Ścieżka diagnozowania nowotworu piersi: gdzie, kiedy, oraz jakich badań możesz się spodziewać

badanie fot. Adobe Stock
Istotnym elementem diagnostyki raka piersi, w tym w stadium zaawansowanym, są badania różnego rodzaju, które pomogą ukierunkować leczenie, by było jak najbardziej skuteczne.
badanie fot. Adobe Stock

Wywiad i badania diagnostyczne

To podstawa i pierwszy krok, by określić dokładnie rodzaj choroby i znaleźć odpowiednią drogę jej leczenia. Badania diagnostyczne zleca lekarz, do którego udamy się z podejrzeniem raka piersi. Są to m.in. morfologia i badania biochemiczne krwi oraz badania obrazowe, po których następuje ocena zmian nowotworowych. Jednym z istotniejszych badań jest też biopsja gruboigłowa guza pierwotnego lub przerzutu, w zależności od sytuacji chorej. Dzięki temu badaniu zespół prowadzący chorą jest w stanie ocenić stan receptorów hormonalnych oraz ekspresji receptora HER2.

Stopień zaawansowania nowotworu określa się za pomocą skali TNM (z ang.: Tumor, Nodes, Metastasis), czyli poprzez określenie: wielkości guza (T), obecności komórek nowotworowych w węzłach chłonnych (N) i stopnia rozsiania komórek nowotworowych w organizmie, tzw. przerzutów odległych (M).

Dysponujemy sporym asortymentem leków, które są skuteczne tylko w określonym podtypie biologicznym tego nowotworu i z kolei całkowicie nieprzydatne w innych przypadkach. A więc wdrożenie jakiejkolwiek terapii systemowej bez posiadania wiedzy o tym, z jakim rakiem piersi mamy do czynienia, jest obecnie niewybaczalnym błędem  – mówi dr n.med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld.

Diagnoza i wybór leczenia

Po serii badań następuje postawienie diagnozy. Na tym etapie warto pytać o wszystkie wątpliwości swojego lekarza prowadzącego – nazewnictwo może wydawać się trudne dla kogoś, kto wcześniej nie miał z nim do czynienia. Informacje o tym, jak rozmawiać z lekarzem, w tym przydatna lista potencjalnych pytań, są dostępne na stronie kampanii „Zaawansowany rak piersi. Wiem więcej”.

W ciągu ostatnich 20-25 lat diametralnie zmieniło się podejście do leczenia zaawansowanego raka piersi. Przede wszystkim dokonał się ogromny postęp w naszej wiedzy na temat biologii raka piersi. Dzięki temu doszło do indywidualizacji postępowania w stosunku do chorych. – zapewnia dr Jagiełło-Gruszfeld.

Kompleksową opiekę nad chorymi na raka piersi świadczą w Polsce wyspecjalizowane ośrodki tzw. Breast Cancer Units, działające w obrębie referencyjnych ośrodków onkologicznych. Każdy BCU skupia doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu: chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej, radioterapii, radiologii, patomofologii oraz psychoonkologii. Ten wielodyscyplinarny zespół, w ramach regularnych zebrań tzw. ”konsyliów” ustala indywidualny plan leczenia każdej pacjentki.

Świadomość i zaangażowanie pacjentki w leczenie

Jaki wpływ (i czy w ogóle) powinny mieć na swój tok leczenia pacjentki? To ważny aspekt psychologiczny całej terapii – możliwość kontrolowania tego, co się dzieje oraz czucia się jak najbardziej komfortowo w trudnej sytuacji choroby może znacznie pomóc osobie dotkniętej rakiem piersi. Jak podkreśla dr Jagiełło-Gruszfeld:

Pacjent powinien być partnerem w decyzjach dotyczących terapii. Powinien przedstawić lekarzowi prowadzącemu swoje preferencje dotyczące terapii, a także podać informacje na temat chorób towarzyszących, przyjmowanych leków itp. Oczywiście czasami jest tak, że nie jest możliwe zaspokojenie wszystkich oczekiwań chorego dotyczących terapii, ale warto przedyskutować swoje oczekiwania i skonfrontować je z rzeczywistymi możliwościami.

Najważniejsze, by komunikować się z lekarzem i nie bać się zadać pytań, zarówno tych dotyczących przebiegu choroby, jak i sposobów jej leczenia.

Więcej informacji na www.zaawansowanyrakpiersi.pl

Artykuł powstał we współpracy z Novartis

Piśmiennictwo:

Przewodnik Rak Piersi ESMO dla Pacjentek, https://www.esmo.org/content/download/237348/3986262/file/PL-Rak-Piersi-Przewodnik-dla-Pacjent%C3%B3w.pdf, [dostęp: 11.12.2020]

Rak piersi. Praktyczny przewodnik dla lekarzy, pod red. J. Jassema oraz M. Krzakowskiego, Wydanie 3, Gdańsk 2019.

Kampania Zaawansowany Rak Piersi. Wiem więcej!, www.zaawansowanyrakpiersi.pl, [dostęp: 11.12.2020]

PL2012142060

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!