Recepta transgraniczna fot. Fotolia

Recepta transgraniczna - czym jest i co musi zawierać

Sprawdź, co musi zawierać recepta transgraniczna, żeby można było zrealizować ją poza granicami kraju
Marta Wilczkowska / 11.08.2016 11:29
Recepta transgraniczna fot. Fotolia

Recepta transgraniczna umożliwia zakup leków na terenie krajów Unii Europejskiej. Lekarz wystawia ją na życzenie pacjenta. Sprawdź, co musi zawierać taka recepta, żebyś mogła bez problemów zrealizować ją poza granicami kraju.

Czym jest recepta transgraniczna?

Recepta transgraniczna to specjalny druk, uprawniający do wykupienia leków w innym kraju Unii Europejskiej, niż została wystawiona. Lekarz wystawia ją, gdy pacjent zadeklaruje chęć zrealizowania jej poza granicami Polski.

Niezależnie od tego, jakie zniżki i uprawnienia przysługują pacjentowi w Polsce, recepta transgraniczna poza granicami kraju może być zrealizowana wyłącznie z pełną odpłatnością. Recepta transgraniczna, której nie zrealizowano poza granicami Polski, może zostać wykorzystana na terenie naszego kraju. Jeżeli została wystawiona zgodnie z zasadami uprawniającymi do refundacji przez NFZ, może zostać zrealizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi refundacji leków w Polsce.

Kiedy należy zrealizować receptę, by nie stracić prawa do refundacji?

Co musi zawierać recepta transgraniczna?

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, na tej recepcie muszą znaleźć się następujące dane:

Dane osobowe i adresowe:

 • imię (lub imiona) i nazwisko osoby, na którą jest wystawiona,
 • data urodzin osoby pacjenta,
 • dane osoby wystawiającej receptę: imię/imiona i nazwisko, tytuł zawodowy, dane do bezpośredniego kontaktu),
 • adres miejsca, gdzie pacjent otrzymuje świadczenia zdrowotne: miejscowość, ulica, numer budynku/lokalu,
 • (lub) adres miejsca przyjmowania wezwań, w przypadku lekarzy wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w miejscu wezwania.

Następujące informacje o leku lub produkcie:

 • powszechnie stosowaną, międzynarodową nazwę,
 • (lub nazwę handlową w przypadku, gdy widniejący na recepcie produkt jest biologicznym produktem lub wystawiający receptę uzna, że podanie nazwy handlowej jest niezbędne ze względów medycznych - w tej sytuacji na recepcie należy podać przyczynę podania nazwy handlowej),
 • postać,
 • dawkę,
 • ilość,
 • sposób dawkowania,
 • datę wystawienia recepty,
 • własnoręczny podpis osoby wystawiającej receptę, złożony na jej awersie.

Na recepcie transgranicznej nie można przepisać leków zawierających środki odurzające ani substancje psychotropowe (leki o kategorii dostępności "RPW").

Czy można zrealizować receptę z błędami?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!