Seminarium „Innowacje w leczeniu zaawansowanej choroby Parkinsona”

W piątek 22 listopada 2013 r. w Warszawie odbędzie się bezpłatne seminarium edukacyjne „Innowacje w leczeniu zaawansowanej choroby Parkinsona, ze szczególnym uwzględnieniem niezaspokojonych potrzeb zdrowotnych w Polsce”. Zdrowie.wieszjak.polki.pl jest patronem medialnym spotkania.
/ 25.10.2013 13:28

Seminarium poświęcone będzie możliwościom zapewnienia dobrego dostępu do terapii zaawansowanej choroby Parkinsona. Spotkanie będzie poprowadzone przez Jacka Siwca (wiceprezesa Fundacji WHC) oraz gościnnie przez Wojciecha Jagielskiego (polskiego dziennikarza radiowo-telewizyjnego).

Do udziału w seminarium zaproszeni są lekarze specjaliści różnych dziedzin, zarówno klinicyści, jak i pracownicy naukowi zainteresowani problematyką seminarium. Wydarzenie jest również dedykowane przedstawicielom Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych, samorządów lokalnych, urzędów centralnych, mediów oraz przedstawicielom organizacji pacjentów, organizacji branżowych oraz kadrze akademickiej.

Przewodniczącym Komitetu Naukowego Seminarium będzie prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki – kierownik Kliniki Chorób Układu Pozapiramidowego UM w Łodzi; Prezes Polskiego Towarzystwa Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych. Skład Komitetu Naukowego Seminarium wchodzą:

 • prof. Grzegorz Opala – kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; w latach 2000-2001 Minister Zdrowia, poseł na Sejm III kadencji w 2001
 • prof. Jarosław Sławek – ordynator Oddziału Neurologii w Szpitalu Specjalistycznym im. św. Wojciecha
 • prof. Zbigniew Szawarski – etyk i filozof medycyny, przewodniczący Rady Naukowej Fundacji WHC; przewodniczący Komitetu Bioetyki PAN; członek Rady Przejrzystości AOTM;
 • lek. med. Krzysztof Łanda – Prezes Fundacji Watch Health Care.

Szczegółowy program seminarium:

 • 10:00-10:15 Otwarcie: przedstawienie Komitetu Naukowego oraz uczestników debaty, powitanie gości (Wojciech Jagielski i Jacek Siwiec)
 • 10:15-10:35 Prof. Andrzej Bogucki: Pacjent z zaawansowaną chorobą Parkinsona (aPD; Advanced Parkinson Desease) – problem kliniczny
 • 10:35-10:50 Prof. Grzegorz Opala: aPD jako problem społeczny w kontekście europejskim
 • 10:50-11:05 Anna Kordecka (HTA Audit): Klasyfikacje rekomendacji w wytycznych i standardach postępowania w neurologii i innych wybranych dziedzinach medycyny
 • 11:05-11:20 Prof. Jarosław Sławek: Profil pacjenta z aPD – praktyczne uwagi dotyczące aktualnego postępowania z chorymi w zaawansowanym stadium choroby Parkinsona. Aktualne zalecenia w wytycznych i standardach postępowania w aPD
 • 11:20-11:35 Dr Magdalena Boczarska: Efektywność kliniczna DBS (Deep Brain Stimulation)
 • 11:35-11:50 Substytucyjne efekty działania Duodopa – szczególne implikacje w konstrukcji badań (w oczekiwaniu na potwierdzenie prelegenta)
 • 11:50-12:05 Dr Agata Gajos: Efektywność terapii infuzyjnych
 • 12:05-12:20 Justyna Kostańska: Potrzeba wprowadzenia zintegrowanej opieki nad pacjentem z aPD w Polsce
 • 12:20-12:35 Karolina Skóra: Finansowanie technologii sierocych – bariery systemowe w Polsce/ Choroby rzadkie i ultrarzadkie – znaczenie dla ekonomiki zdrowia oraz sens oceny technologii sierocych względem progu opłacalności
 • 12:35-12:55 Przerwa kawowa
 • 12:55-13:10 Lek. med. Magdalena Władysiuk: Rola wyceny i limitów w kształtowaniu podaży świadczeń zdrowotnych – kiedy doczekamy się Agencji Taryfikacji w Polsce
 • 13:10-13:25 Wystąpienie specjalisty (farmakoekonomisty): Implikacje finansowe refundacji Duodopa w Polsce – możliwości zwiększenia liczby zabiegów w kolejnych latach oraz znaczenie porozumień podziału ryzyka
 • 13:25-13:40 Prof. Andrzej Bogucki: Dostępność i organizacja terapii aPD w warunkach polskich
 • 13:40-13:55 Przerwa kawowa
 • 13:55-14:05 Jakub Kądziela: Budowanie i ochrona wizerunku lekarza w internecie
 • 14:05-14:20 Marcin Pająk: Monitorowanie sprawności zarządzania koszykiem gwarantowanym w Polsce – na przykładzie neurologii – Barometr WHC; Działalność Fundacji Watch Health Care
 • 14:20-14:35 Komitet Naukowy Seminarium – Propozycje zmian systemowych w celu poprawy dostępu do skutecznego leczenia aPD w Polsce – wprowadzenie do dyskusji
 • 14:35-15:30 Dyskusja z konferencja prasową, dotycząca możliwości zniesienia barier dostępu do leczenia zaawansowanej choroby Parkinsona, w ramach ograniczonych środków finansowych w Polsce (prowadzenie dyskusji: Wojciech Jagielski).
 • 15:30-16:00 Poczęstunek i dyskusje nieformalne w foyer

Termin i miejsce spotkania: 22 listopada 2013 r., Golden Floor Plaza , Al. Jerozolimskie 123A w Warszawie (15 piętro)

Rejestracja uczestników: mailowo sekretariat@korektorzdrowia.pl (liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność jego wpłynięcia)

Zdrowie.wieszjak.polki.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

Źródło: WHC/ mk

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!