Ubezpieczenia dla lekarzy – obowiązkowe i dobrowolne

lekarz, naukowiec, badanie, rezonans, badanie rtg, stetoskop/ fot. Fotolia
Lekarze, wykonując swoją pracę, są szczególnie narażeni na ryzyko związane z odpowiedzialnością zawodową. Status lekarza jest bardzo wysoki, a jego kontakt z pacjentami oraz instytucjami medycznymi naraża go na większą liczbę sporów niż przedstawicieli innych profesji, dlatego lekarze są zobligowani do ubezpieczenia zawodowego. Oprócz obowiązkowych ubezpieczeń zawodowych, mogą oni również skorzystać z dobrowolnych ubezpieczeń.
/ 25.11.2016 12:47
lekarz, naukowiec, badanie, rezonans, badanie rtg, stetoskop/ fot. Fotolia

Ubezpieczenia obligatoryjne to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, na warunkach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 roku. Do podstawowych ubezpieczeń uzupełniających ryzyka nieobjęte ubezpieczeniem obowiązkowym, a także zwiększających w nim sumę gwarancyjną, zaliczamy: dobrowolne OC (nadwyżkowe) oraz ubezpieczenie zawodowej ochrony prawnej.

Pozostałe ubezpieczenia rekomendowane dla lekarzy to ubezpieczenia szczególnych ryzyk związanych z wykonywaniem zawodu, np. z wystawianiem recept, a także mienia służącego do świadczenia usług oraz ubezpieczenia w podróży i na życie.

Podstawowe ubezpieczenia działalności zawodowej lekarza

Najważniejsze jest obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, według warunków Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 roku. Ubezpieczenie pokrywa ryzyko szkód związanych z działalnością leczniczą lekarza wykonującego zawód w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej.

Większe zabezpieczenie gwarantuje lekarzowi nadwyżkowe ubezpieczenie OC dobrowolne, które jest uruchamiane w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej określonej w ubezpieczeniu obowiązkowym. Oba pokrywają ryzyko związane z prowadzoną działalnością leczniczą lekarza.

Dla lekarzy, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, rekomendowane jest dobrowolne ubezpieczenie lekarza wykonującego zawód na terytorium RP. Zabezpiecza ono interesy lekarza udzielającego świadczeń, np. na umowę o pracę, zlecenia.

Składka za ubezpieczenia

Składka za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza w szczególnym programie ubezpieczenia ryzyk związanych z działalnością lekarską uzależniona jest od specjalizacji lekarskiej oraz zakresu wykonywanych świadczeń medycznych. Natomiast w przypadku ubezpieczenia dobrowolnego również od wyboru sumy gwarancyjnej oraz zakresu terytorialnego (możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o działalność poza terytorium RP).

Zabezpieczenie ryzyk związanych z życiem zawodowym lekarza, w związku z roszczeniami w wyniku prowadzonej działalności lekarskiej daje ubezpieczenie ochrony prawnej. Ma ono na celu zabezpieczenie interesów lekarza w związku ze sprawami związanymi z jego życiem zawodowym. Polisa pokrywa koszty procesowe w sprawach skierowanych przeciwko lekarzowi z powództwa o zapłatę odszkodowania za szkodę wyrządzoną w związku z nienależytym wykonywaniem świadczeń medycznych.

Warto wiedzieć: Dlaczego lekarze nie szczepią się przeciwko grypie?

Ubezpieczenie zawodowej ochrony prawnej dotyczy zakresu:

 • własnych roszczeń odszkodowawczych lekarza (w tym również spraw o znieważenie),
 • spraw administracyjnych i dyscyplinarnych,
 • umów z NFZ, umów najmu pomieszczeń służących do wykonywania zawodu,
 • prawa karnego i wykroczeń,
 • w sprawach dotyczących ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa prasowego,
 • w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, naruszenia dóbr osobistych.

Przykładem takiego ubezpieczenia jest program „Prawnik dla lekarza. W przypadku tego programu składka ubezpieczeniowa jest płatna jednorazowo, za roczny okres ubezpieczenia.

Pozostałe ubezpieczenia dobrowolne

 • Ubezpieczenia szczególnych ryzyk związanych z wykonywaniem zawodu lekarza, np. Program Recepta, dotyczący ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy lub lekarzy dentystów w związku z wystawianiem recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 
 • Ubezpieczenia OC związane z prowadzoną działalnością pozaleczniczą oraz posiadanym mieniem.
 • Ubezpieczenie mienia służącego do świadczenia usług.
 • Ubezpieczenia w podróży (służbowej i prywatnej).
 • Ubezpieczenia na życie.
 • Ubezpieczenie NNW.

Polecamy: Jak powinna wyglądać relacja lekarza z pacjentem?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA