Kiedy można poddać alkoholika przymusowemu leczeniu?

Receptę od lekarza otrzymasz tylko podczas wizyty/ fot. Fotolia
W leczeniu alkoholizmu najważniejsze jest, by sama osoba zainteresowana zechciała podjąć wysiłek, aby wyjść z nałogu. Są jednak takie sytuacje, gdy przymusowe leczenie wydaje się być jedyną drogą ratunku dla osoby uzależnionej i jego rodziny.
/ 08.07.2009 12:05
Receptę od lekarza otrzymasz tylko podczas wizyty/ fot. Fotolia

Podstawy do zastosowania przymusowego leczenia

W większości wypadków pójście na odwyk jest indywidualną decyzją alkoholika. Tylko nieliczne przypadki, określone w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zakładają możliwość zastosowania przymusowego leczenia osoby uzależnionej od alkoholu. Będą to:

  • rozkład życia rodzinnego,
  • demoralizacja małoletnich,
  • uchylanie się od pracy,
  • ciągłe zakłócanie porządku publicznego.

Wówczas należy złożyć wniosek do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, znajdującej się na terenie zamieszkania osoby uzależnionej. Wniosek taki powinien zawierać dowody, które umożliwiają zastosowanie przymusowego leczenia, takie jak występowanie na przykład demoralizacji małoletnich.

Czytaj też: Dlaczego ludzie uzależniają się od alkoholu?

Postępowanie w sprawie przymusowej terapii

Komisja gminna po zapoznaniu się z wnioskiem, ma prawo skierować osobę uzależnioną na badania. Następnie wniosek wraz z opinią biegłego psychologa, kierowany jest do sądu rejonowego. Dopiero po rozpatrzeniu sprawy przez sąd, może zostać wydany nakaz zastosowania przymusowego leczenia wobec alkoholika, który zostaje wezwany do dobrowolnego poddania się terapii odwykowej. W przeciwnym razie sąd ma prawo do zastosowania wobec danej osoby przymusu. W wypadkach skrajnych może dojść do sytuacji, w której sąd podejmie decyzję o całkowitym ubezwłasnowolnieniu alkoholika.

Osoba objęta programem przymusowego leczenia od uzależnienia, nie ma prawa opuszczać zakładu odwykowego bez zgody kierownika danej placówki. Leczenie alkoholika jest całkowicie bezpłatne. Również rodzina takiej osoby ma możliwość skorzystania z bezpłatnej terapii.

Polecamy: Uzależniony - jak skłonić go, by przyjął pomoc?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA