Wytrzewienie u noworodków coraz częstsze

Od 1995 r. dwukrotnie wzrosła liczba noworodków, które rodzą się z wytrzewieniem, czyli rzadką chorobą genetyczną, która polega na wrodzonych ubytkach jamy brzusznej – donosi ScienceNews.pl.
/ 09.08.2013 13:08

Wytrzewienie jest stosunkowo rzadko występującą wadą – około 2-3 przypadki na 10 tys. urodzeń w USA, jednak jak sugerują ostatnie badania, liczba ta zaczyna wzrastać do 4-6 przypadków. Podobnie jest w innych krajach. Z danych piętnastu państw wynika, że na 13,2 mln urodzeń w latach 1995-2005 około 5 tysięcy dzieci urodziło się z tego typu wadą wrodzoną, co daje wyniki 3,5 na każdy 1000 noworodków. Dla porównania: na początku 1995 roku średnia ta wynosiła 2,3 na 1000 urodzeń, natomiast w 2005 r. osiągnęła już 4,4. Wzrost ten zaobserwowano przede wszystkim u kobiet w wieku 20-25 lat (wzrost ryzyka o 5,8%, a wśród nastolatek nawet o 6,8%), podczas gdy te, które rodziły w wieku 30 lat, nie wykazały żadnych zmian ryzyka urodzenia dziecka z tą wadą.

Naukowcy wciąż nie wiedzą, jaka jest przyczyna tego zjawiska. Za główny czynnik ryzyka uważa się palenie papierosów, niedobór witamin i minerałów. Badacze sugerują, że być może na rozwój tej wady mają również wpływ niektóre chemikalia.

Bardzo ważne jest, aby noworodek z tą wadą został jak najszybciej operowany – należy zamknąć otwór w jamie brzusznej, najpierw umieszczając w niej na właściwym miejscu jelita. Większość noworodków przechodzi operację pomyślnie, ale niektóre z nich mają w przyszłości problemy ze wzrostem i prawidłowym rozwojem.

Polecamy: Jakie są najczęstsze wady wrodzone u dzieci?

Źródło: www.sciencenews.pl/ mk

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!