Recepta/ fot. Fotolia

RMUA a prawo do refundacji leku

Prawo do kupienia leku refundowanego ze środków publicznych, wydawane na podstawie recepty wystawionej przez lekarza, przysługuje osobom podlegającym ubezpieczeniu zdrowotnemu. W przypadku braku odpowiedniego dowodu podlegania ubezpieczeniu lekarz może odmówić refundacji.
/ 03.07.2012 14:25
Recepta/ fot. Fotolia

Komu przysługuje prawo do refundacji leków?

Prawo do refundacji leków to możliwości uzyskania ich bezpłatnie za opłatą ryczałtową bądź za część ich ceny.

Zgodnie z ustawą o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,  przysługuje ono:

 • osobom objętym powszechnym – obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym;
 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie i mieszkającym na terytorium Rzeczpospolitej, które spełniają określone kryteria dochodowe:
  – osoba samotnie gospodarująca, której dochód nie przekracza kwoty 461 zł,
  – osoba w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316 zł,
  – rodzina, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
  osoba, która nie ukończyła 18. roku życia lub jest w okresie ciąży, porodu i połogu,
 • dawcom krwi, weteranom czy osobom represjonowanym. Osoby takie muszą legitymować się dokumentem uprawniającym do świadczenia (odrębnym dla każdej grupy – niezależnym od dokumentów potwierdzających ubezpieczenie społeczne).

Ubezpieczenie zdrowotne a prawo do refundacji leków

Osoby podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu muszą przedstawić lekarzowi wystawiającemu receptę dowód podlegania temu ubezpieczeniu. W przypadku większości uprawnionych (pracownicy) będzie to druk ZUS RMUA, czyli dowód wpłacenia składki zdrowotnej przez pracodawcę.

Więcej o poszczególnych dokumentach uprawniających do świadczeń zdrowotnych: Ubezpieczenie zdrowotne - jakie dokumenty uprawniają do bezpłatnego leczenia?

Co jeśli nie jesteśmy ubezpieczeni?

Brak ubezpieczenia zdrowotnego powoduje, że lekarz nie może wystawić recepty na lek refundowany z prawem do uzyskania dopłaty, ponieważ grożą mu za to kary administracyjne. Możemy jednak uzyskać receptę na lek (niedostępny w inny sposób), ale za uiszczeniem pełnej ceny.

Z uwagi na dość restrykcyjne przepisy w tym zakresie nie możemy liczyć na to, że lekarz uzna, iż przysługuje nam prawo do refundacji bez przedstawienia odpowiedniego dokumentu.

Zobacz także: Kiedy farmaceuta może odmówić wydania leku?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!