Genetyka w rozwoju guzów mózgu

Jak uwarunkowania genetyczne wpływają na rozwój guzów mózgu?

Jak duży wpływ na rozwój nowotworów ośrodkowego układu nerwowego ma dziedziczenie? Może to właśnie genetyka jest wszystkiemu winna?
/ 20.07.2010 10:32
Genetyka w rozwoju guzów mózgu

Wyróżniono kilka czynników mających pływ na rozwój nowotworów ośrodkowego układu nerwowego. Należą do nich m.in. promieniowanie jonizujące, pole elektromagnetyczne, pestycydy, herbicydy, produkty przemysłu naftowego, czy nitrozoaminy. Znaczenie mają prawdopodobnie również przebyte w przeszłości urazy i infekcje.

Jaki wpływ ma natomiast genetyka?

Jak się okazuje, w większości przypadków, nowotwory ośrodkowego układu nerwowego nie są dziedziczone. Wpływ genetyki nie jest zatem aż tak duży, jak w innych nowotworach.

Istnieją jednak pewne zespoły chorobowe, które mogą przyczyniać się do rozwoju guzów mózgu. Należą do nich: nerwiakowłóknikowatość (typy I i II), stwardnienie guzowate, zespół Li - Fraumeni, zespół von Hippel - Lindau, siatkówczak dziedziczny, zespół Turcota, zespół Cowdena, mnoga gruczolakowatość wewnątrzwydzielnicza typu 1. Prawdopodobieństwo wystąpienia nowotworu u chorych z tymi schorzeniami jest zwiększone. Przykładowo u osób z nerwiakowłóknikowatością typu II możliwość rozwoju oponiaka jest znacznie podwyższona. Częściej również występują u nich zmiany mnogie. Zespół von Hippel - Lindau predysponuje do pojawiania się z większą częstością naczyniaka krwionośnego zarodkowego w móżdżku lub rzadziej w oponach. Wspomniane choroby są jednak rzadkie, stąd rola dziedziczenia w rozwoju nowotworów ośrodkowego układu nerwowego nie jest aż tak bardzo podkreślana.

Uwarunkowania genetyczne rozwoju guzów przerzutowych zależą od sposobu dziedziczenia nowotworu pierwotnego. Jednak to czy przerzuty do mózgu w ogóle wystąpią, nie jest cechą uzależnioną od genetyki.

Zobacz też: Jakie są przyczyny powstawania nowotworów ośrodkowego układu nerwowego?

Mutacje genetyczne

Ogromne znaczenie mają natomiast mutacje genetyczne, które zachodzą w obrębie komórek nowotworowych. Mogą one mieć wpływ zarówno na przebieg choroby jak i na późniejsze rokowanie. Np. utrata heterozygotyczności na chromosomach 1p i 19q (LOH 1p, LOH 19q) występuje w ponad 80% skąpodrzewiaków i wiąże się z lepszą odpowiedzią na chemioterapię. W guzach astrocytarnych (gwaiździakach) bardzo często występuję mutacja w genie supresorowych TP53, która jest jednym z elementów przyczyniających się do znacznej złośliwości tych zmian. W przeciwieństwie do nich, wspomniane wyżej skąpodrzewiaki rzadko mają tą mutacje. Chłoniaki ośrodkowego układu nerwowego częściej rozwijają się u osób z obniżoną odpornością i wiążą z obecnością genomu wirusa Epsteina – Barr i aktywacją onkogenu MYC. Można by tutaj wymieniać sporo różnych mutacji genetycznych. Wiele z nich cały czas jest dopiero odkrywanych.

Podsumowując, należy pamiętać, że, mimo iż rola dziedziczenia w nowotworach ośrodkowego układu nerwowego nie jest aż tak duża, to jednak zmiany genetyczne w samych komórkach guza są niezmiernie ważne dla przebiegu procesu nowotworowego i późniejszego rokowania.

Czytaj też: Nowotworu ośrodkowego układu nerwowego - prawdy i mity.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!