Jakie są rodzaje nietrzymania moczu? /fot. Fotolia

Kiedy farmaceuta może odmówić wydania leku?

Są sytuacje, w których farmaceuta w aptece może odmówić wydania leku i ma do tego pełne prawo. Odpowiada on bowiem za prawidłową farmakoterapię pacjentów. W jakich sytuacjach farmaceuta może odmówić wydania leku?
/ 12.03.2012 11:07
Jakie są rodzaje nietrzymania moczu? /fot. Fotolia

Farmaceuta pracujący w aptece stanowi ostatnie ogniwo pomiędzy lekarzem a pacjentem, dlatego zawód ten nie może być utożsamiany ze sprzedawcą, a apteka ze zwykłym sklepem.

Odmowa wydania produktu leczniczego może dotyczyć leków wydawanych na podstawie recepty lekarskiej, a także preparatów dostępnych bez przypisu lekarza.

Gdy recepta jest nieczytelna…

Odmowa realizacji recepty w aptece może być spowodowana nieczytelnością recepty i brakiem możliwości skontaktowania się z lekarzem w celu wyjaśnienia zawartej na recepcie treści. Sytuacje takie mogą dotyczyć nie tylko nieczytelnego charakteru pisma lekarza, ale także przypadku przekroczenia dawek, bez odpowiedniej adnotacji o tym fakcie, a dotyczy to głównie leków recepturowych.

Gdy recepta wystawiona jest nieprawidłowo…

Farmaceuta może odmówić realizacji recepty, która jest wystawiona nieprawidłowo lub są na niej braki, np. nie ma pieczątki, podpisu lekarza lub daty wystawienia. Niektórzy lekarze na początku roku odruchowo stawiali w uprawnieniach literę P (do tej pory oznaczało to chorobę przewleką i pacjent otrzymywał lek z odpowiednią zniżką), która powodowała, że w aptece nie można było otrzymać leku ze zniżką, a jedynie pełnopłatnie.

Gdy pacjent chce większego opakowania…

Farmaceuta odmówi pacjentowi, który będzie nalegał na wydanie większego opakowania czy leku o większej dawce niż wynika to z recepty lekarskiej. Można na żądanie pacjenta wydać mniejszą ilość leków niż jest na recepcie lub niższą dawkę, nigdy odwrotnie.

Gdy recepta jest sfałszowana…

Farmaceuta może odmówić realizacji recepty, gdy istnieje podejrzenie, że recepta jest sfałszowana. Taki fakt jest zgłaszany do Inspekcji Farmaceutycznej i odpowiedniego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, którego symbol jest zaznaczony na recepcie.

Gdy istnieje podejrzenie nadużywania leków…

Farmaceuta może również odmówić wydania leku dostępnego bez przypisu lekarza. Sytuacje takie zdarzają się rzadko, najczęściej występuje to w przypadkach, gdy farmaceuta podejrzewa, że pacjent może wykorzystywać preparat w innych celach niż lecznicze lub istnieje podejrzenie, że dany lek jest nadużywany, np. środki przeczyszczające, a także we wszystkich innych sytuacjach, w których wydanie danego medykamentu może zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta.

Z  receptą do apteki nie powinno wysyłać się dzieci – osoby poniżej 13. roku życia nie mogą realizować recept.

Kodeks Etyki Aptekarza-Farmaceuty wskazuje, że aptekarz powinien postępować zgodnego ze swym sumieniem oraz swobodą działań zawodowych stosowną do wskazań etycznych, aktualnego poziomu wiedzy i stanu prawnego.

Autor: mgr farm. Kamil Szymczak

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)