Baza ZOZ - Placówki medyczne

Wyniki wyszukiwania (znaleziono 260 placówek medycznych)

Kielce, Starodomaszowska 15 (M. Kielce)
NZOZ "GAM-MED"
Poradnia dermatologiczna, Punkt pobrań materiałów do badań, Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
więcej informacji
Kielce, Przecznica 3 (M. Kielce)
NZOZ "GASTROLOG" Krzysztof Bartosz
Poradnia gastroenterologiczna, Pracownia endoskopii
więcej informacji
Kielce, Starodomaszowska 30/50 (M. Kielce)
NZOZ Irminy Matuszewskiej
Poradnia stomatologiczna
więcej informacji
Kielce, Warszawska 154 (M. Kielce)
NZOZ Iwony Kołomańskiej w Kielcach
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Dział (pracownia) fizykoterapii, Dział (pracownia) hydroterapii, Poradnia stomatologiczna, Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
więcej informacji
Kielce, Karczówkowska 45/117 (M. Kielce)
NZOZ "KREAMED" w Kielcach
Poradnia chirurgii ogólnej
więcej informacji
Kielce, Warszawska 146 (M. Kielce)
NZOZ "KRIO-MED" Centrum Rehabilitacji w Kielcach
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia alergologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia nefrologiczna, Poradnia nefrologiczna dla dzieci, Poradnia dermatologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia rehabilitacyjna, Dział (pracownia)...
więcej informacji
Kielce, Kozia 3A (M. Kielce)
NZOZ "LENSMED" w Kielcach
Poradnia okulistyczna, Oddział okulistyczny, Blok operacyjny, Oddział/zespół chirurgii jednego dnia
więcej informacji
Kielce, Mickiewicza 4 (M. Kielce)
NZOZ "MEDICAL LASER" w Kielcach
Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, Poradnia preluksacyjna
więcej informacji
Kielce, nna Na Stoku 63 A (M. Kielce)
NZOZ "MEDICUS"
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci, Poradnia kardiologiczna, Poradnia nadciśnienia tętniczego, Poradnia medycyny pracy, Poradnia reumatologiczna, Poradnia rehabilitacyjna, Dział (pracownia) fizjoterapii, Dział (pracownia) fizykoterapii, Poradnia wad postawy, Poradnia osteoporozy, Ośrodek rehabilitacji dziennej, Pracownia densytometryczna, Inne pracownie...
więcej informacji
Kielce, Paderewskiego 42 (M. Kielce)
NZOZ "MEDIS-MED" Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy Gabinety Stomatologiczne
Poradnia stomatologiczna, Poradnia protetyki stomatologicznej, Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
więcej informacji
Kielce, Karola Olszewskiego 2 (M. Kielce)
NZOZ "Medycyna Pracy & Medycyna Rodzinna" w Kielcach
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia alergologiczna, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna osteoporozy, Poradnia kardiologiczna, Poradnia nefrologiczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia dermatologiczna, Poradnia neurologiczna,...
więcej informacji
Kielce, nna Na Stoku 63 A (M. Kielce)
NZOZ "Metabolik"
Poradnia chorób metabolicznych, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia andrologiczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia neurologiczna, Poradnia onkologiczna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt, Poradnia profilaktyki chorób piersi, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla...
więcej informacji
Kielce, Karczówkowska 36 (M. Kielce)
NZOZ "NADZIEJA RODZINIE" w Kielcach
Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, Poradnia psychogeriatryczna dla dzieci, Poradnia leczenia nerwic, Poradnia leczenia uzależnień, Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych, Poradnia psychologiczna, Oddział/Ośrodek alzheimerowski dla dzieci, Oddział dzienny terapii...
więcej informacji
Kielce, 1 Maja 192 (M. Kielce)
NZOZ Neuro Vita Poradnia Neurologiczna w Kielcach
Poradnia neurologiczna, Poradnia padaczki
więcej informacji
Kielce, Orląt Lwowskich 72 K (M. Kielce)
NZOZ NOWOMED w Kielcach
Poradnia alergologiczna, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia endokrynologiczna dla dzieci, Poradnia hematologiczna, Poradnia nefrologiczna, Poradnia chorób płuc dla dzieci, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia neurochirurgiczna, Poradnia okulistyczna, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia urologiczna
więcej informacji
Kielce, ul. Orląt Lwowskich 72 K (M. Kielce)
NZOZ Nutrimed Świętokrzyskie
Poradnia żywieniowa, Zespół długoterminowej opieki domowej
więcej informacji
Kielce, nna Na Stoku 72K (M. Kielce)
NZOZ Nutrimed Świętokrzyskie w Kielcach
Zespół długoterminowej opieki domowej, Poradnia chorób jelitowych
więcej informacji
Kielce, Mickiewicza 4 (M. Kielce)
NZOZ "OPTA-MED" Poradnia Okulistyczna Maria Jolanta Kopińska
Poradnia okulistyczna, Poradnia okulistyczna dla dzieci, Poradnia leczenia zeza, Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki optyczne
więcej informacji
Kielce, Warszawska 166/42 (M. Kielce)
NZOZ OPTIMA w Kielcach
Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia promocji zdrowia psychicznego, Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
więcej informacji

Najlepsze Promocje i Wyprzedaże

REKLAMA