Rak jelita grubego oczami chirurga onkologa

Polipy jelita grubego można pomylić z nieswoistymi zapaleniami jelit. Badaniem rozstrzygającym jest ocena histopatologiczna wycinku błony śluzowej.
Rak jelita grubego stanowi w chwili obecnej istotny i wciąż narastający problem w onkologii. Nowotwór ten znajduje się na pierwszym miejscu pod względem zachorowalności wśród kobiet i mężczyzn w Europie. Chirurgia onkologiczna w przypadku raka jelita grubego wciąż pozostaje najskuteczniejszą i najbardziej radykalna metodą leczenia.
/ 30.03.2012 02:07
Polipy jelita grubego można pomylić z nieswoistymi zapaleniami jelit. Badaniem rozstrzygającym jest ocena histopatologiczna wycinku błony śluzowej.

Kilka słów o raku…

Najczęstszą odmianą raka jelita grubego jest gruczolakorak. Rzadziej występują: nowotwory endokrynne (np. rakowiaki), chłoniaki, nowotwory mezenchymalne (mięsaki, nerwiaki, naczyniaki). Rak jelita grubego daje dość niespecyficzne objawy ze strony przewodu pokarmowego i zależą one od lokalizacji guza. O obecności zmiany nowotworowej w prawej połowie okrężnicy mogą świadczyć: niedokrwistość, utrata masy ciała, wyczuwalny przez powłoki jamy brzusznej guz. Do charakterystycznych objawów lewej połowy jelita grubego należą: zmiana charakteru wypróżnień, obecność krwi w stolcu, kolkowe bóle brzucha. W przypadku zaawansowanego raka może dojść do niedrożności przewodu pokarmowego, czy zapalenia otrzewnej wskutek perforacji (przedziurawienia jelita).

A teraz o leczeniu chirurgicznym…

Zanim chirurg zdecyduje się operować, musi ustalić, czy chory odniesie korzyść z leczenia operacyjnego oraz jakie jest ryzyko powikłań w przypadku rozległej interwencji chirurgicznej. Zabieg na jelicie to wielogodzinna, długa operacja. Dane zebrane od pacjenta, dotyczące stopnia zaawansowania choroby oraz aktualnego stanu chorego, pozwolą ustalić, jaki rodzaj operacji będzie najlepszy dla tej osoby.

Jak przygotować jelito do operacji?

Można próbować oczyścić jelito mechanicznie (lewatywa), choć obecnie odchodzi się od tego typu metod. Preferowane są metody mniej agresywne, takie jak: dieta ubogoresztkowa i płynna w połączeniu z aplikacją doustnych i doodbytniczych środków przeczyszczających. Do najczęściej używanych preparatów o tym działaniu należą m.in.: Bisacodyl, roztwory glikolu polietylenowego, fosforany. Poza tym, wszyscy chorzy powinni przed operacja otrzymać profilaktykę przeciwbakteryjną. Do tego celu stosuje się przeważnie cefalosporyny II generacji, które działają zazwyczaj na bakterie tlenowe i beztlenowe. Antybiotyk należy podać w trzech dawkach w ciągu pierwszych 24 godzin przed operacją.

Innym ważnym elementem wiążącym się z ryzykiem operacji, jest zwiększone prawdopodobieństwo incydentu zakrzepowo-zatorowego. Żeby je wyeliminować, podaje się heparyny drobnocząsteczkowe na 2 godziny przed zabiegiem chirurgicznym oraz co 24 godziny po operacji, aż do momentu uruchomienia pacjenta.

Zakres operacji

W zależności od lokalizacji guza i stopnia jego zaawansowania, postępowanie chirurgiczne będzie inne. Obowiązują pewne ogólne zasady, jak np. delikatne operowanie bez zbędnej traumatyzacji, które służy zapobiegnięciu wszczepom komórek nowotworowych. Podobnie technika non-touch isolation ma zapobiec inwazji komórek raka poprzez podwiązanie naczyń krwionośnych zaopatrujących guz i dopiero wtedy podjęcie działań operacyjnych. Również manewry w postaci zamknięcia jelita, zaciskami bądź przewiązkami, poniżej i powyżej guza, mają zapobiec wszczepianiu się komórek nowotworu uwolnionych podczas operacji.

Najważniejszym celem chirurga powinno być zachowanie radykalizmu, który pozwoli na możliwie najszersze wycięcie fragmentu zajętego jelita wraz z odpowiednimi marginesami oraz obszarem spływu chłonnego.

Rodzaje zabiegów chirurgicznych

Jeżeli guz jest ograniczony do jelita, wycinamy jego fragment wraz z okolicznymi węzłami chłonnymi. U chorych z przerzutami odległymi lub wysiewem do jamy otrzewnej, możliwe jest już tylko leczenie paliatywne.
Innymi częściowymi zabiegami leczniczymi, prowadzącymi do wycięcia fragmentu jelita, są:

  • hemikolektomia prawostronna,
  • hemikolektomia lewostronna,
  • prawie całkowita resekcja okrężnicy,
  • laparoskopowa resekcja guza,
  • przednia resekcja odbytnicy,
  • operacja brzuszno-kroczowa.

Polecamy: Rak jelita grubego - fakty i mity

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA