Oczyszczanie organizmu z toksyn

Wzrost zanieczyszczenia środowiska wpływa destrukcyjnie na organizm człowieka. Każdego dnia jesteśmy narażeni na kontakt z czynnikami wprowadzanymi do atmosfery, wody czy gleby, które są niebezpieczne dla naszego zdrowia. Szkodliwe są też substancje, jakie powstają w wyniku ich rozkładu.
/ 23.04.2008 23:16
Wzrost zanieczyszczenia środowiska wpływa destrukcyjnie na organizm człowieka. Każdego dnia jesteśmy narażeni na kontakt z czynnikami wprowadzanymi do atmosfery, wody czy gleby, które są niebezpieczne dla naszego zdrowia. Szkodliwe są też substancje, jakie powstają w wyniku ich rozkładu.

Zagrożeniem dla człowieka jest również genetycznie modyfikowana żywność, ale przede wszystkim trujące substancje z zanieczyszczonej wody i powietrza, które przenikają do naszego organizmu. Coraz większe znaczenie ma więc oczyszczanie organizmu z nadmiaru toksyn. Jak się do tego zabrać?Oczyszczanie organizmu z toksyn

Organizm ludzki w procesie metabolizmu sam produkuje również wiele substancji, które nie zawsze zostają wydalone. Zazwyczaj nie zastanawiamy się nad tym, jak masz organizm radzi sobie z usuwaniem metabolitów oraz toksyn, które dostały się do niego z pokarmem czy powietrzem. Natura wyposażyła nas w mechanizmy, dzięki którym nas ustrój może się sam oczyścić z bakterii, wirusów czy grzybów. Kichanie, kaszel, katar czy nawet biegunka, to właśnie procesy, które mają na celu usunięcie niebezpiecznych pozostałości metabolizmu i toksyn. Ponieważ dziś nie docenia się już wagi tych naturalnych procesów, nasz organizm zostaje pozbawiony naturalnego procesu oczyszczającego. Ogranicza zatem wpływ tych substancji odkładając je we własnych tkankach – łącznej czy tłuszczowej, lub stawach.

Terapia oczyszczająca – chwilowa moda, czy niezbędna część nowoczesnej profilaktyki zdrowotnej?
Trucizny, które nie zostały wydalone z organizmu w wyniku naturalnych procesów, zaburzają jego funkcje regulacyjne, co może objawiać się przerostem migdałków, powiększeniem węzłów chłonnych lub tworzeniem się polipów. Dalszą konsekwencją zanieczyszczenia organizmu są choroby chroniczne. Mogą to być alergie, stany zapalne, zwyrodnienia, a nawet nowotwory.

Naturalne procesy oczyszczania naszego organizmu wspiera homotoksykologia, czyli nauka, która stanowi rozwinięcie homeopatii i traktuje wszystkie choroby jako ściśle ukierunkowane procesy obronne przeciwko homotoksynom (substancjom toksycznym dla organizmu człowieka), które powstają w ustroju, bądź dostają się do niego z zewnątrz. Według homotoksykologii choroby są konsekwencją działań obronnych ustroju skierowanych na eliminację homotoksyn.

Homotoksykologia w terapii oczyszczającej
Zasady homotoksykologii opracował w latach 50. ubiegłego wieku dr Hans-Henrich Reckeweg. Zgodnie z nimi wszystkie procesy chorobowe są następstwem walki organizmu z toksynami, która ma na celu ich wydalenie. Według homotoksykologii, choroby to biologiczne i celowe procesy, których celem jest odtrucie organizmu. Choroba to zatem efekt przeciążenia organizmu homotoksynami. Jeśli nie zostaną one wydalone, gromadzą się w organizmie, choroba przedłuża się. Powrót do zdrowia to przywrócenie zaburzonego przez toksyny stanu równowagi. W homotoksykologii stosowane są złożone leki homeopatyczne (leki złożone z kilku substancji), zwane antyhomotoksycznymi.

Homotoksyny to szkodliwe substancje, które mogą dostać się do organizmu z zewnątrz (homotoksyny egzogenne) lub powstawać w organizmie w wyniku fizjologicznych reakcji (homotoksyny endogenne). Homotoksyną jest każdy czynnik fizyczny, chemiczny, mikrobiologiczny, itp., który zmienia bądź uszkadza system biologiczny.
Homotoksyny egzogenne dostają się do organizmu ze środowiska zewnętrznego, przez układ trawienny, oddechowy czy skórę. Mogą to być substancje chemiczne – takie jak metale ciężkie, czynniki fizyczne – czyli np. promieniowanie radioaktywne oraz hałas, jak również czynniki biologiczne – pasożyty, bakterie, wirusy grzyby, a także psychiczne - m.in. stres. Homotoksyny endogenne powstają w wyniku metabolizmu. Wymienia się tu substancje takie jak m.in. bilirubina, kreatynina i kwas mlekowy. Zaliczamy do nich również substancje powstałe w wyniku nadprodukcji lub niedoboru pewnych substancji, takich jak neuroprzekaźniki czy hormony.

Wraz ze wzrastająca ilością sztucznych związków chemicznych w naszym środowisku rośnie znaczenie homotoksyn. Wszystkie substancje toksyczne działają inaczej na poszczególne organizmy.

Samoregulacja organizmu a nowoczesna terapia oczyszczająca
Organizm człowieka jest wyposażony w mechanizmy eliminujące toksyny. W komórkach znajdują się enzymy detoksykujące, które są niezbędne do życia organizmów, ponieważ poprzez przeciwdziałanie entropii utrzymują homeostazOczyszczanie organizmu z toksynę.

Ilość i różnorodność toksyn występujących w środowisku, które dostają się do ustroju ludzkiego przekracza już możliwości fizjologicznej detoksykacji. W efekcie substancje toksyczne gromadzą się w organizmie. Ich nadmiar prowadzi do osłabienia odporności organizmu, a w konsekwencji zaburzeń w przemianach biochemicznych, co w dalszym etapie zanurza równowagę regulacyjną organizmu. W efekcie pojawia się ciągłe zmęczenie, natomiast spadek odporności przyczynia się do ostrych infekcji, a w skrajnym przypadku – schorzeń przewlekłych. Objawem zaburzenia funkcji regulacyjnych organizmu są również zaburzenia trawienne, bezsenność lub huśtawki nastroju, ale również problemy ze skórą, celulit, otyłość. W ten sposób nasz organizm wysyłam nam sygnał, iż naturalny system oczyszczania nie jest wydajny.

Na czym polega nowoczesna detoksykacja?
Rozważając aktualne zanieczyszczenie środowiska nowoczesna detoksykacja nabiera szczególnego znaczenia. Usprawnia ona zdolności samoregulacyjne organizmu człowieka, przywraca wydolność komórek, tkanek i narządów, a nawet udrażnia systemy informacyjne ustroju.
Terapia zgodna z zasadami homotoksykologii pozwala pobudzać organizm niskimi dawkami preparatów podawanymi w wielokrotnych dawkach w ciągu całego dnia. Pozwala to wspierać naturalne okresy maksymalnej aktywności poszczególnych narządów, kiedy mogą być najefektywniej aktywowane.

Terapię metodą drenażu i detoksyfikacji najlepiej stosować profilaktycznie. Zazwyczaj podstawową, kompleksową terapię oczyszczającą, która wspiera drenaż toksyn oraz poszczególne układ – limfatyczny, pokarmowy, wydalniczy (nerki) zaleca się przeprowadzić dwa razy do roku.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!