Czytanie za pomocą alfabetu Braille'a/ fot. Fotolia fot. fot. Fotolia

Pomoc dla osób niewidomych i słabowidzących - adresy fundacji i stowarzyszeń

Sprawdź, gdzie mogą szukać pomocy osoby niewidome oraz słabowidzące. Poniżej adresy fundacji i stowarzyszeń wspierających osoby z tym rodzajem niepełnosprawności.
/ 11.10.2012 22:25
Czytanie za pomocą alfabetu Braille'a/ fot. Fotolia fot. fot. Fotolia
  • Fundacja Na Rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących

ul. Tyniecka 6
30-319 Kraków
tel./fax: (0-12) 267-03-52
e-mail: tynieckafundacjaniewidomych1@onet.eu
e-mail: biuro@niewidomi.org
www.niewidomi.org

Celem Fundacji jest wszechstronna pomoc osobom niewidomym i słabowidzącym, zwłaszcza dzieciom i młodzieży, w zakresie leczenia, rehabilitacji, uzyskiwania pomocy oraz doskonalenia zawodowego.

  • Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”

ul. Kopińska 6/10
02-321 Warszawa
tel.: (22) 658 43 30 lub (22) 822 03 44
e-mail: tecza@idn.org.pl
www.tecza.org

Stowarzyszenie pomaga dzieciom niewidomym i słabowidzącym na terenie województwa mazowieckiego: przeprowadza specjalistyczne diagnozy, opracowuje indywidualne programy terapeutyczno-rehabilitacyjne wspomagające rozwój dziecka oraz czuwa nad ich realizacją w bezpośredniej współpracy z rodzicami dziecka (Poradnia Wczesnej Interwencji) i w placówkach dziennego pobytu. Wspomaga edukację dzieci uczących się w szkołach i przedszkolach masowych. Organizuje terapię rodzinną, turnusy rehabilitacyjne dla rodzin, pomoc socjalną.

  • Fundacja na rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i ty”

ul. Płocka 5
81-535 Gdynia
tel.: 058 663-81-41
e-mail: fundacja@pomozity.org
www.pomozity.org

Cele fundacji to m.in. organizowanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych i niewidomych, zakup sprzętu umożliwiającego poruszanie się osób niepełnosprawnych oraz sprzętu pomocnego w edukacji niewidomych, organizowanie aktywnego wypoczynku osób ociemniałych i niepełnosprawnych, organizowanie zbiórek rzeczy, materiałów dla ludzi potrzebujących.

  • Fundacja „KLUCZ”

ul. Krańcowa 23/27
02-493 Warszawa
tel./fax: (022) 873-15-29
tel.: 602 638 466
e-mail: fundacja@klucz.org.pl
www.klucz.org.pl

Fundacja „KLUCZ” działa na rzecz edukacji i upowszechniania czytelnictwa osób niewidomych i słabowidzących. Organizuje szkolenia dla bibliotekarzy pracujących z niewidomymi czytelnikami, upowszechnia wiedzę na temat urządzeń i technologii pozwalających na wyrównywanie szans osób niewidomych i słabowidzących w dostępie do edukacji oraz szeroko rozumianej kultury.

Opracowała Agata Herbich.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Tagi: niewidomy