Operacyjne leczenie raka trzustki

Trzustka ma dwie zasadnicze funkcje: hormonalną i trawienną. Enzymy trzustkowe wydzielane są do dwunastnicy, gdzie po ich aktywacji rozpoczyna się proces trawienia./ fot. Fotolia
Rak trzustki to jedna z chorób, która jest wyzwaniem dla współczesnej medycyny, głównie z powodu braku skutecznych metod leczenia i wczesnego wykrywania. Jest to trzeci co do częstości występowania nowotwór układu pokarmowego, charakteryzuje się dużą agresywnością i niskim odsetkiem pięcioletniego przeżycia.
/ 29.03.2012 23:44
Trzustka ma dwie zasadnicze funkcje: hormonalną i trawienną. Enzymy trzustkowe wydzielane są do dwunastnicy, gdzie po ich aktywacji rozpoczyna się proces trawienia./ fot. Fotolia

Metody postępowania

Możemy wyróżnić  dwa typy operacji raka trzustki: leczenie paliatywne i resekcje w celach leczniczych. W większości przypadków guz zlokalizowany jest w głowie trzustki (ok 70%) i objawia się w postaci żółtaczki. W takiej sytuacji procedurą z wyboru jest pankreatoduodenektomia, czyli usunięcie chorego fragmentu trzustki wraz z większą częścią dwunastnicy, przewodem żółciowym wspólnym, pęcherzykiem żółciowym i przewodem pęcherzykowym. Jeśli guz zlokalizowany jest w trzonie i ogonie trzustki wykonuje się pankreatektomię częściową, wraz z resekcją śledziony i fragmentu otrzewnej. Niezależnie od rodzaju operacji, chirurg ocenia rozmiar guza, ewentualne nacieki oraz warunki anatomiczne, które są niezwykle ważne do podjęcia decyzji o zachowaniu odźwiernika i dróg żółciowych.

Problemy i ograniczenia

Podczas pankreatoduodenektomii chirurg stara się ocalić odźwiernik żołądka, co umożliwia zachowanie prawidłowe opróżnianie żołądka. Taka sytuacja staje się możliwa, gdy nie są zajęte okoliczne węzły chłonne i nie nacieczony jest żołądek. Nie stwierdzono znacznych korzyści wynikających z usunięcia całej trzustki, natomiast pankreatektomia totalna często prowadzi do ciężkiej w leczeniu cukrzycy. Powikłania pooperacyjne występują aż u 40%  pacjentów.  Innym ważnym zagadnieniem w pankreatoduodenektomii jest problem rekonstrukcji dróg żółciowych i ich ponowne połączenie z jelitem, których wspólne funkcjonowanie jest niezbędne do zachowania zdolności trawiennych. Ponieważ usunięty jest znaczny fragment dwunastnicy, niemożliwe jest w pełni odtworzenie stosunków anatomicznych. W związku z tym wytwarza się połączenia jelita z trzustką, jelita z przewodem żółciowym i jelita z pozostałą częścią dwunastnicy (zawierającą odźwiernik)

W przypadku raka trzonu i ogona trzustki ważne jest, aby nowotwór nie naciekał okolicznych naczyń i organów, co zdarza się, ze względu na późne objawy, jedynie w 10% przypadków. W tym typie operacji nie ma potrzeby odtwarzania połączenia dróg żółciowych z dwunastnicą.

Prognozy

Niestety mimo postępu medycyny, pięcioletnie przeżycie chorych na raka trzustki wynosi 1%. Po zabiegu pankreatoduodenektomii okres przeżycia wynosi około 12-20 miesięcy, a odsetek 5 letniego przeżycia wydłuża się do 15-20%. W przypadku dystalnej pankreatektomii wartości te wynoszą odpowiednio 7-13 miesięcy oraz 10%.  Jest to na pewno jeden z działów onkologii, wymagający wielu badań w celu poszukiwania bardziej zadowalających rozwiązań.

Zapoznaj się z artykułem: Czy można żyć bez trzustki?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA