Na czym polega hormonoterapia w leczeniu raka endometrium?

Bupropion jest lekiem przeciwdepresyjnym stosowanym w terapii zespołu uzależnienia od nikotyny.
Rak endometrium należy do nowotworów hormonozależnych. Zarówno jego powstawanie, jak i dalszy rozwój jest w dużym stopniu uzależniony od działania hormonów. Zależność ta wykorzystywana jest na etapie profilaktyki oraz w trakcie leczenia raka endometrium.
/ 26.07.2010 14:39
Bupropion jest lekiem przeciwdepresyjnym stosowanym w terapii zespołu uzależnienia od nikotyny.

Jaki wpływ na rozwój raka endometrium mają hormony?

Na powstawanie raka endometrium oraz stanów go poprzedzających (np. rozrostu błony śluzowej macicy), narażone są kobiety u których występuje ciągła stymulacja nabłonka endometrium przez estrogeny. Znaczenie ma nie tylko bezwzględne stężenie estrogenów, ale także ich stosunek do stężenia progesteronu. Sytuacja taka występuje przede wszystkim u kobiet otyłych, nieródek, chorych na cukrzycę i nadciśnienie tętnicze, u kobiet z późną menopauzą (po 55 r.ż.), z zespołem policystycznych jajników, u leczonych tamoksifenem z powodu raka sutka i innych.

Estrogeny zwiększają ryzyko raka endometrium, poprzez pobudzanie do nadmiernych podziałów nabłonka gruczołowego błony śluzowej macicy. W ten sposób powstają patologiczne rozrosty gruczołów endometrium. Wśród nich najbardziej niebezpieczną grupę stanowią rozrosty z atypią. Pod pojęciem atypii rozumie się nieprawidłową budowę komórek gruczołowych, mogących transformować w komórki nowotworowe. Z tego powodu za stan przedrakowy uznaje się jedynie rozrost z atypią.

Co robić z rozrostem gruczołów bez atypii?

W przypadku rozrostu bez atypii podstawą leczenia jest hormonoterapia trwająca minimum 3 miesiące, po której przeprowadza się kontrolne badanie histopatologiczne endometrium. W terapii tej stosuje się środki gestagenowe, czyli syntetyczne pochodne progesteronu. Dostępne są preparaty doustne lub domięśniowe. Według różnych schematów formę doustną przyjmuje się ciągle lub tylko przez 14 dni w miesiącu. Środek domięśniowy natomiast podaje się jedynie raz w miesiącu.

Jak leczyć rozrost z atypią?

Podstawową metodą leczenia rozrostu z atypią jest zabieg operacyjny prostego usunięcia macicy z przydatkami. W przypadku młodych kobiet pragnących zachować płodność istnieje możliwość zastosowania hormonlanego leczenia oszczędzającego z częstymi kontrolami histopatologicznymi (po 6 miesiącach, następnie co pół roku) aż do uzyskania 3 wyników ujemnych.

Zobacz też: Jakie stany predysponują do wystąpienia raka endometrium?

Hormonoterapia a rak endometrium

W każdym przypadku rozpoznania raka endometrium dąży się do radykalnej terapii mającej na celu usunięcie wszystkich komórek guza. W zależności od stopnia zaawansowania stosuje się zabiegi operacyjne wraz z radio- i chemioterapią.

Hormonoterapia zarezerwowana jest dla pacjentek z bardzo zaawansowanym procesem nowotworowym, często z towarzyszącymi uogólnionym przerzutami. Stosuje się te same leki co w przypadku rozrostu endometrium bez atypii, ale w dużo większych dawkach. Jest to terapia uzupełniająca dla systemowej chemioterapii. Najlepsze wyniki uzyskuje się w przypadku dobrze zróżnicowanych nowotworów o najmniejszym stopniu złośliwości (G1). Niestety odpowiedź na leczenie uzyskuje się jedynie u 20% pacjentek.

Zobacz też: Jak przebiega leczenie operacyjne raka endometrium?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA