Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu Lecznictwo Ambulatoryjne

Działalność lecznicza
Dostawcy świadczeń z zakresu lecznictwa ambulatoryjnego

adres: Lubańska 11-12 (59-900 Zgorzelec)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Zgorzelec
tel.: 75 / 77 22 900

Jednostki - Wielospecjalistyczny Szpital -...

 • Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna

  Zgorzelec, Warszawska 30 (dolnośląskie / powiat Zgorzelec)
  Telefon: 75 / 77 22 900
  Email: sekretariat@spzoz.zgorzelec.pl
  Witryna: www.spzoz.zgorzelec.pl
  • Poradnia dermatologiczna
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia okulistyczna
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia przeciwgrużlicza i chorób płuc
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia reumatologiczna
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia ginekologiczna - położnicza
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chorób zakaźnych
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia HIV i AIDS
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Poradnia profilaktyczno-lecznicza (HIV/AIDS)
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia ortodoncji
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia terapii użaleznienia od alkoholu
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia dla dzieci z porażeniem mózgowym
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia lekarza POZ
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia neurologiczna
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia położnej środowiskowej - rodzinnej
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
   • Położnictwo rodzinne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 77 22 900  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 77 22 900  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 77 22 900  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 77 22 900  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 77 22 900  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 77 22 900  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 77 22 900  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 77 22 900  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 77 22 900  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 77 22 900  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 77 22 900  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 77 22 900  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Pracownia cytologiczna
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zakład rehabilitacji dzieci
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 77 22900  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia krioterapii ogólnoustrojowej
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 77 22 900  
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia medycyny sportowej
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Zakład rehabilitacji
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 77 22 900  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Fizjoterapia
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 77 22 900  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Pradnia leczenia osteoporozy
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Gabinet medycnyn szkolnej
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 77 22 900  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 77 22 900  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 77 22 900  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia lekarza POZ
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 77 22 900  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 77 22 900  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 77 22 900  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 77 22 900  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 77 22 900  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 77 22 900  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 77 22 900  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 77 22 900  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet zabiegowy
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 77 22 900  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 77 22 900  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
   • Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia położnej środowiskowej - rodzinnej
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 77 22 900  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
   • Położnictwo rodzinne
  • Punkt szczepień
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pielęgniarstwo rodzinne
  • Punkt szczepień
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 77 22 900  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowo - diagnostyczny poradni okulistycznej
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet zabiegowo - diagnostyczny poradni neurologicznej
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet zabiegowo - diagnostyczny poradni przeciwgruźliczej i chorób płuc
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Gabinet zabiegowo - diagnostyczny poradni ginekologiczno - położniczej
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet zabiegowo - diagnostyczny poradni medycyny sportowej
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
   Zgorzelec, Warszawska 30     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia internistyczno - konsultacyjna
   Zgorzelec, Warszawska 30     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
    Zgorzelec, Warszawska 30     
    Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia internistyczno - konsultacyjna
    Zgorzelec, Warszawska 30     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Przychodnia Rejonowa

  Zawidów, Skłodowskiej - Curie 6 (dolnośląskie / powiat Zawidów)
  Telefon: 075 77-88-255
  Email: sekretariat@spzoz.zgorzelec.pl
  Witryna: www.spzoz.zgorzelec.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Zawidów, Skłodowskiej - Curie 6      Telefon: 75 7722 900  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet fizjoterapii
   Zawidów, Skłodowskiej - Curie 6      Telefon: 75 7722 900  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Zawidów, Skłodowskiej - Curie 6      Telefon: 75 77 22 900  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Zawidów, Skłodowskiej - Curie 6      Telefon: 75 77 22 900  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Zawidów, Skłodowskiej - Curie 6      Telefon: 75 77 22 900  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia pediatryczna
   Zawidów, Skłodowskiej - Curie 6      Telefon: 075 77-88-255  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
   Zawidów, Skłodowskiej - Curie 6      Telefon: 75 77 22 900  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
   • Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia położnej środowiskowej - rodzinnej
   Zawidów, Skłodowskiej - Curie 6      Telefon: 075 77-88-255  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
   • Położnictwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy
   Zawidów, Skłodowskiej - Curie 6      Telefon: 075 77-88-255  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pielęgniarstwo rodzinne
  • Punkt szczepień
   Zawidów, Skłodowskiej - Curie 6      Telefon: 075 77-88-255  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowo - diagnostyczny poradni ginekologiczno - położniczej
   Zawidów, Skłodowskiej - Curie 6      Telefon: 075 77-88-255  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet zabiegowo - diagnostyczny poradni ginekologiczno - położniczej
   Zawidów, Skłodowskiej - Curie 6      Telefon: 75 77 22 900  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia

  Zgorzelec, Trójca 93 (dolnośląskie / powiat Zgorzelec)
  Telefon: 075 77-18-324
  Email: sekretariat@spzoz.zgorzelec.pl
  Witryna: www.spzoz.zgorzelec.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Zgorzelec, Trójca 93      Telefon: 75/7722900  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Szczepienia - Pediatria
  • Poradnia pediatryczna
   Zgorzelec, Trójca 93      Telefon: 075 77-18-324  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
   Zgorzelec, Trójca 93      Telefon: 075 77-18-324  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
   • Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia położnej środowiskowej - rodzinnej
   Zgorzelec, Trójca 93      Telefon: 075 77-18-324  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
   • Położnictwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy
   Zgorzelec, Trójca 93      Telefon: 075 77-18-324  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pielęgniarstwo rodzinne
  • Punkt szczepień
   Zgorzelec, Trójca 93      Telefon: 075 77-18-324  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Pielęgniarstwo rodzinne
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia

  Dłużyna Dolna, Dłużyna Dolna 35 (dolnośląskie / powiat Pieńsk obszar wiejski)
  Telefon: 075 771-84-24
  Email: sekretariat@spzoz.zgorzelec.pl
  Witryna: www.spzoz.zgorzelec.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Dłużyna Dolna, Dłużyna Dolna 35      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Szczepienia - Pediatria
  • Poradnia pediatryczna
   Dłużyna Dolna, Dłużyna Dolna 35      Telefon: 075 771-84-24  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
   Dłużyna Dolna, Dłużyna Dolna 35      Telefon: 075 771-84-24  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
   • Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia położnej środowiskowej - rodzinnej
   Dłużyna Dolna, Dłużyna Dolna 35      Telefon: 075 771-84-24  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
   • Położnictwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy
   Dłużyna Dolna, Dłużyna Dolna 35      Telefon: 075 771-84-24  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pielęgniarstwo rodzinne
  • Punkt szczepień
   Dłużyna Dolna, Dłużyna Dolna 35      Telefon: 075 771-84-24  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Pielęgniarstwo rodzinne
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia

  Zgorzelec, Radomierzyce 40 (dolnośląskie / powiat Zgorzelec)
  Telefon: 075 771-81-27
  Email: sekretariat@spzoz.zgorzelec.pl
  Witryna: www.spzoz.zgorzelec.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Zgorzelec, Radomierzyce 40      Telefon: 75 77 22 900  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Szczepienia - Pediatria
  • Poradnia pediatryczna
   Zgorzelec, Radomierzyce 40      Telefon: 075 771-81-27  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
   Zgorzelec, Radomierzyce 40      Telefon: 075 771-81-27  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
   • Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia położnej środowiskowej - rodzinnej
   Zgorzelec, Radomierzyce 40      Telefon: 075 771-81-27  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
   • Położnictwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy
   Zgorzelec, Radomierzyce 40      Telefon: 075 771-81-27  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pielęgniarstwo rodzinne
  • Punkt szczepień
   Zgorzelec, Radomierzyce 40      Telefon: 075 771-81-27  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Pielęgniarstwo rodzinne
 • Ośrodek Zdrowia

  Czerwona Woda, 5 Grudnia 4 (dolnośląskie / powiat Węgliniec obszar wiejski)
  Telefon: 075 77-80-292
  Email: sekretariat@spzoz.zgorzelec.pl
  Witryna: www.spzoz.zgorzelec.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Czerwona Woda, 5 Grudnia 4      Telefon: 075 77-80-292  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Czerwona Woda, 5 Grudnia 4      Telefon: 075 77-80-292  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
   Czerwona Woda, 5 Grudnia 4      Telefon: 075 77-80-292  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
   • Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia położnej środowiskowej - rodzinnej
   Czerwona Woda, 5 Grudnia 4      Telefon: 075 77-80-292  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
   • Położnictwo rodzinne
  • Poradnia lekarza POZ
   Czerwona Woda, 5 Grudnia 4      Telefon: 75 77 22 900  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
   Czerwona Woda, 5 Grudnia 4      Telefon: 75 77 22 900  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
   • Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia położnej środowiskowej - rodzinnej
   Czerwona Woda, 5 Grudnia 4      Telefon: 75 77 22 900  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
   • Położnictwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy
   Czerwona Woda, 5 Grudnia 4      Telefon: 075 77-80-292  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy
   Czerwona Woda, 5 Grudnia 4      Telefon: 75 77 22 900  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pielęgniarstwo rodzinne
  • Punkt szczepień
   Czerwona Woda, 5 Grudnia 4      Telefon: 075 77-80-292  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Pielęgniarstwo rodzinne
  • Punkt szczepień
   Czerwona Woda, 5 Grudnia 4      Telefon: 75 77 22 900  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Pielęgniarstwo rodzinne
 • Przychodnia Rejonowa

  Pieńsk, Dąbrowskiego 64 (dolnośląskie / powiat Pieńsk miasto)
  Telefon: 075 77-86-344
  Email: sekretaria@spzoz.zgorzelec.pl
  Witryna: www.spzoz.zgorzelec.pl
  • Zakład rehabilitacji
   Pieńsk, Dąbrowskiego 64      Telefon: 075 77-86-344  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Pieńsk, Dąbrowskiego 64      Telefon: 075 77-86-344  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet zabiegowo - diagnostyczny poradni ginekologiczno - położniczej
   Pieńsk, Dąbrowskiego 64      Telefon: 075 77-86-344  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
 • Wielospecjalistyczny Szpital im. Jana Pawła II - ambulatoria przyszpitalne

  Zgorzelec, Lubańska 11-12 (dolnośląskie / powiat Zgorzelec)
  Telefon: 75 / 77 22 900
  Email: sekretariat@spzoz.zgorzelec.pl
  Witryna: www.spzoz.zgorzelec.pl
  • Medyczne laboratorium diagnostyczne
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia RTG
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG i prób wysiłkowych
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
   • Inne - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia mammografii
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Pracownia mammografii
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia endoskopowa
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia serologiczna
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia mikrobiologii
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia leczenia osteoporozy
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia kardiologiczna
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia urologiczna
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia lekarza POZ
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia lekarza POZ
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 7722 900  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia nefrologiczna
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Stacja dializ
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 075 772-29-00  
   Stacja dializ
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
   • Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia położnej środowiskowej - rodzinnej
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
   • Położnictwo rodzinne
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 77 22 900  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
   • Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia położnej środowiskowej - rodzinnej
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 77 22 900  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
   • Położnictwo rodzinne
  • Poradnia neurochirurgiczna
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia okulistyczna
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia neurologiczna dziecięca
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 075 772-29-00  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Pracownia tomografii komputerowej
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 075 772-29-00  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia terapii hyperbarycznej
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Pracownie inne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Poradnia foniatryczna
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia audiologiczna
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Pracownia patomorfologii
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Zakład patomorfologii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Patomorfologia
  • Pracownia bronchoskopii
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Pracownie inne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia onkologiczna
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia medycyny pracy
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Hospicjm domowe dla dorosłych
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Hospicjum domowe
   • Medycyna paliatywna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Chirurgia onkologiczna
  • Hospicjm domowe dla dzieci
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Hospicjum domowe dla dzieci
   • Medycyna paliatywna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia leczenie bólu
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia medycyny paliatywnej
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia gastrologiczna
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Poradnia gastrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Gabinet fizykoterapii
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 075 649-47-00  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia hemodynamiki
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Pracownia hemodynamiki
   • Angiografia - Kardiologia
  • Gabinet zabiegowy
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 77 22 900  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pielęgniarstwo rodzinne
  • Punkt szczepień
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Pielęgniarstwo rodzinne
  • Punkt szczepień
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 77 22 900  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia lekarza POZ
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 77 22 900  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 075 649-47-00  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
   • Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia położnej środowiskowej - rodzinnej
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 075 649-47-00  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
   • Położnictwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 075 649-47-00  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pielęgniarstwo rodzinne
  • Punkt szczepień
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 075 649-47-00  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Pracownia echokardiografii
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Pracownia USG
   • USG - Kardiologia
  • Pracownia Rezonansu Megnetycznego
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   • Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Geriatria
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 075 649-47-00  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Transport sanitarny
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 075 772-29-00  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowo - diagnostyczny poradni chirurgii ogólnej
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet zabiegowo - diagnostyczny poradni diabetologicznej
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Gabinet zabiegowo - diagnostyczny poradni kardiologicznej
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Gabinet zabiegowo - diagnostyczny poradni ginekologiczno - położniczej
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 075 772-29-00  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet zabiegowo - diagnostyczny poradni otolaryngologicznej
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Gabinet zabiegowo - diagnostyczny poradni neurochirurgii
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Gabinet zabiegowo - diagnostyczny poradni neurologicznej dla dzieci
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Gabinet zabiegowo - diagnostyczny poradni onkologicznej
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Gabinet zabiegowo - diagnostyczny poradni leczenia bólu
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet zabiegowo - diagnostyczny poradni osteoporozy
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet zabiegowo - diagnostyczny poradni reumatologicznej
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 075 772-29-00  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Gabinet zabiegowo - diagnostyczny poradni urologicznej
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet zabiegowo - diagnostyczny poradni chirurgii urazowo - ortopedycznej
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia elektrofizjologii
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Pracownia elektrofizjologii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Pracownia kontroli stymulatorów oraz kardiowerterów stymulatorów serca
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia hematologiczna
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Gabinet zabiegowo - diagnostyczny poradni hematologicznej
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia alergologiczna
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Gabinet zabiegowo - diagnostyczny poradni alergologicznej
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Gabinet zabiegowo - diagnostyczny poradni okulistycznej
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia endokrynologiczna
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Gabinet zabiegowo - diagnostyczny poradni endokrynologicznej
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet zabiegowo - diagnostyczny poradni ginekologiczno - położniczej
   Zgorzelec, Lubańska 11-12      Telefon: 75 / 77 22 900  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Zgorzelec, Lubańska 11-12     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet zabiegowy por. Neurologicznej
   Zgorzelec, Lubańska 11-12     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet zabiegowo-diagnostyczny poradni Endokrynologicznej
   Zgorzelec, Lubańska 11-12     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Pracownia RTG
   Zgorzelec, Lubańska 11-12     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia patologii noworodka
   Zgorzelec, Lubańska 11-12     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia cytologiczna
   Zgorzelec, Lubańska 11-12     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Zakład rehabilitacji
   Zgorzelec, Lubańska 11-12     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia RTG
    Zgorzelec, Lubańska 11-12     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Poradnia patologii noworodka
    Zgorzelec, Lubańska 11-12     
    Poradnia neonatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   • Poradnia cytologiczna
    Zgorzelec, Lubańska 11-12     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Zakład rehabilitacji
    Zgorzelec, Lubańska 11-12     
    Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • Przychodnia Wielospecjalistyczna

  Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1 (dolnośląskie / powiat Gryfów Śląski miasto)
  Telefon: 75/7722900
  Email: sekretariat@spzoz.zgorzelec.pl
  Witryna: www.spzoz.zgorzelec.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zdrowie środowiskowe - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie środowiskowe - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia Okulistyczna
   Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Reumatologiczna
   Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
   Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Diabetologiczna
   Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Urologiczna
   Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Onkologiczna
   Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Neurologiczna
   Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia P/Gruźlicza i Chorób Płuc
   Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Pracownia USG
   Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Osteoporozy
   Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Punkt pobierania materiału do badań
   Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet zabiegowo-diagnostyczny poradni Urologicznej
   Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet zabiegowo-diagnostyczny poradni Okulistycznej
   Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet zabiegowo-diagnostyczny poradni Otolaryngologicznej
   Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet zabiegowo-diagnostyczny poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet zabiegowo-diagnostyczny poradni Ginekologiczno-Położniczej
   Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet zabiegowo-diagnostyczny poradni Chirurgii Ogólnej
   Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet zabiegowo-diagnostyczny poradni Neurologicznej
   Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet zabiegowo-diagnostyczny poradni Onkologicznej
   Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Gabinet zabiegowy POZ
   Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowo-diagnostyczny poradni Diabetologicznej
   Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Gabinet zabiegowo-diagnostyczny poradni Endokrynologicznej
   Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Gabinet zabiegowo-diagnostyczny poradni Przeciwgruźliczej i Chorób Płuc
   Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Gabinet zabiegowo-diagnostyczny poradni reumatologicznej
   Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1      Telefon: 75/7722900  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia