„Nie bij, nie krzywdź, pozwól żyć” – kampania Fundacji Przetrwać Cierpienie

Niesienie pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, rodzicom po stracie dziecka lub osobom z zaburzeniami psychicznymi to główny cel programu „Nie bij, nie krzywdź, pozwól żyć” przygotowanego przez Fundację Przetrwać Cierpienie. Kampania będzie prowadzona na razie Śląsku oraz w Warszawie.
/ 22.04.2013 12:24

Jak wykazują statystyki, przemoc w rodzinie dotyka co 10. rodzinę w Polsce. Jest to zarówno przemoc fizyczna, jak i psychiczna. Instytucje państwowe nie zawsze mają wystarczającą wiedzę na temat przemocy w rodzinie, a ich działania są mocno ograniczone ze względu na obowiązujące je procedury. Fundacja Przetrwać Cierpienie chce wesprzeć działania instytucji państwowych i dotrzeć – pośrednio lub bezpośrednio – do osób, które doświadczają lub doświadczyły przemocy. W tym celu opracowała program „Nie bij, nie krzywdź, pozwól żyć”, w ramach którego będą prowadzone działania edukacyjne.

Program rozpocznie się oficjalnie 1 września 2013 r. i obejmie swoimi działaniami w pierwszej kolejności Śląsk oraz Warszawę. Akcja będzie trwać rok i będzie kontynuowana w kolejnych latach również w innych województwach.

Fundacja Przetrwać Cierpienie będzie prowadzić działania wielopłaszczyznowe, w tym:

 • obejmie ofiary przemocy bezpłatną opieką psychologiczną i terapeutyczną w środowisku domowym,
 • będzie udzielać bezpłatnej pomocy prawnej,
 • umożliwi ofiarom przemocy i ich najbliższym uczestnictwo w bezpłatnych grupach wsparcia prowadzonych przez specjalistów,
 • będzie udzielać pomocy w zakresie doradztwa zawodowego oraz pomoże w znalezieniu pracy,
 • pomoże w uzyskaniu pomocy materialnej, w znalezieniu lokum zastępczego w przypadku przemocy fizycznej,
 • umożliwi bezpłatne diagnozowanie oraz leczenie przez specjalistę psychiatrii – w przypadku osób chorych (alkoholizm, zaburzenia psychiczne).

Fundacja na zamiar również uruchomić całodobowy telefon zaufania dla osób, które dotyka przemoc oraz dla osób, które zauważyły problem, np. u sąsiadów. Planuje również zorganizować kongres na temat przemocy w rodzinie dla pracowników społecznych, nauczycieli oraz przedstawicieli służby zdrowia. Fundacja chce wesprzeć instytucje państwowe i samorządowe w:

 • wyszukiwaniu i docieraniu do rodzin potrzebujących pomocy,
 • bezpłatnej pomocy specjalistów,
 • realizacji obowiązków ustawowych w ramach pomocy i ochrony rodzin,
 • angażowaniu lokalnej społeczności w problemy mieszkańców ich najbliższej okolicy,
 • uwrażliwianiu młodzieży i w namawianiu jej do działań społecznych.

Przedstawiciele fundacji mają nadzieję, że dzięki ścisłej współpracy z rodzinami, w których występuje przemoc oraz z MOPS-ami (miejskie ośrodki pomocy społecznej), a także policją, zmniejszy się liczba przestępstw w rodzinie.

Obecnie w placówkach fundacji prowadzone są warsztaty z terapeutami środowiskowymi i wolontariuszami, którzy pomagają dzieciom w nauce i prowadzą koła zainteresowań. Organizowane są również zajęcia z choreoterapii, plastyczne poprzez obraz lub zajęcia manualne. Te metody pozwalają dotrzeć do dziecka i pomóc mu w zrozumieniu emocji, które przeżywa. Fundacja organizuje również zbiórki odzieży i żywności dla rodzin najbiedniejszych.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie: www.przetrwaccierpienie.org.pl.

Polecamy: Przemoc w rodzinie – poradnik dla ofiary

Źródło: informacja prasowa/mg

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!