Otępienie w przebiegu choroby Parkinsona

Z wiekiem nasza osobowość może ulegać zmianie. Niektóre zaburzenia osobowości mogą zanikać, inne stają się silniejsze/fot.Fotolia fot. Fotolia
Wystąpienie objawów demencji i otępienia w przebiegu choroby Parkinsona (PD) znacznie obniża rokowania chorego. Otępienie w chorobie Parkinsona (PDD), o ile zostanie wykryte wcześnie, może zostać zahamowane, co znacznie wydłuża okres sprawności chorego, nie tylko intelektualnej.
/ 01.12.2011 11:49
Z wiekiem nasza osobowość może ulegać zmianie. Niektóre zaburzenia osobowości mogą zanikać, inne stają się silniejsze/fot.Fotolia fot. Fotolia

O 50% bliżej śmierci

Badania prospektywne oceniające wpływ zachorowania na chorobę Parkinsona (PD) na śmiertelność pokazują konsekwentnie około dwukrotnie niższą przeżywalność chorych z PD w porównaniu do zdrowych rówieśników. Szczegółowe analizy pokazują jednak, że choroba Parkinsona jako taka podwyższa śmiertelność w niewielkim stopniu, a kluczowym czynnikiem decydującym o krótszym czasie przeżycia chorych jest wystąpienie zaburzeń funkcji poznawczych i otępienia.

Ważna szybka diagnoza

Biorąc pod uwagę także inne niekorzystne następstwa otępienia w przebiegu choroby Parkinsona, takie jak: wczesna instytucjonalizacja, kluczowy wpływ na poziom niepełnosprawności (aktywności dnia codziennego), ogólna samodzielność i jakość życia chorych i poziom stresu opiekunów czy wreszcie rosnące koszty opieki w przypadku rozwijającego się otępienia, należy uznać wczesne rozpoznawanie otępienia w chorobie Parkinsowana (PDD) i możliwe interwencje profilaktyczne oraz lecznicze za trudne do przecenienia.

Zobacz też: Zaburzenia lękowe w chorobie Parkinsona

Leczenie PD

Do niedawna nie dysponowaliśmy specyficznymi metodami leczenia. Badania wskazujące na kluczową rolę deficytu cholinergicznego w patogenezie PDD pozwoliły na zaplanowanie i przeprowadzenie prób klinicznych z wykorzystaniem inhibitorów cholinesterazy jako potencjalnego leczenia PDD. Analiza czynników ryzyka i badania mające na celu wczesną identyfikację niewielkich zaburzeń funkcji poznawczych jako prekursorów otępienia pozwalają na zaplanowanie możliwych interwencji profilaktycznych. Oceniane są także pozafarmakologiczne interwencje dotyczące zarówno pacjentów, jak i ich opiekunów.   

Objaśnienia:

PD - (z ang. Parkinson's disease) choroba Parkinsona

PDD - (ang. Parkinson's Disease with Dementia) otępienie w przebiegu choroby Parkinsona

Fragment pochodzi z książki "Zaburzenia poznawcze i psychiczne w chorobie Parkinsona i w innych zespołach parkinsonowskich”, T. Sobów (wydawnictwo Continuo, 2006) Publikacja za zgodą wydawcy.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA