Czym charakteryzuje się wstrząs dystrybucyjny?

Czym charakteryzuje się wstrząs dystrybucyjny?

Wstrząs dytrybucyjny jest szczególnym rodzajem wstrząsu, w którym objawy niedotlenienia wynikają ze zwiększania pojemności układu naczyniowego bez zmiany ilości krwi. Jego objawem jest zaczerwieniona, sucha i nadmiernie ocieplona skóra.
/ 20.10.2010 13:21
Czym charakteryzuje się wstrząs dystrybucyjny?

Co to jest wstrząs dystrybucyjny?

Wstrząs dystrybucyjny rozpoznaje się, gdy przyczyną niedotlenienia tkanek jest nagłe poszerzenie naczyń krwionośnych bez zmiany całkowitej objętości krwi. Mechanizm ten jest wspólny dla wszystkich odmian wstrząsu dystrybucyjnego. Różnią się one natomiast przyczyną – w ten sposób możemy wyróżnić:

  • wstrząs septyczny – główną rolę w jego powstaniu odgrywają toksyny bakteryjne oraz produkty rozpadu komórek bakteryjnych;
  • wstrząs anafilaktyczny – który jest szczególnego rodzaju reakcją alergiczną;
  • wstrząs neurogenny – jako powikłanie uszkodzenia układu nerwowego;
  • wstrząs hormonalny – spowodowany zaburzeniami hormonalnymi m.in. w ostrej niewydolności kory nadnerczy lub przełomie tarczycowym.

Objawy

Charakterystycznym objawem dla wstrząsu dystrybucyjnego, który odróżnia go od innych rodzajów wstrząsu (tj. hipowolemicznego lub kardiogennego), jest zaczerwieniona, sucha i nadmiernie ocieplona skóra.

Objaw ten powstaje w wyniku zalegania krwi w obwodowych naczyniach krwionośnych, które uległy nieprawidłowemu poszerzeniu. Jest to typowe dla tego rodzaju wstrząsu, ponieważ w przypadku wstrząsu kardiogennego i hipowolemicznego mamy do czynienia ze skórą bladą, wilgotną i chłodną na skutek obkurczenia naczyń obwodowych, celem czego ma być skierowanie krwi z obwodu do narządów ważnych dla przeżycia.

Zobacz też: Jak pomóc, gdy ktoś ma zawał serca?

Leczenie

Prawidłowe rozpoznanie jest o tyle istotne, że umożliwia ono przeprowadzenie postępowania przyczynowego – tj. leczenie nacelowanego na przyczynę powstania wstrząsu. Dopiero usunięcie przyczyny umożliwia wyleczenie chorego.

Dodatkowo realizuje się działania mające na celu podtrzymać czynność narządów ważnych dla przeżycia. W skład takiego postępowania wchodzi utrzymywanie drożności dróg oddechowych, tlenoterapia, korygowanie kwasicy mleczanowej, podawanie dożylne roztworów mających wypełnić łożysko naczyniowe czy leków naczynioskurczowych.

Zobacz też: Po czym poznać krwotok?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!