka nieświadomości, padaczka rolandyczna i młodzieńcza padaczka nieświadomości.

Zespół Westa

Pierwszy z nich wyróżnia się wśród pozostałych rodzajów padaczek tym, że nie jest wrażliwy na działanie leków. Szczytem rozpoczęcia objawów jest 3-7 miesiąc życia. Napady mają miejsce najczęściej w trakcie zasypiania lub tuż po obudzeniu. Występują w seriach. Polegają na szybkim skurczu mięśni zginaczy, który prowadzi do podgięcia przez dziecko głowy, tułowia i nóg do przodu. Towarzyszą im często objawy wegetatywne (ślinotok, zaczerwienienia), utraty i zaburzenia świadomości. Częste napady tego typu mogą doprowadzić do zaburzenia rozwoju motorycznego dziecka.

Zespół Lennoxa-Gastausta

Zespół Lennoxa-Gastauta rozwija się między 1-8 miesiącem życia, częściej u chłopców. W sumie stanowi ok. 5-10% przypadków zespołów padaczkowych u dzieci. Podobnie jak zespól Westa należy do grupy padaczek lekoopornych. Objawy zespołu są zróżnicowane. Mogą to być napady atoniczne, z nagłą utratą napięcia mięśni i upadkiem, lub też napady miokloniczne ze skurczem grup mięśniowych. W zespole tym mogą się również zdarzyć miokloniczno-astatyczne objawy będące połączeniem dwóch wspomnianych wcześniej typów. Są one przez to dość niebezpieczne dla zdrowia a nawet życia dziecka, gdyż towarzyszą im liczne obrażenia ciała w trakcie upadku. Ostatnim rodzajem są nietypowe napady nieświadomości, z dłuższym okresem trwania (>20 sek.), automaty zmami, częściowymi utratami przytomności. Są one charakterystyczne dla tego zespołu. Następstwem tych dochodzących do 100/dzień napadów jest opóźnienie rozwoju i zaburzenia mowy które pojawiają się u dzieci z zespołem Lennoxa-Gastauta.

Zobacz też: Padaczka u dzieci – co powinieneś o niej wiedzieć?

Dziecięca padaczka nieświadomości, to...?

W przeciwieństwie do zespołu opisanego powyżej, dziecięca padaczka nieświadomości dotyczy głównie dziewczynek i stanowi około 5% epilepsji wieku dziecięcego. Pierwsze objawy pojawiają się między 3-13 rokiem życia i są to napady nieświadomości trwające około 15 sekund. Zwraca uwagę ich częstość dochodząca nawet do 200. na dzień. Zespół ten nie wpływa na rozwój dziecka ani motoryczny ani psychiczny. Podobne objawy występują w młodzieńczej padaczce nieświadomości, której szczyt zachorowań przypada na 9-17 rokiem życia. Są one jednakowe w przypadku obu płci i ograniczają się prawie zawsze do napadów uogólnionych.

Zespół Rolanda. Co to znaczy?

Zespół Rolanda to z kolei najczęstsza padaczka okresu dziecięcego. Stanowi aż 15% wszystkich rodzajów epilepsji w okresie młodości. Jej wystąpienie wiąże się z rodzinnym występowaniem a pierwsze objawy pojawiają się ok. 3-13 r. życia. Są to napady częściowe ruchowe lub ruchowo czuciowe występujące przede wszystkim w trakcie snu. Podobnie jak w padaczce młodzieńczej i dziecięcej nie dochodzi do upośledzenia rozwoju dziecka.

Czytaj też: Na czym polegają napady padaczkowe?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA