Baza ZOZ - Placówki medyczne

Wyniki wyszukiwania (znaleziono 494 placówek medycznych)

Katowice, ul. Ziołowa 45-47 (M. Katowice)
Szpital w Ochojcu
Poradnia nadciśnienia tętniczego, Poradnia neurologiczna, Poradnia chirurgii ręki, Poradnia wad postawy, Poradnia audiologiczna, Poradnia audiologiczna dla dzieci, Poradnia foniatryczna, Poradnia urologiczna, Ambulatorium ogólne, Oddział chorób wewnętrznych, Oddział geriatryczny, Oddział kardiologiczny, Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego, Oddział neurologiczny, Oddział...
więcej informacji
Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87 (M. Katowice)
Szpital Zakonu Bonifratrów p. w. Aniołów Stróżów w Katowicach
Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia geriatryczna, Poradnia onkologiczna, Poradnia chemioterapii, Dział (pracownia) fizjoterapii, Dział (pracownia) fizykoterapii, Dział (pracownia) kinezyterapii, Poradnia chorób tropikalnych, Poradnia chirurgii naczyniowej, Poradnia logopedyczna, Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, Oddział chorób wewnętrznych, Oddział...
więcej informacji
Katowice, ul. Ligocka 3 A (M. Katowice)
Twoje Zdrowie - Chirurgia Krótkoterminowa
Oddział leczenia jednego dnia, Blok operacyjny
więcej informacji
Katowice, Jesionowa 9 a (M. Katowice)
UNO MEDICA Chirurgia Jednego Dnia
Oddział leczenia jednego dnia
więcej informacji
Katowice, ul. Bolesława Czerwińskiego 8 (M. Katowice)
Wielospecjalistyczna Poradnia Lekarska "Synapsis"
Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia chorób naczyń, Poradnia medycyny pracy, Poradnia dermatologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia logopedyczna, Poradnia psychologiczna, Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
więcej informacji
Katowice, Dworcowa 17 (M. Katowice)
Wojewódzka Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna
Poradnia stomatologiczna, Poradnia stomatologiczna dla dzieci, Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia, Poradnia ortodontyczna, Poradnia protetyki stomatologicznej, Poradnia chirurgii stomatologicznej, Pracownia protetyki dentystycznej, Pracownia diagnostyki obrazowej
więcej informacji
Katowice, Raciborska 39 (M. Katowice)
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium), Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej, Dział higieny i epidemiologii, Dział nadzoru sanitarnego, Dział oświaty i promocji zdrowia, Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku
więcej informacji
Katowice, Powstańców 31 (M. Katowice)
Wojewódzki Zespół Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i Młodzieży
Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia endokrynologiczna dla dzieci, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia hepatologiczna dla dzieci, Poradnia hematologiczna dla dzieci, Poradnia kardiologiczna dla dzieci, Poradnia nefrologiczna dla dzieci, Poradnia dermatologiczna dla dzieci, Poradnia genetyczna dla dzieci, Poradnia neurologiczna...
więcej informacji
Katowice, Żelazna 1 (M. Katowice)
Zakład Analiz Medycznych "Śląskie Laboratoria Analityczne"
Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium), Punkt pobrań materiałów do badań, Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej, Pracownia serologiczna
więcej informacji
Katowice, Mikołowska 10A (M. Katowice)
Zakład Opieki Zdrowotnej Aresztu Śledczego w Katowicach
Poradnia ginekologiczna, Poradnia stomatologiczna, Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
więcej informacji
Katowice, Chorzowska 50 (M. Katowice)
Zakład Opieki Zdrowotnej Medicover Spółka z o.o.
Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia alergologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia hepatologiczna, Poradnia hematologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia dermatologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia chorób płuc, Poradnia reumatologiczna, Poradnia chorób tropikalnych, Poradnia chorób odzwierzęcych...
więcej informacji
Katowice, ul. Gliwicka 78 (M. Katowice)
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi
Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji, Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
więcej informacji
Katowice, Opolska 22 (M. Katowice)
Zakładowa Przychodnia Lekarska "Poligrafia" S.A. w Kielcach Drukarnia w Katowicach
Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia medycyny pracy, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
więcej informacji
Katowice, Teofila Ociepki 8a (M. Katowice)
Zakładowa Przychodnia Rehabilitacyjna przy Spółdzielni Inwalidów "PRZEMYSŁOWA" w Katowicach
Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia stomatologiczna, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
więcej informacji
Katowice, ul. Warszawska 40 (M. Katowice)
Zakład Poradnictwa Leczenia i Specjalistycznej Diagnostyki Medycznej "Rywal"
Poradnia profilaktyki chorób piersi, Pracownia USG, Pracownia mammografii
więcej informacji
Katowice, ul. Zbożowa 20 (M. Katowice)
Zakład Stomatologii i Protetyki
Poradnia stomatologiczna, Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia, Poradnia protetyki stomatologicznej, Poradnia chirurgii stomatologicznej, Pracownia protetyki dentystycznej
więcej informacji
Katowice, Wajdy 13 (M. Katowice)
Zakład Usług Stomatologicznych "Dent-Med."
Poradnia stomatologiczna
więcej informacji
Katowice, Brzozowa 54 (M. Katowice)
Zbigniew Mazan Klinika Chirurgii Mazan
Oddział leczenia jednego dnia, Izba przyjęć szpitala, Blok operacyjny
więcej informacji
Katowice, Brzozowa 54 (M. Katowice)
Zbigniew Mazan Klinika Chirurgii Mazan Przychodnia
Poradnia endokrynologiczna, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia dermatologiczna, Poradnia ginekologiczna, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia chirurgii naczyniowej, Poradnia chirurgii plastycznej, Poradnia kardiochirurgiczna dla dzieci, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia okulistyczna,...
więcej informacji

Redakcja poleca

REKLAMA