Co zrobić z przeterminowanymi lekami z apteczki? fot. Czywiesz.pl

Co zrobić z przeterminowanymi lekami z apteczki?

Co jakiś czas należy sprawdzać, czy któreś leków w apteczce nie straciły ważności. Ale co zrobić z przeterminowanymi medykamentami? Pod żadnym pozorem nie wolno wyrzucać ich do śmieci.
/ 19.10.2010 09:11
Co zrobić z przeterminowanymi lekami z apteczki? fot. Czywiesz.pl

Nienadające się do spożycia leki trzeba zanosić do apteki i tam wrzucić do specjalnego pojemnika przeznaczonego do zbiórki przeterminowanych leków. Musimy sobie uzmysłowić, że to nie są zwykłe odpady, które mogą wylądować w śmietniku. Pomyślmy, co się stanie, jeśli znajdą je przez przypadek małe dzieci. Ale to nie jedyne zagrożenie, jakie niesie ze sobą wyrzucanie leków do zwykłego śmietnika lub wylewanie ich do kanalizacji.

Zobacz też: Apteczka pierwszej pomocy

Wysypiska komunalne

Odpady farmaceutyczne z naszych koszy na śmieci trafiają na wysypiska komunalne, które często nie są uszczelnione od wód gruntowych. W konsekwencji niebezpieczne substancje przedostają się do środowiska naturalnego. Niewielkie stężenia leków są wykrywane w ściekach, wodach (powierzchniowych i gruntowych), glebie. Badania przeprowadzone w USA wykazały, że chemikalia pochodzące z leków można znaleźć nawet w wodach wykorzystywanych do produkcji wody pitnej!

Zagrożenia

Rocznie na wysypiska trafia około 5 tys. ton leków! Do środowiska naturalnego przenikają m.in. pozostałości po antybiotykach. Może to mieć istotny wpływ na eskalację zjawiska antybiotykooporności, czyli uodporniania się bakterii na działanie antybiotyków i zmniejszenie skuteczności tych leków. Z kolei substancje o działaniu hormonalnym (np. estrogeny) obecne w środowisku negatywnie wpływają na organizmy żywe, m.in. zaburzają proces rozrodu ryb i płazów.

Zobacz też: Co powinna zawierać apteczka domowa?

Specjalistyczna utylizacja

Aby zminimalizować negatywny wpływ odpadów farmaceutycznych na środowisko naturalne (a co za tym idzie, i na nasze zdrowie), musimy niepotrzebne leki wyrzucać do specjalnie do tego przeznaczonych pojemników. Stąd trafią one do wyspecjalizowanych firm, które poddadzą je utylizacji, tak aby były nieszkodliwe dla środowiska.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!