Klasyfikacją stosowaną w celu oceny stopnia złośliwości nowotworu prostaty jest skala Gleasona./fot.Fotolia.

Czy rak prostaty jest dziedziczny?

Rak prostaty może być dziedziczny. Nie oznacza to jednak, że osoba mająca bliskiego krewnego chorego na ten nowotwór, na pewno zachoruje, ani że mężczyznę, u którego rak prostaty nie występował w rodzinie, nie dotknie ta choroba. Dziedziczenie w przypadku raka prostaty nie jest jeszcze do końca jasne, nie wyodrębniono konkretnych genów odpowiedzialnych za to schorzenie.
/ 29.10.2011 16:00
Klasyfikacją stosowaną w celu oceny stopnia złośliwości nowotworu prostaty jest skala Gleasona./fot.Fotolia.

Dziedziczny rak prostaty – jakie kryteria są niezbędne do jego rozwoju?

Około 10% wszystkich przypadków raka gruczołu krokowego uznawanych jest za dziedziczne. Ryzyko zachorowania wzrasta wraz z liczbą dotkniętych tą chorobą członków rodziny.

Do rozpoznania dziedzicznego raka prostaty konieczne jest spełnienie pewnych kryteriów, wymagane jest spełnienie jednej z poniższych cech: stwierdzenie raka prostaty u 3 lub więcej krewnych pierwszego stopnia lub występowanie tego nowotworu w danej rodzinie przez 3 kolejne pokolenia lub rak prostaty u co najmniej jednego krewnego w wieku poniżej 56 lat. Wykazano także wyższe ryzyko wystąpienia tej choroby u osoby, której bliźniak dotknięty jest rakiem stercza, przy czym jest ono pięć razy wyższe u bliźniaków jednojajowych. Jeżeli rak prostaty jest dziedziczny zazwyczaj obserwuje się zachorowania w młodszym wieku niż zazwyczaj, tzn. poniżej  56 roku życia. Osoba mająca krewnego poniżej 62 roku życia z nowotworem złośliwym gruczołu krokowego ma czterokrotnie wyższe ryzyko zachorowania. Sposób dziedziczenia w raku prostaty dziedzicznym jest znany, nowotwór ten może być odziedziczony po matce lub po ojcu. Matka może być nosicielem wadliwego genu – u niej choroba się nie uaktywni z prostej przyczyny, tzn. nie posiada ona prostaty. Istnieją doniesienia, że jeżeli w rodzinie istnieje dziedziczny rak prostaty, to osoby takie mają także większą predyspozycję do innych nowotworów, np. raka piersi

Przeczytaj: Czy grozi ci rak prostaty?

Rak dziedziczny, a rak rodzinny – jaka jest różnica?

Czym innym niż rak dziedziczny jest występowanie rodzinnego raka stercza. Mówimy o nim jeżeli nie spełnione jest kryterium raka dziedzicznego, a rak prostaty występuje w rodzinie u dwóch lub więcej członków w pierwszej lub drugiej linii. Rodzinne występowanie dotyczy ok. 25% wszystkich przypadków nowotworów złośliwych prostaty. Osoby posiadające krewnego pierwszego stopnia z nowotworem prostaty mają dwukrotnie większą szansę na zachorowanie, a takie u których w rodzinie dwie lub więcej osób dotknęła ta choroba – ryzyko jest nawet dziesięć razy większe niż w populacji. Dziedziczenie w rodzinnym raku stercza, nie jest tak oczywiste jak w przypadku raka dziedzicznego. Najprawdopodobniej za jego występowanie odpowiada kilka genów  i na dziedziczenie wpływa wiele różnych czynników. Osoby, u których rak występował w rodzinie powinny być w młodszym wieku objęte badaniami profilaktycznymi, niż ma to miejsce w populacji. Za optymalne w tym przypadku uznaje się badania od 40 roku życia, chyba że są osoby w rodzinie u których nowotwór wystąpił jeszcze w młodszym wieku.

Polecamy: Jak leczyć raka prostaty?

Istnieją dziedziczne i rodzinne przypadki raka prostaty. Nie można jednak zapominać że większość zachorowań to tzw. zachorowania sporadyczne, tzn. bez występowania w rodzinie przypadków nowotworów złośliwych gruczołu krokowego.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)