Jakie jest rokowanie w raku endometrium?

Jakie jest rokowanie w raku endometrium?

Rak endometrium zajmuje 4. miejsce pod względem zachorowalności na nowotwory złośliwe wśród kobiet. Jest jednocześnie najlepiej rokującym nowotworem narządów rodnych kobiety. Jest to możliwe ze względu na częste wykrywanie raka endometrium na niskim stopniu zróżnicowania oraz dobrą odpowiedź na leczenie.
/ 27.07.2010 09:42
Jakie jest rokowanie w raku endometrium?

Jak jak w przypadku większości nowotworów złośliwych, o rokowaniu w raku endometrium decydują przede wszystkim:
- stopień zaawansowania nowotworu w momencie rozpoznania,
- stopień zróżnicowania komórek nowotworowych,
- wiek pacjentki,
- choroby towarzyszące i inne obciążenia.
Tylko znając całkowity obraz choroby lekarze mogą podjąć najlepszą terapię.

Zobacz też: Jak może objawiać się rak endometrium?

Klasyfikacja zaawansowania nowotworu wg FIGO

Zaawansowanie nowotworów narządu rodnego opisuje się wg klasyfikacji stworzonej przez Międzynarodową Federację Ginekologii i Położnictwa (International Federation of Ginecology and Obstetrics – FIGO). Klasyfikacja ta opiera się na: położeniu guza, zasięgu naciekania błony mięśniowej macicy, szyjki macicy i innych narządów miednicy mniejszej, występowaniu przerzutów do węzłów chłonnych i innych narządów. Według niej klasyfikuje się raka endometrium na 4 główne stopnie zaawansowania (I-IV). Najlepiej rokują guzy w stopniu zaawansowania I i II.

Stopnie zróżnicowania nowotworu

Kolejnym parametrem branym pod uwagę w rokowaniu u pacjentek z rakiem endometrium jest stopień zróżnicowania komórek nowotworowych. Określany jest on w skali od G1 do G3 (G – grade). Stopień G1 oznacza, że komórki raka są bardzo podobne morfologicznie do zdrowych komórek błony śluzowej macicy (endometrium). Stopień G3 oznacza, że komórki są bardzo słabo zróżnicowane, często w ogóle nie przypominają komórek endometrium i traktuje się je już jako komórki nowotworowe. Stopień G2 jest stopniem pośrednim.

Guzy odznaczające się wysokim zróżnicowaniem (G1-G2) dużo lepiej rokują, częściej odpowiadają pozytywnie na hormonoterapię i wymagają mniej inwazyjnych metod leczenia.

Nowotwory słabo zróżnicowane (w stopniu G3) zawsze źle rokują i wymagają intensywnego leczenia skojarzonego, z wykorzystaniem teleradioterapii, niezależnie od stopnia zaawansowania.

Inne czynniki wpływające na rokowanie

Przebieg raka endometrium jest gorszy u bardzo młodych pacjentek oraz u starszych kobiet. Obserwuje się wśród nich częstsze występowanie przerzutów odległych. Wszystkie choroby towarzyszące nowotworów, mogące zwiększać ryzyko powikłań leczenia, tj. cukrzyca, nadciśnienie, niewydolność krążenia lub niewydolność oddechowa, także znacznie pogarszają rokowanie.

Rokowanie w raku endometrium

Rak endometrium mimo swojego bardzo częstego występowania jest najlepiej rokującym nowotworem narządu rodnego kobiet. W I stopniu zaawansowania odsetek 5-letnich przeżyć (podstawowy parametr określający rokowanie) wynosi 73-95%, w II stopniu: 50-65%, w III: 20-40%, a w IV: 9%. Zważywszy, że większość rozpoznań następuje na I i II stopniu zaawansowania, stawia to raka endometrium na bardzo dobrej pozycji.

Polecamy: Jak groźny jest rak endometrium?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!