Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego

Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego bywa nieodzowne w diagnostyce chorób ośrodkowego układu nerwowego. Zmiany w parametrach płynu mózgowo-rdzeniowego występują przy zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych, guzach mózgu, udarze mózgu czy krwotoku wewnątrzczaszkowym. W naszym niezbędniku omawiamy nieprawidłowości w badaniu płynu mózgowo-rdzeniowego.
/ 18.01.2011 12:42

Ciśnienie płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR)

Norma: 80-200 mm H2O

Opis: ukazuje ciśnienie panujące w całym układzie.

Powyżej normy: wartości powyżej normy mogą świadczyć o guzach mózgu lub zwiększonym ciśnieniu śródczaszkowym.

Poniżej normy: wartości poniżej normy świadczą o odwodnieniu.

pH

Norma: pH 7,31–7,34

Opis: podaje wartość pH w płynie mózgowo-rdzeniowym.

Pleocytoza

Norma: poniżej 4/mm3

Opis: wykazuje ilość komórek występujących w PMR

Powyżej normy: wartości sprzeczne z zalecaną normą mogą świadczyć o zakażeniu i zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych.

Poniżej normy: brak

Białko

Norma: 0,2–0,4 g/l

Opis: określa ilość białka występującą w płynie mózgowo-rdzeniowym.

Powyżej normy: wartości niezgodne z zalecaną normą mogą świadczyć o stanach zapalnych lub guzach mózgu.

LDH

Norma: 10-22 mg/dl

Opis: Określa stężenie Mleczanów w PMR.

Powyżej normy: Wartości powyżej normy świadczą o stanach nasilonego metabolizmu beztlenowego w OUN (hipoksja, udar niedokrwienny).

Glukoza

Norma: 50-80-mg/dl

Opis: określa ilość glukozy jaka przeniknęła do płynu mózgowo-rdzeniowego.

Powyżej normy: wzrost stężenia świadczy o hiperglikemii, niektórych formach zapalenia oraz urazach mózgowia.

Poniżej normy: obniżenie stężenia świadczy o hipoglikemii, sarkoidozie, zapaleniu bakteryjnym OMR oraz o guzach mózgowia.

Chlorki

Norma: 115-130 mmol/l

Opis: określa ilość chlorków, jaka przeniknęła do płynu mózgowo-rdzeniowego.

Powyżej normy: wartości powyżej normy świadczą o hipochloremii.

Poniżej normy: spadek wartości poniżej zalecanej normy świadczyć może o zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych i hipochloremii.

Opracowała: Joanna Milewska

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!