Baza ZOZ - Placówki medyczne

Wyniki wyszukiwania (znaleziono 494 placówek medycznych)

Katowice, Gościnna 8 (M. Katowice)
Punkt Wczesnej Interwencji Konsultacje
Ośrodek rehabilitacji dziennej
więcej informacji
Katowice, ul. Raciborska 15 (M. Katowice)
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium), Punkt pobrań krwi, Bank tkanek i komórek, Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
więcej informacji
Katowice, Tysiąclecia 39 (M. Katowice)
Rodzinne Centrum Stomatologii citistom Joanna Koncewicz
Poradnia stomatologiczna, Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia, Poradnia ortodontyczna, Poradnia protetyki stomatologicznej, Poradnia chirurgii stomatologicznej, Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej, Pracownia protetyki dentystycznej
więcej informacji
Katowice, ul. Ułańska 5a (M. Katowice)
Samodzielny Ośrodek Rehabilitacyjno-Oświatowy dla Dzieci Niepełnosprawnych Centrum Rozwoju Dziecka
Poradnia neurologiczna dla dzieci, Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci, Dział (pracownia) fizjoterapii, Poradnia logopedyczna dla dzieci, Poradnia psychologiczna dla dzieci, Poradnia stomatologiczna dla dzieci, Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci, Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
więcej informacji
Katowice, ul. Medyków 16 (M. Katowice)
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II Jednostka Lokalna Ambulatorium
Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia diabetologiczna dla dzieci, Poradnia endokrynologiczna dla dzieci, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia kardiologiczna dla dzieci, Poradnia nefrologiczna dla dzieci, Poradnia dermatologiczna dla dzieci, Poradnia genetyczna dla dzieci, Poradnia neurologiczna dla dzieci, Poradnia leczenia bólu...
więcej informacji
Katowice, ul. Medyków 16 (M. Katowice)
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II Jednostka Lokalna Szpital
Poradnia kardiologiczna, Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci, Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny, Oddział alergologiczny dla dzieci, Oddział endokrynologiczny dla dzieci, Oddział gastroenterologiczny dla dzieci, Oddział hematologiczny dla dzieci, Oddział kardiologiczny dla dzieci, Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego dla dzieci, Oddział nefrologiczny dla...
więcej informacji
Katowice, ul. Adama Mickiewicza 9 (M. Katowice)
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia" - Ambulatoryjne Centrum Zabiegowe
Oddział leczenia jednego dnia, Oddział leczenia jednego dnia dla dzieci, Izba przyjęć szpitala, Blok operacyjny, Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
więcej informacji
Katowice, ul. Adama Mickiewicza 9 (M. Katowice)
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia" - Centralne Laboratorium Analityczne "Laboratorium na Mickiewicza"
Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium), Punkt pobrań materiałów do badań, Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
więcej informacji
Katowice, ul. Adama Mickiewicza 9 (M. Katowice)
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia" - Przychodnia Nr 1
Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia onkologiczna, Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium), Poradnia kardiologiczna dla dzieci, Poradnia geriatryczna, Pracownia USG, Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej, Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, Poradnia urologiczna dla dzieci, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Poradnia...
więcej informacji
Katowice, ul. Juliana Ordona 3 (M. Katowice)
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia" - Przychodnia Nr 13
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia neurologiczna, Dział (pracownia) fizjoterapii, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia...
więcej informacji
Katowice, ul. PCK 1 (M. Katowice)
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia" - Przychodnia Nr 3
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci, Poradnia geriatryczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia dermatologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia onkologiczna,...
więcej informacji
Katowice, Szopienicka 10 (M. Katowice)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Długoterminowej w likwidacji
Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy, Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
więcej informacji
Katowice, Szkolna 7a (M. Katowice)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia medycyny pracy, Poradnia neurologiczna, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia okulistyczna, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia stomatologiczna
więcej informacji
Katowice, Strzelecka 9 (M. Katowice)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Prof. Emila Michałowskiego w likwidacji
Poradnia andrologiczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia urologiczna, Oddział urologiczny, Izba przyjęć szpitala, Blok operacyjny, Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium), Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej, Pracownie inne
więcej informacji

Redakcja poleca

REKLAMA