serce, medycyna, fotolia

Leczenie operacyjne deformacji klatki piersiowej

Deformacje klatki piersiowej są dużym problemem dla młodego człowieka. Chociaż zwykle nie są związane z zaburzeniami narządów wewnętrznych, mogą jednak negatywnie wpływać na rozwój dziecka. Jak można skorygować wady klatki piersiowej?
/ 26.12.2011 10:40
serce, medycyna, fotolia

Klatka lejkowata

Wśród wad klatki piersiowej wyróżnia się klatkę lejkowatą, klatkę kurzą oraz inne, bardziej złożone wady. Mogą mieć one różny stopień nasilenia. Klatka lejkowata, zwana też szewską jest najczęściej występującym typem deformacji klatki piersiowej. Polega na wklęśnięciu mostka i części żeber do wnętrza klatki piersiowej. Dotyczy około 2% populacji i częściej dotyczy chłopców. Przyczyna tego zaburzenia nie jest do końca poznana, ale w części przypadków można odnotować podobne wady u innych członków rodziny. Najistotniejszym problemem dla osób dotkniętych tą wadą jest defekt natury estetycznej. Dziecko z deformacją klatki piersiowej niechętnie będzie się rozbierało w obecności innych np. na lekcjach wychowania fizycznego. Brak akceptacji własnego wyglądu może doprowadzić do zaburzeń sfery psychicznej i unikania kontaktów z rówieśnikami. Rzadszym problemem są objawy związane z uciskiem na narządy wewnętrzne takie jak kołatania, ból w okolicy serca, duszność wysiłkowa czy podatność na infekcje układu oddechowego. Operację najlepiej jest przeprowadzić przed ukończeniem 18 roku życia, kiedy klatka piersiowa jest jeszcze elastyczna. Obecnie najpopularniejszą techniką operacyjną stosowaną w korekcji klatki lejkowatej jest metoda Nussa. Jest to operacja małoinwazyjna z zastosowaniem wideotorakoskopu. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu ogólnym. Najpierw dobiera się płytę metalową odpowiednich rozmiarów. Przez niewielkie otwory po bokach klatki piersiowej wprowadza się płytę i wypycha mostek do przodu, modelując klatkę piersiową. Następnie stabilizuje się płytę i utrzymuje się ją w klatce piersiowej przez 2 lata, po czym usuwa się ją operacyjnie. Operacja metodą Nussa przynosi bardzo dobre efekty.

Klatka kurza

Deformacja ta jest jakby odwrotnością klatki lejkowatej i polega na uwypukleniu na zewnątrz mostka i części żeber. Wysunięta ku przodowi i spłaszczona po bokach klatka piersiowa przypomina klatkę piersiową ptaków, stąd nazwa. Jest to bardzo rzadka wada, podobnie jak klatka lejkowata częściej dotyczy chłopców. Może się ujawnić w fazie szybkiego wzrostu w okresie dojrzewania. Wada ta nie powoduje ucisku na narządy wewnętrzne, więc wskazaniem do operacji jest jedynie defekt estetyczny. Wadę można operować techniką małoinwazyjną podobną do metody Nussa lub stosując metodę otwartą Ravitcha, która polega na usunięciu zniekształconych części żeber i odpowiednim modelowaniu mostka.

Zobacz: Zniekształcenia kostne w zakresie klatki piersiowej

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!