Gazometria

Gazometria to badanie, które ma na celu sprawdzenie poziomu tlenu transportowanego we krwi oraz równowagi kwasowo-zasadowej organizmu. Zleca się je m.in. w celu potwierdzenia chorób zaburzających oddychanie. Sprawdź, jakie są normy.
/ 18.01.2011 11:05

pH

Norma: krew tętnicza: 7,35-7,45; krew żylna: 7,32-7,42.

Opis: jest to ujemny logarytm ze stężenia jonów wodorowych. Parametr ten zależy od stężenia jonów wodorowęglanowych i ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla.

Powyżej normy: podwyższona norma może świadczyć o hipokalemii, zasadowicach czy aktywacji glukozy beztlenowej. Może powodować zahamowanie glukoneogenezy.

Poniżej normy: wartości poniżej normy mogą świadczyć o kwasicach, hiperkaliemii, wzmożonej glukoneogenezie, zaburzeniach metabolizmu, przewlekłym zmęczeniu. Mogą pojawić się bóle brzucha oraz wymioty.

Ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla (pCO2)

Norma: 35-45 mm Hg ; 4,7-6,0 kPa

Opis: ciśnienie to pozwala określić funkcjonowanie płuc, czyli eliminację dwutlenku węgla z płuc.

Powyżej normy: podwyższone ciśnienie może powodować kwasicę oddechową, zwężenie naczyń krwionośnych, zmniejszony przepływ krwi oraz zwiększoną agregację płytek krwi.

Poniżej normy: obniżone ciśnienie może świadczyć o zasadowicy oddechowej, hipokapnii, zaburzeniach metabolicznych wewnątrzkomórkowych.

Całkowita zawartość dwutlenku węgla w osoczu (T CO2)

Norma: krew tętnicza: 23-27 mmol/l; krew żylna: 25-29 mmol/l.

Opis: jest to suma dwutlenku węgla powstającego z jonów wodorowęglanowych i dwutlenku węgla rozpuszczonego w osoczu.

Ciśnienie parcjalne tlenu (pO2)

Norma: krew tętnicza: 80-100 mmHg; krew żylna: 25-40 mmHg.

Opis: ciśnienie parcjalne tlenu to inaczej prężność tlenu.

Saturacja (Sat O2)

Norma: krew tętnicza: 96-97 %; krew żylna: 40-70 %.

Opis: jest to wysycenie hemoglobiny tlenem.

Aktualne stężenie wodorowęglanów (HCO3)

Norma: krew tętnicza: 22-26 mmol/l; krew żylna: 24-28 mmol/l.

Opis: jest ono określane w osoczu krwi wysyconej w temperaturze 37 st. C mieszanką gazową o pCO2 = 40 mmHg, wzbogaconą w tlen dla pełnego wysycenia hemoglobiną.

Zasady buforowe (BB)

Opis: to suma wszystkich anionów buforowych we krwi pełnej, utlenowanej.

Normalne zasady buforowe (NBB)

Norma: NBB = 40,8+(0,36xHb g/100 ml)

Opis: jest to prawidłowy poziom anionów wszystkich zasad buforowych określanych przy pH = 7,38 i pCO2 = 40 mmHg

Opracowała: Joanna Milewska

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA