Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Eskulap" Przychodnia Lekarzy Rodzinnych z/s w Łosicach

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Narutowicza 5 (08-200 Łosice)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Łosice miasto
tel.: 83 359 07 77

Jednostki - NZOZ "Eskulap" Przychodnia Lekarzy...

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Eskulap" Przychodnia Lekarzy Rodzinnych z/s w Łosicach

  Łosice, ul. Narutowicza 5 (mazowieckie / powiat Łosice miasto)
  Telefon: 83 359 07 77, 83 359 08 88
  Email: dyrektor@eskulap-losice.pl
  Witryna: www.eskulap-losice.pl
  • Gabinet lekarza POZ
   Łosice, ul. Narutowicza 5      Telefon: 83 359 07 77, 83 359 08 88  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Łosice, ul. Narutowicza 5      Telefon: 83 359 07 77, 83 359 08 88  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia kardiologiczna
   Łosice, ul. Narutowicza 5      Telefon: 83 359 07 77, 83 359 08 88  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Łosice, ul. Narutowicza 5      Telefon: 83 359 07 77, 83 359 08 88  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Łosice, ul. Narutowicza 5      Telefon: 83 359 07 77, 83 359 08 88  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Łosice, ul. Narutowicza 5      Telefon: 83 359 07 77, 83 359 08 88  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia medycyny pracy
   Łosice, ul. Narutowicza 5      Telefon: 83 359 07 77, 83 359 08 88  
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy
  • Poradnia okulistyczna
   Łosice, ul. Narutowicza 5      Telefon: 83 359 07 77, 83 359 08 88  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Łosice, ul. Narutowicza 5      Telefon: 83 359 07 77, 83 359 08 88  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Łosice, ul. Narutowicza 5      Telefon: 83 359 07 77, 83 359 08 88  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia alergologiczna
   Łosice, ul. Narutowicza 5      Telefon: 83 359 07 77, 83 359 08 88  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Łosice, ul. Narutowicza 5      Telefon: 83 359 07 77, 83 359 08 88  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia onkologiczna
   Łosice, ul. Narutowicza 5      Telefon: 83 359 07 77, 83 359 08 88  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia urologiczna
   Łosice, ul. Narutowicza 5      Telefon: 83 359 07 77, 83 359 08 88  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia neurologiczna
   Łosice, ul. Narutowicza 5      Telefon: 83 359 07 77, 83 359 08 88  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia ortopedyczna
   Łosice, ul. Narutowicza 5      Telefon: 83 359 07 77, 83 359 08 88  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia neurologii dziecięcej
   Łosice, ul. Narutowicza 5      Telefon: 83 359 07 77, 83 359 08 88  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia diabetologiczna
   Łosice, ul. Narutowicza 5      Telefon: 83 359 07 77, 83 359 08 88  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia metaboliczna
   Łosice, ul. Narutowicza 5      Telefon: 83 359 07 77, 83 359 08 88  
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia logopedyczna
   Łosice, ul. Narutowicza 5      Telefon: 83 359 07 77, 83 359 08 88  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia neonatologiczna
   Łosice, ul. Narutowicza 5      Telefon: 83 359 07 77, 83 359 08 88  
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Pracownia USG
   Łosice, ul. Narutowicza 5      Telefon: 83 359 07 77, 83 359 08 88  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia prób wysiłkowych
   Łosice, ul. Narutowicza 5      Telefon: 83 359 07 77, 83 359 08 88  
  • Dział fizjoterapii ambulatoryjnej
   Łosice, ul. Narutowicza 5      Telefon: 83 359 07 77, 83 359 08 88  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   Łosice, ul. Narutowicza 5      Telefon: 83 359 07 77, 83 359 08 88  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Łosice, ul. Narutowicza 5      Telefon: 83 359 07 77, 83 359 08 88  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Łosice, ul. Narutowicza 5     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizykoterapii
   Łosice, ul. Narutowicza 5     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział kinezyterapii
   Łosice, ul. Narutowicza 5     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia promocji zdrowia (w zakresie działania zakładu)
   Łosice, ul. Narutowicza 5     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
   • Medycyna pracy - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Łosice, ul. Narutowicza 5     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Poradnia reumatologiczna
   Łosice, ul. Narutowicza 5     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia chirurgiczna
   Łosice, ul. Narutowicza 5     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia psychiatryczna
   Łosice, ul. Narutowicza 5     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia endokrynologiczna
   Łosice, ul. Narutowicza 5     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Łosice, ul. Narutowicza 5     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia kardiologii dziecięcej
   Łosice, ul. Narutowicza 5     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Dział masażu leczniczego
   Łosice, ul. Narutowicza 5     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Ośrodek rehabilitacji dziennej
    Łosice, ul. Narutowicza 5     
    Ośrodek rehabilitacji dziennej
    • Rehabilitacja medyczna
   • Dział fizykoterapii
    Łosice, ul. Narutowicza 5     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Dział kinezyterapii
    Łosice, ul. Narutowicza 5     
    Dział (pracownia) kinezyterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia promocji zdrowia (w zakresie działania zakładu)
    Łosice, ul. Narutowicza 5     
    Poradnia promocji zdrowia psychicznego
    • Szczepienia - Zdrowie publiczne
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
    • Medycyna pracy - Zdrowie publiczne
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Zespół długoterminowej opieki domowej
    Łosice, ul. Narutowicza 5     
    Zespół długoterminowej opieki domowej
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Poradnia reumatologiczna
    Łosice, ul. Narutowicza 5     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia chirurgiczna
    Łosice, ul. Narutowicza 5     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia psychiatryczna
    Łosice, ul. Narutowicza 5     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia endokrynologiczna
    Łosice, ul. Narutowicza 5     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia leczenia uzależnień
    Łosice, ul. Narutowicza 5     
    Poradnia leczenia uzależnień
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia kardiologii dziecięcej
    Łosice, ul. Narutowicza 5     
    Poradnia kardiologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Dział masażu leczniczego
    Łosice, ul. Narutowicza 5     
    Dział (pracownia) masażu leczniczego
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Eskulap" Przychodnia Lekarzy Rodzinnych Filia w Platerowie

  Platerów, ul. Kościelna 17 (mazowieckie / powiat Platerów)
  Telefon: 83 357 88 70
  Email: dyrektor@eskulap-losice.pl
  Witryna: www.eskulap-losice.pl
  • Gabinet lekarza POZ
   Platerów, ul. Kościelna 17      Telefon: 83 357 88 70  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Platerów, ul. Kościelna 17      Telefon: 83 357 88 70  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Platerów, ul. Kościelna 17      Telefon: 83 357 88 70  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Platerów, ul. Kościelna 17      Telefon: 83 357 88 70  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Platerów, ul. Kościelna 17      Telefon: 83 357 88 70  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Dział fizjoterapii
   Platerów, ul. Kościelna 17      Telefon: 83 357 88 70  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Platerów, ul. Kościelna 17      Telefon: 83 357 88 70  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Pracownia fizykoterapii
   Platerów, ul. Kościelna 17     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii
   Platerów, ul. Kościelna 17     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział masażu leczniczego
   Platerów, ul. Kościelna 17     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia fizykoterapii
    Platerów, ul. Kościelna 17     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia kinezyterapii
    Platerów, ul. Kościelna 17     
    Dział (pracownia) kinezyterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Dział masażu leczniczego
    Platerów, ul. Kościelna 17     
    Dział (pracownia) masażu leczniczego
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Eskulap" Przychodnia Lekarzy Rodzinnych Filia w Hruszniewie

  Platerów, ul. Hruszniew 5 a (mazowieckie / powiat Platerów)
  Telefon: 83 357 98 60
  Email: dyrektor@eskulap-losice.pl
  Witryna: www.eskulap-losice.pl
  • Gabinet lekarza POZ
   Platerów, ul. Hruszniew 5 a      Telefon: 83 357 98 60  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Platerów, ul. Hruszniew 5 a      Telefon: 83 357 98 60  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Platerów, ul. Hruszniew 5 a      Telefon: 83 357 98 60  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Platerów, ul. Hruszniew 5 a      Telefon: 83 357 98 60  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Eskulap" Przychodnia Lekarzy Rodzinnych Filia w Ruskowie

  Platerów, Rusków 105 (mazowieckie / powiat Platerów)
  Telefon: 662 592 338
  Email: dyrektor@eskulap-losice.pl
  Witryna: www.eskulap-losice.pl
  • Gabinet lekarza POZ
   Platerów, Rusków 105      Telefon: 662 592 338  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Platerów, Rusków 105      Telefon: 662 592 338  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Platerów, Rusków 105      Telefon: 662 592 338  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Platerów, Rusków 105      Telefon: 662 592 338  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Eskulap" Przychodnia Lekarzy Rodzinnych Filia w Hołowczycach

  Hołowczyce, ul. Hołowczyce 15 (mazowieckie / powiat Sarnaki)
  Telefon: 83 359 80 88
  Email: dyrektor@eskulap-losice.pl
  Witryna: www.eskulap-losice.,pl
  • Gabinet lekarza POZ
   Hołowczyce, ul. Hołowczyce 15      Telefon: 83 359 80 88  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Hołowczyce, ul. Hołowczyce 15      Telefon: 83 359 80 88  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Hołowczyce, ul. Hołowczyce 15      Telefon: 83 359 80 88  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Hołowczyce, ul. Hołowczyce 15      Telefon: 83 359 80 88  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Hołowczyce, ul. Hołowczyce 15      Telefon: 83 359 80 88  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Eskulap" Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci Filia w Siedlcach

  Siedlce, ul. Mylna 3 (mazowieckie / powiat M. Siedlce)
  Telefon: 25 633 15 13, 500 112 318
  Email: ordsiedlce@eskulap-losice.pl
  Witryna: www.eskulap-losice.pl
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Siedlce, ul. Mylna 3      Telefon: 25 633 15 13, 500 112 318  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   • Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia neurologii dziecięcej
   Siedlce, ul. Mylna 3      Telefon: 25 633 15 13, 500 112 318  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Siedlce, ul. Mylna 3     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizjoterapii
   Siedlce, ul. Mylna 3     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizykoterapii
   Siedlce, ul. Mylna 3     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii
   Siedlce, ul. Mylna 3     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział masażu leczniczego
   Siedlce, ul. Mylna 3     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia rehabilitacyjna
    Siedlce, ul. Mylna 3     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Dział fizjoterapii
    Siedlce, ul. Mylna 3     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia fizykoterapii
    Siedlce, ul. Mylna 3     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia kinezyterapii
    Siedlce, ul. Mylna 3     
    Dział (pracownia) kinezyterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Dział masażu leczniczego
    Siedlce, ul. Mylna 3     
    Dział (pracownia) masażu leczniczego
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Eskulap" Ośrodek Medyczno-Rehabilitacyjny Filia nr 2 w Siedlcach

  Siedlce, ul. Klonowa 18 (mazowieckie / powiat M. Siedlce)
  • Dział fizjoterapii
   Siedlce, ul. Klonowa 18     
   Dział (pracownia) fizjoterapii dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Siedlce, ul. Klonowa 18     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia metaboliczna
   Siedlce, ul. Klonowa 18     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Siedlce, ul. Klonowa 18     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia wad postawy
   Siedlce, ul. Klonowa 18     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu