Profilaktyka raka szyjki macicy

Szczepienia przeciw HPV znajdą się wkrótce w kalendarzu szczepień zalecanych, a Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia znajdą środki na szczepienie jednego rocznika nastolatek przeciwko wirusowi odpowiedzialnemu za powstawanie raka szyjki macicy - usłyszeli uczestnicy konferencji "Zdrowie kobiet i zdrowie prokreacyjne - rola skutecznej profilaktyki raka szyjki macicy w Polsce".
/ 30.06.2007 18:53
Szczepienia przeciw HPV znajdą się wkrótce w kalendarzu szczepień zalecanych, a Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia znajdą środki na szczepienie jednego rocznika nastolatek przeciwko wirusowi odpowiedzialnemu za powstawanie raka szyjki macicy - usłyszeli uczestnicy konferencji "Zdrowie kobiet i zdrowie prokreacyjne - rola skutecznej profilaktyki raka szyjki macicy w Polsce".

Taka deklaracja padła podczas dyskusji na zakończenie konferencji z ust wiceministra zdrowia Jarosława Pinkasa. Wiceminister Pinkas powiedział, że rzadko się zdarza, aby konferencje konczyły się tego typu stwierdzeniami i dodał: "proszę mnie trzymać za słowo".

Konferencja, zorganizowana przez dziennik "Służba Zdrowia", pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej oraz Polskiego Towarzystwa Profilaktyki Zakażeń HPV, przyciągnęła do Galerii Porczyńskich w Warszawie około 200 osób - lekarzy, samorządowców, członków organizacji pozarządowych i osób związanych z ochroną zdrowia w Polsce. Jak ważna w leczeniu raka jest profilaktyka, przekonywały na konferencji m.in. minister Kancelarii Prezydenta Ewa Junczyk-Ziomecka oraz była sekretarz stanu USA Madeleine Albright.

"5 Polek dziennie umiera na raka szyjki macicy i jest to jeden z najwyższych wskaźników w Europie" - przypomniała Madeleine Albright, która stoi na czele Międzynarodowego Zgromadzenia Kobiet-Ministrów. Dodała jednocześnie, że doświadczenia innych krajów wskazują, iż jest to choroba, która może być przezwyciężona dzięki edukacji i profilaktyce. Według niej jakość życia oraz zdrowie kobiet i dzieci, to sprawa całego społeczeństwa. "Dlatego mądre rządy inwestują w zdrowie publiczne swoich narodów - mówiła Albright - planowanie rodziny, opiekę nad matkami, żywienie dzieci, jak również w odpowiedni poziom edukacji zarówno dziewcząt, jak i chłopców". Kierując się wprost do polskiej publiczności dodała: "Jesteście fantastycznym krajem o wielkich możliwościach, musicie pamiętać, że zdrowie kobiet jest częścią zdrowego rozwoju Waszego kraju".
Drugą część konferencji stanowiła sesja naukowa, której ton nadał kolejny zagraniczny gość, doktor Mark Kane, były Dyrektor Children's Vaccine Programme, wieloletni ekspert WHO. Odwołując się do wcześniejszych polskich doświadczeń we wprowadzaniu programów szczepień ochronnych, które skutecznie stawiły tamę rozprzestrzenianiu się wielu chorób zakaźnych, zdecydowanie opowiedział się za rutynowym szczepieniem nastolatków przeciwko wirusowi HPV. "Program szczepień HPV może być programem wzorcowym, ale musi być szybciej zrealizowany niż program szczepień na żółtaczkę typu B" – powiedział Dr Kane. Nawiązując do właśnie wdrażanego w Polsce Ogólnopolskiego Programu Aktywnej Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, podkreślił konieczność zachowania równowagi pomiędzy inwestowaniem funduszy w rozbudowany program przesiewowy i program szczepień ochronnych.

Uczestniczący także w tej części konferencji, wiceminister zdrowia Jarosław Pinkas przypomniał, że obecnie realizowany w Polsce przesiewowy program profilaktyki raka szyjki macicy należy do największych w Europie programów badań profilaktycznych (w ramach polskiej inicjatywy realizowany jest także program profilaktyki raka piersi i raka jelita grubego). Wciąż trudnym do rozwiązania problemem, zdecydowanie ważącym na powodzeniu programu, jest słaba zgłaszalność kobiet - na imienne zaproszenia na bezpłatne badanie cytologiczne odpowiada jedynie 10% Polek.

Do mniejszej niż planowano skuteczności programu nawiązał także docent Tomasz Niemiec, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i jednocześnie główny redaktor raportu "Zdrowie Kobiet w Wieku Prokreacyjnym 15-49 lat. Polska 2006", przygotowanego przez Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych (UNFPA), Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Instytut Matki i Dziecka oraz Ministerstwo Zdrowia. Zdaniem Tomasza Niemca zasadne byłoby podjęcie decyzji o zmianach i aktualizacji polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy, w tym rozważenie wprowadzenia programu szczepień przeciwko HPV. "Finlandii zajęło 40 lat, aby ograniczyć umieralność na raka szyjki macicy. My nie mamy tyle czasu" - powiedział.

O roli skutecznej profilaktyki raka szyjki macicy w kontekście zdrowia prokreacyjnego mówił także Profesor Sławomir Majewski, prezes Polskiego Towarzystwa Profilaktyki Zakażeń HPV. Podkreślał, że decydenci nie powinni się skupiać jedynie na wykrywaniu już istniejącej choroby i jej leczeniu w chwili, gdy istnieje sposób jej zapobiegania. Taką możliwość daje dostępna już szczepionka. Młode kobiety, zaszczepione przed rozpoczęciem współżycia płciowego, zyskują najskuteczniejszą ochronę przeciw zakażeniu wirusem HPV i znacznie zmniejszają prawdopodobieństwo zachorowania na nowotwór dróg rodnych. Profesor dodał, że szczepionka będzie także oddziaływała korzystnie na zdolność do macierzyństwa, gdyż zapobiegnie powstawaniu zmian chorobowych na szyjce macicy, które utrudniają kobietom zajście w ciążę, a potem jej donoszenie.

Na temat praktycznych rozwiązań i potrzeby wspólnych działań dla poprawy sytuacji zdrowotnej kobiet w Polsce, wypowiadali się również przedstawiciele władz samorządowych. Elżbieta Wierzchowska, dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy, przedstawiła założenia programu edukacyjnego, przygotowanego we współpracy z Polskim Komitetem Zwalczania Raka. Program skierowany jest do młodzieży szkolnej w wieku 15-16 lat i zakłada wprowadzenie lekcji na temat profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz znaczenia regularnych badań cytologicznych.

Specjalne działania skierowane do młodzieży podjął również samorząd Inowrocławia. Sławomir Szeliga, wicestarosta inowrocławski, przedstawił lokalny projekt bezpłatnych szczepień przeciwko wirusowi HPV, przygotowany i finansowany ze środków publicznych. Jeśli gminom wchodzącym w skład powiatu uda się pozyskać dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego akcją szczepień zostaną objęte dziewczęta z roczników 1996, 1997, 1998 w powiecie inowrocławskim. Programowi szczepień towarzyszyć będzie kampania edukacyjna, obejmująca całe Województwo Kujawsko-Pomorskie. "To są nadzwyczaj dobrze wydane pieniadze - wszędzie ten projekt będę przywoływał" - mówił o pomyśle inowrocławskich samorządowców wiceminister Jarosław Pinkas.

Udział w konferencji "Zdrowie kobiet i zdrowie prokreacyjne - rola skutecznej profilaktyki raka szyjki macicy w Polsce" był ostatnim punktem pobytu w Polsce byłej sekretarz stanu USA Madeleine Albright. Wcześniej spotkała się ona między innymi z premierem Jarosławem Kaczyńskim oraz Pierwszą Damą - Marią Kaczyńską.


Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!