Po spożyciu kurkuminy, w pobranych próbkach śliny zaobserwowano obniżenie poziomu cytokin promujących rozwój raka./ Fot. Fotolia fot. Fotolia

Kurkuma zwalcza nowotwory głowy i szyi

Kurkumina, główny składnik kurkumy, przyprawy używanej do przygotowania curry, hamuje szlak sygnalizacji komórkowej, która napędza rozwój nowotworów złośliwych głowy i szyi. Do takich wniosków doszli naukowcy z UCLA po przeprowadzeniu badania pilotażowego, wyniki zostały opublikowane w Clinical Cancer Research.
/ 01.03.2012 00:12
Po spożyciu kurkuminy, w pobranych próbkach śliny zaobserwowano obniżenie poziomu cytokin promujących rozwój raka./ Fot. Fotolia fot. Fotolia

Hamowanie szlaku sygnałowego było skorelowane ze zmniejszoną ekspresją wielu cytokin prozapalnych, cząsteczek sygnalizacyjnych, obecnych w ślinie, które wspierają rozwój raka. Kurkumina wiąże się i hamuje enzym IKK (inhibitor kinazy kappa β), który aktywuje transkrypcyjny czynnik jądrowy kappa β (NFκβ), promujący rozwój raka.

W badaniu wzięło udział 21 pacjentów z nowotworami głowy i szyi, uczestnicy oddawali próbkę śliny przed i po żuciu dwóch tabletek z kurkuminą (łącznie 1000 mg). Godzinę później, pobierano kolejną próbkę śliny, izolowano białko i oznaczano aktywność kinazy IKKβ. W grupie kontrolnej było 13 osób z próchnicą oraz pięć zdrowych osób.

Po spożyciu kurkuminy, w pobranych próbkach śliny zaobserwowano obniżenie poziomu cytokin promujących rozwój raka. Aby zweryfikować wyniki zaślepione próbki śliny wysłano do niezależnego laboratorium (pracownicy laboratorium nie wiedzieli, które próbki pochodzą od osób, które spożyły kurkuminę). Laboratorium potwierdziło wyniki – stężenie cytokin promujących rozwój raka było mniejsze w ślinie osób, które żuły tabletki z kurkuminą.  Naukowcy wierzą, że kurkumina może być łączona z innymi terapiami, takimi jak chemio- i radioterapia w leczeniu nowotworów głowy i szyi. Może również znaleźć zastosowanie w profilaktyce rozwoju nowotworów głowy i szyi u osób z wysokim ryzykiem – palaczy, osób żujących tytoń, ludzi zakażonych wirusem HPV. Kurkumina była dobrze tolerowana przez pacjentów, nie stwierdzono żadnych efektów toksycznych. Największym problemem było zabarwienie ust i zębów na jasnożółty kolor.

Mimo, że kurkuma jest popularną przyprawą, ilość używanej kurkuminy jest zbyt mała, aby osiągnąć konieczne stężenie. Oczekiwanie pozytywnych efektów tylko poprzez spożywanie żywności doprawionej kurkumą nie jest realistyczne, konieczna jest suplementacja. Naukowcy chcą ponownie zweryfikować optymistyczne wyniki badania pilotażowego poprzez rozszerzenie grupy pacjentów biorących udział w badaniu.

Zobacz też: Jak powinna się odżywiać osoba chora na nowotwór?

ScienceDaily / kp

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!