Groźne następstwa choroby ucha

Groźne następstwa choroby ucha
Zdarza się, że dochodzi do powikłań zapalenia ucha środkowego poza samym uchem. Konieczne jest wówczas leczenie specjalistyczne.
/ 31.08.2009 11:24
Groźne następstwa choroby ucha

Zapalenie kości wyrostka sutkowatego kości skroniowej

Powikłanie to występuje szczególnie często u niemowląt i małych dzieci. Przyczyną jego powstania jest przejście procesu zapalnego na kość skroniową. Występuje charakterystyczny obrzęk, naciek (do powstania ropnia włącznie) poza małżowiną uszną. Dlatego każdemu badaniu pacjenta przez lekarza powinno towarzyszyć oglądanie i sprawdzenie dotykiem okolicy za chorym uchem. Stan osoby chorej jest cięższy niż przy ostrym zapaleniu ucha środkowego. Konieczne jest leczenie specjalistyczne.

Zapalenie zatok żylnych (dużych naczyń żylnych) mózgu

W bezpośrednim sąsiedztwie jamy bębenkowej przebiegają główne naczynia, odprowadzające krew żylną z mózgu. Przejście procesu zapalnego z ucha środkowego na ścianę zatoki żylnej może prowadzić do gwałtownego rozsiewu drobnoustroju we krwi (sepsy), powstanie zakrzepu i/lub zatoru naczynia, a w konsekwencji do poważnych zagrożeń neurologicznych.

Zapalenie nerwu twarzowego

Nerw twarzowy przebiega w swoim kanale wewnątrz jamy bębenkowej, jest oddzielony od niej niezwykle cienką ścianką kostną. Zapalenie ucha może uszkodzić ten nerw, prowadząc do zaburzeń czynności mięśni twarzy (opadniecie powieki po stronie chorej, wygładzenie fałdów twarzy, opadnięcie kącika ust po tej stronie).

Zapalenie opon mózgowych

Groźna dla życia i zdrowia choroba może wystąpić przy przebiciu się procesu ropnego poza struktury kostne ucha. Występują liczne i bardzo poważne powikłania, które mogą spowodować zarówno deficyty narządów zmysłów, zaburzenia hormonalne (na skutek uszkodzenia przysadki mózgowej), jak też obniżenie, często znaczne, potencjału intelektualnego.

Ropień nad i podtwardówkowy

Ropnie nad i podtwardówkowy są schorzeniami toczącymi się w obszarze najbliższego sąsiedztwa twardej opony mózgu. Dają objawy neurologiczne na skutek ucisku mózgowia, mogą trwale je uszkadzać. Pomimo nieco mniej burzliwego przebiegu niż zapalenie opon mózgowych, są schorzeniem niezwykle poważnym.

Ropnie mózgu i móżdżku 

Ropnie, które, jako powikłania zapalenia ucha środkowego, tworzą się wewnątrz tkanki mózgu i móżdżku, powodują uszkodzenia neurologiczne typowe dla ucisku szlaków nerwowych. Objawy mogą wystąpić u pacjenta nawet po kilku, kilkunastu dniach, a niekiedy kilku tygodniach po przejściu zapalenia ucha środkowego. Choroba może przebiegać skrycie, dając niespecyficzne, trudne do powiązania objawy.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA