rak płuc

Patomorfologia w raku płuca – na czym polega?

W czasie diagnostyki raka płuca niezwykle ważna jest rola patomorfologa. Mimo ogromnego postępu w diagnostyce onkologicznej nadal niezbędne jest badanie patomorfologiczne, które pozwala ustalić, jakie zmiany zaszły w tkankach. Na czym polega?
Marta Słupska / 19.05.2016 09:21
rak płuc

Aktualnie  bardzo pomocne w  rozpoznaniu zmian w tkankach  są rozbudowane techniki wizualizacji – tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny oraz PET (Pozytywna Tomografia Emisyjna). Jednak dla pełnego określenia zmian w tkankach zaatakowanych przez komórki nowotworowe potrzebne jest badanie patomorfologiczne (badania oceny mikroskopowej).

Dlaczego badanie patomorfologiczne jest ważne?

Badanie patomorfologiczne pozwala na ustalenie rodzaju zmian, ich przyczyny oraz charakterystyki. Wykorzystanie tomografu komputerowego lub rezonansu magnetycznego, np. w badaniu klatki piersiowej, pozwala wykryć i zlokalizować zmiany, ale nie daje możliwości określenia rodzaju zmian.

Dopiero badanie pod mikroskopem pozwala na ustalenie, czy rzeczywiście mamy do czynienia z nowotworem, a jeśli tak, to czy jest on złośliwy. Takie rozpoznanie pozwala na podjęcie dalszych działań w leczeniu pacjenta.

Zobacz też: Rak płuc – najczęstszy rodzaj nowotworu wśród kobiet

Badania patomorfologiczne w leczeniu raka płuca terapią celowaną

Obecnie w leczeniu raka płuca wykorzystuje się terapię celowaną (spersonalizowaną).
Aby móc podjąć ten rodzaj leczenia, należy pobrać materiał do przeprowadzenia analizy molekularnej. Pobrany wycinek jest badany pod mikroskopem, aby móc ocenić, czy rzeczywiście mamy odczynienia z występowaniem komórek nowotworowych. Jeśli zostanie potwierdzone występowanie zmian onkologicznych, materiał może zostać wysłany do   badań technikami biologii molekularnej.

Takie postępowanie daje gwarancję na wiarygodny wyniki badań molekularnych, które pozwalają ustalić: typ oraz podtyp raka płuca i ocenić konkretne zaburzenia genetyczne w materiale DNA. Tak precyzyjne informacje pozwalają na dobór odpowiednich leków, które blokują wzrost komórek nowotworowych.   

O raku płuca

Rak płuca statystycznie jest najczęstszą przyczyną zgonów wśród pacjentów onkologicznych. Nowotwory złośliwe płuca w Polsce stanowią 19% wszystkich nowotworów złośliwych u mężczyzn i 9% u kobiet (14% wszystkich nowotworów – dane statystyczne z 2013 r.).  

Rak płuca dotyka przeważnie osoby w średnim i starszym wieku. Palacze wdychają trujące związki chemiczne odkładające się przez lata w organizmie. Złogi substancji smolistych potęgują swoje działanie w czasie, stając się jeszcze bardziej szkodliwe i zwiększając ryzyko zachorowania na nowotwór.

Współpraca:

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Olszewski, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie;

Polska Grupa Raka Płuca – Stowarzyszenie powstałe z inicjatywy onkologów, torakochirurgów, pulmonologów i patologów zajmujących się problematyką leczenia raka płuca. Celem działania Grupy jest m.in. upowszechnianie  zachowań prozdrowotnych oraz poprawa wczesnej wykrywalności raka płuca w Polsce.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!